Gazi Mustafa Kemal Atatürk

DEMOKRASİ EYLEM İSTER

2016-10-04

Demokratik toplumların en belirgin özelliklerinden biri, insana saygıyı temel alarak, yaşam koşullarını evrensel değerlere paralel belirlemeleridir. Bu toplumları tahlil ettiğimizde, akla dayanarak, insanları için iyi ve önemli olanı yapmaya çabaladıklarını görürüz. İnsanları diyorum, çünkü belli bir kesimi yüceltme yerine, toplumun tümden yüceltilmesi fikriyle halka yaklaşırlar. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine bakış fikrinin, ülkemizde de yaklaşık bir asır önce bu şekilde başlatıldığını ve böyle devam etmesi gerektiğini de belirtelim.Demokratik toplumlar, gelişen teknolojiye, ekonomiye, kültüre paralel geride kalmamak için, büyük bir hassasiyetle, adımlarını atarlar. Makul olanın, makbul görülmesi ile çatışmaları en aza indirgeyerek, toplumsal barışı inşa ederler. Bunun için eğitime önem verirler. Çünkü eğitimli toplum, barış toplumu demektir zaten.

 

Eğitime önem verirken, huzurun kalitede olduğunu bilerek, insan için eğitim modelini, menfaat veya politik dar bakış açısına kurban etmezler.

 

“İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” düsturunu farklı bir biçimde algılayarak, demokratik bir  söylemle benimsenmediği bir toplumdan, gerçekleri görmek ve bu yolda yoğun bir çaba içinde olmayı istemek de bir eğitimci olarak düşünce yapımızda yer edinmiştir. Ancak bunun düşünceden öte bir eylem hareketi içinde olmasını isteyenlerdeniz.

 

İnsanı eğitimle yaşatamıyoruz çünkü, insana faydayı yeterince idrak edememiş bir sistemin içinde bulunmaktayız.

 

Düşünmekteyiz ki; hemfikir olduğumuz konuların vücut bulması, söz ile söylenmenin yanında eyleme geçilmesini gerekli kılmaktadır.

 

Eylem hareketliliği isteyen eğitim, korkunun panzehiridir. Demokratik toplum yapısının ilacıdır. Eğitim kötülüğü, art niyeti, ayrımcılığı, geriliği siler. Eğitimin insan odaklı, yasaların iyi niyetli olarak yapılmasına tarafız. İyi niyet barındırmayan, amacı insana fayda sağlamak olmayan, bozan, ayrıştıran eğitim yasalarına karşı eylemdeyiz…

 

Eylemdeyiz çünkü; yarınlara umutlu, bir gökyüzü gibi geniş bakmak istiyoruz…

Eylemdeyiz çünkü; insan olarak, bir öğretmen, bir idareci olarak, millete hizmetin eğitimdeki kalite olduğu bilincindeyiz…

 

İstanbul İl Başkanlığını yaptığım Anadolu Eğitim Sendikası olarak, hakkaniyet için eylemdeyiz…

 

Demokrasi eylem ister…

 

Muhammet Ali GEZİCİ

 

Anadolu Eğitim Sendikası İstanbul İl Başkanı

  Facebook'ta Paylaş         Twitter'da Paylaş

Yorum Yaz