Gazi Mustafa Kemal Atatürk

AVRUPALAMA!

2016-10-04

İnsanın hayatında karşılaştığı en önemli süreçler,hiç kuşku yok ki Kültürel Süreçlerdir. Kültürleme,kültürlenme,kültürleşme,kültür şoku,zorla kültürleme,kültürel asimilasyon bu süreçlerin en önemli değişkenleridir.Aydın yazar ve düşünürlerimizin büyük bir kısmı kültürlü olmayı Avrupalı olmaya bağlarken, kültür kavramının yerini Avrupa terimi ile doldurmaktalar.Kültürleme :Toplumun, kendi kültürel özelliklerini yeni kuşaklara sosyalleşme yoluyla aktarmasıdır.

Avrupalama:Avrupanın,kendi kültürel özelliklerini yeni kuşaklar olarak gördüğü medeniyetlere aktarmasıdır.

Avrupalama,sürecin büyük seyrinde kendini dayatma(Avrupal Asimilasyon) mahiyetinde hissettirdiği ise unutulmamalıdır.

Avrupa ya da Batı olarak nitelediğimiz sözde modern yapının, stratejik girişimleri ile diğer medeniyetler üzerindeki etkisi tartışmasız çok büyüktür.Ülkemiz aydınlarının da bahsettiği “Avrupai” terimi bu etkinin önemli bir neticesidir.

“Benim gibi olursan mutlu olursun” düşüncesinden yola çıkarak yapılan  özendirme faaliyetlerinin temelindeki asli amacın, biraz düşünüldüğünde müsbet istifadeler içermediği görülebilecektir.Asli amaç, kendi kültürünü üst kültür olarak yansıtıp, diğer kültürlere sahip medeniyetlerde aşağılık kompleksi yaratmaktır.Bu aşağılık kompleksinin menşei, bir kültürün ne yaparsa yapsın başka bir kültüre tam anlamıyla dönüşemeyeceği gerçeğidir.Böylelikle arada kalmış bir kültüre sahip toplum,Avrupalama sürecinin doğal sonucu olarak kendisine hizmet edecektir.

Bilim,sanat,eğitim ve spor konusunda bütün ekoller Avrupa ya da Batılı  ülkelerin imzasını taşırken,kendisine ait bir ekolü bulunmayan Ülkemiz ve benzeri ülkelerin şapkasını önüne alarak düşünmesi gerekmektedir.Yapılan bütün kopyala-yapıştır işlemlerinin geçmişte yaşayan bütün doğrularımızı eğrilttiği hatırlanmalıdır.

16.yy.daki bilimsel gelişmelere kibirle bakıp, “batının yaptığı işten hayır mı gelir?” diyerek Osmanlının yıkılmasına sebep olan zihniyetle, günümüzdeki “Avrupanın her yaptığı doğrudur” zihniyeti aynı buhranları doğuracak potansiyele sahiptir.

Sanat ve spor konusunda hep Batıya hayran olmamıza neden olan Avrupalama hareketlerinin uyandırdığı etki “Bizden bir şey olmaz” algısını zihnimize kazımaktır.Keza bu etkinin en hissediliri eğitim alanını ele geçirmiş durumdadır.

Temel eğitimden yüksek öğretime kadarki bütün süreçlerde gerek öğrenciye gerekse öğretmene kendi ellerimizle uyguladığımız Avrupalama hareketlerinin neticesi özgüven eksikliği olarak kendini göstermektedir.Bu neticenin neticesinde ise özgüven eksikliği yaşayan, başkasına hayranlık duyan, girişimcilikten korkan bir toplum meydana çıkmaktadır.

MİLLİ EĞİTİM gerçekten bir MİLLİ EĞİTİM olmalıdır.”Avrupalamak saçmalamaktır” diyerek, öz kültürümüz olan bulgura sahip çıkmalıyız.Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olduğumuzu görüp, yolun sonuna gelmeden eve geri dönmeliyiz.

Kadir KILIÇ

Anadolu Eğitim Sendikası

Mardin İl Basın Sözcüsü

  Facebook'ta Paylaş         Twitter'da Paylaş

Yorum Yaz