Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Yeni Öğretim Yılı Sorunlarla Başladı, Öyle Bitmesin

Yeni Öğretim Yılı Sorunlarla Başladı, Öyle Bitmesin

16/09/2013

2013-2014 Öğretim Yılı 17 milyon öğrenci ve bir milyonu aşkın eğitim çalışanı için yine eksiklikler ve çözüm bekleyen sorunların gölgesinde başladı.

4+4+4 Sistemine plansız geçişin vebali bu yıl da sürecek

Araştırma, planlama ve pilot uygulamalar gibi aşamalar atlanılarak apar topar geçilen yeni eğitim sistemi, okul dönüşümleri ve branş dağılımları başta olmak üzere tüm sistemi etkilemiştir. Halen başta sınıf öğretmenleri olmak üzere bir çok branşta norm fazlalığı sorunu yaşanmakta olup geçici çözümlerle durum geçiştirilmektedir. Bu öğretim yılı içinde ve yer değiştirme döneminde tayin olamayanlar ve zorla tayin edilenler gibi sorunlarla karşılaşacağımız anlaşılmaktadır.

Göçebe eğitimin diğer ve asli mağduru olan öğrencilerimiz için servis bağımlılığı ve isteği dışında okul değişikliği gündemdedir. Anadolu ve Fen Liselerine tabela değiştiren okullara puan üstünlüğü ile yerleşemeyen öğrenciler, okullar açıldığı halde boş kontenjan ve okul arayışındadır. Zorunlu denilen eğitimi açık lise ile okumak zorunda kalacak hatta eğitimi terk edecek öğrenci sayısının artacağı endişesi içindeyiz.

Akademik personel, memur ve yardımcı hizmetler sınıfına hazırlık ödeneği yok

Her toplu sözleşme döneminde pas geçilen, devletin de ötelediği akademik personel, memur ve yardımcı hizmetlilerin sorunları bu yıl da sürmektedir. Öğretim yılında hizmet verecek, maddi anlamda desteklenmesi gereken yalnızca öğretmenlerdir algısı yetkili sendikalarda da sürmektedir. Eğitim yılına hazırlık için bir ödenek almayan ama eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda çalışan kamu personeli yine mutsuz ve sıkıntılı olarak yeni yılı karşılamaktadır. 

Okullar dökülüyor, bütçe yok

Şanslı semtlerin örnek okulları dışında kalan tüm eğitim kurumları bütçe-ödenek ve bağış olanaklarından yoksun olduğundan yeni öğretim yılına yine kırık dökük, şantiye halinde ve hijyenden yoksun olarak giriyor. Öğretmen ve velilerin birlikte temizleyip boyadığı okul haberleri övgüye değer bulunsa da asıl gerçek devletin bu okulları yalnız bıraktığıdır. Zorunlu ve parasız olması gereken eğitimin veli bağışına, öğretmen fedakarlığına, idareci becerisine bırakıldığı anlaşılmaktadır. Binlerce okulumuzun temel ihtiyacı akıllı tahtalardan çok sağlık ve can güvenliğini koruyacak önlemlerdir.

Okul Öncesi Eğitim hala zengin işi

Tüm öğrenim hayatının temeli ve başarısında en önemli etken olan okul öncesi eğitimin zorunlu ve parasız hale getirilememiş olması çok büyük bir hatadır. Bu öğretim yılında da az sayıda öğrenci, bedeli karşılığında bu eğitime alabilecek, geri kalan orta ve alt ekonomik seviyede öğrenci 72 ayı beklemeden ilkokul 1 sınıfa başlayacaktır.  Bütün öğretim hayatını etkileyecek bu farklılık akademik yarışta haksızlığa yol açmaktadır. Okul öncesi ve zihinsel engelliler eğitiminde hizmet veren öğretmenlere yardımcı personel verilmemesi, teneffüs ve nöbet koşullarının düzenlenmemesi çalışan için haksızlık, öğrenci için tehlikelidir.

Mesleki Eğitim terk edildi

Mesleki eğitime daha erken başlanacak şeklinde pazarlanan parçalı eğitim sisteminin 1 yıllık geçmişine bakıldığında ortaokul seviyesinde mesleki ve teknik eğitime yer verilmediği, yalnızca imam hatip ortaokulları açıldığı, lise düzeyinde de ağırlıklı olarak imam hatip liselerine dönüş yapıldığı anlaşılmaktadır. Anadolu ve fen liselerinin kalitesini düşürecek uygulamalar hız kazanırken, yerleşemeyen öğrencilerin yalnızca akademik anlamda en alt seviyede olanları için mesleki teknik eğitim seçeneği sunulmaktadır. Teknik okullara kadro ve donanım anlamında hiçbir takviye yapılmamakta, alanda atama bekleyen on binlerce öğretmen de mağdur edilmektedir.

Sınav ve dershane bağımlılığı artıyor

Sürekli tersi söylense de, bakanlığın attığı her adım sınav ve dershane bağımlılığını arttırmıştır. Öğretmen atamalarından başlayarak, lise ve üniversiteye geçiş sistemlerinde yapılan değişiklikler tüm camiayı dershane bağımlısı yapmıştır. İyi bir liseye, üniversiteye yerleşmek, devlet memuru olmak, lisansüstü eğitim almak, görevde yükselmek, idareci olmak gibi haklar için yaşam boyu sınavlara girip çıkmaktayken bir yandan kopya skandalları, mülakat ve torpil çıkmazı ile haklar çiğnenmektedir.

Alan değişikliği sorunu kangrenleşti

Geçen yıl yer değiştirme soruna alternatif olarak getirilen alan değişiklikleri alana dönmek isteyen ve istemeyen öğretmenler açısından güncel bir sorun olarak karşımızda duruyor. Hali hazırda yeni alanlarıyla uyumlu sertifika eğitimi almış, almakta olanların re’sen alana döndürülme endişelerine yanıt vermeyen MEB, kendi alanına atandığı il-ilçede dönmek isteyenlerin talebini de karşılamamaktadır. Sayın bakanın geçen öğretim yılında “çözeceğiz” dediği kaos, iller bazında farklı uygulamalara neden olmakta, okullar açıldığı halde net bir yol haritası çizilmemektedir. Kendini yeni alanında yetersiz ve mutsuz hisseden hiçbir öğretmeni başarısızlığa mahkum etmemeli, yeni alana intibakı yapılıp kursa alınan öğretmenlerin bu noktadan sonra eğitimi sürdürerek liyakati sağlama-vazgeçme hakkına saygı duyulmalıdır. Günlük çözümler adına bir anda alan değiştirtme yanlışını tekrarlamamak önemlidir.

Öğretmenlerin atanma yer değiştirme sorunu artarak sürmektedir

Zorunlu hizmet affıyla başlayan, sistem ve alan değişikliği ile artan norm sorunu hem ilk atama hem de yer değiştirme bekleyen öğretmenleri mutsuz etmiştir. Yeni okul ve derslik yapmak yerine okul bölen bakanlık, sınıf mevcutlarını azaltıp kadro açacak adımları atmamış, bütçeyi Fatih Projesi gibi pahalı-popülist kalemlere aktarmıştır. Başlayıp terk edilen projeler pek çok okulu şantiye halinde bırakmıştır. Her yıl ücretsiz dağıtıldığı halde her yıl değiştirilen ders kitaplarının maliyeti ile on binlerce öğretmen atanabilir, binlerce derslik yapılabilir. Ücretli öğretmen ayıbına son vermek, tayin için kadro açmak mümkündür. Karşılıklı yer değiştirme (becayiş) gibi maliyetsiz ve basit bir adımı bile doğru düzgün atamadıkları için içinde ve dışında binlerce öğretmen yeni öğretim yılına mutsuz, mağdur girmiştir.

İdareci atamalarında kötü kokular yükseliyor

Yapılan sınavlar ve varolan ihtiyaca rağmen liyakatli ve kadrolu yönetici atama yapmayı başaramayan bakanlığımız iller bazında skandala dönüşen torpilli atamalarla gündemdedir. Okulları açtığımız hafta içinde bile vekaletle yürütülen, branş ve okul uyumsuzluğu süren, mülakatla peşkeş çekilen idari kadrolarla meşgulüz.

Ders dağılımı sorunlu, seçmeli ders baskısı sürmektedir

Özgür ve bilimsel olmaktan uzak bir yapıya dönüşen Talim Terbiye Kurulu’nun ders ve müfredat belirlemede yetersiz olduğu anlaşılmıştır. Masa başında alınan kararların öğrencinin yaşı, seviyesi, ihtiyaç ve ilgisi ile çeliştiği görülmekte, seçmeli derslerde idare ve veli öğrenci yerine karar vermektedir. Bu derslerden bazıları şeklen verilmekte, hatta verilmemektedir. Sanat, spor, kültür ve beceri derslerinin ağırlığı fiilen azalmıştır. Bazı branşların ders yükü arttığı halde ek ders yönetmeliği izin vermediğinden 30 saat üzerinde derse girilmemekte, 2-3 saat için bile ücretli öğretmen ile çözüm aranmaktadır. Takdir edilen ücretin zavallılığı ortada iken fazla derse girmek sadece vicdani bir durum haline gelmiştir.

Öğretmen itibarı azalırken şiddet ve angaryalar sürüyor

Kolay sınıf geçme sistemi, işlevsiz disiplin yönetmeliği ile etkinliği azaltılan öğretmenler zorunlu ve ücretsiz okul nöbetleri yanında yeni türetilen iş ve sorumluluklarla muhataptır. Öğretmeni “ne iş olsa yapar ve her şeyden sorumlu” kılma çabası yanında 147 ihbar hattı, göreceli performans değerlendirmeleri sürmektedir. Teşvik ve takdir edilmek yerine tehdit edilen, yalnızlaştırılan öğretmenler mutsuzdur.

***

Sonuç olarak; eğitimi eğitimcilere bırakmak yerine alan dışı kadroların siyasi, günlük kararlarına teslim ettiğimiz günlerden geçiyoruz. En küçük değişikliğin yıllar süren araştırma ve çalışmayla yapılması gereken eğitim sistemimiz tüm bileşenleriyle bir bütündür, tamamı enkaz altında kalmıştır. Yeni öğretim yılına eski-yeni sorunlarla giren eğitim camiası adına, bundan sonra atılacak adımlarda, akılcılık, bilimsellik, hakkaniyet ve işbirliği diliyoruz.  Her şeye rağmen sağlıklı, mutlu, umutlu, başarılı bir öğretim yılı olsun…

Anadolu Eğitim Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu ve Teşkilatları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Yeni Öğretim Yılı Sorunlarla Başladı, Öyle Bitmesin