Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası
Hakkımızda

Hakkımızda

ANADOLU EĞİTİM,ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ SENDİKASI
Bizler; “sendikacı” kimliğinden önce, birlikte hak aramanın gereğine inanan eğitimcileriz. Anadolu Eğitim Sendikası’nın kurucuları, siyaseten bağımsız, tümleştirici bir sendika var etmek için yola çıktılar. AES’in yol arkadaşları, uzakta kalıp temsil edilmeyi beklemek ve eleştirmek yerine çözüme taraf olmayı seçenlerdir…

 

Eğitim, öğretim ve bilim hizmetlerinde çalışan kamu personelinin itibarsızlaştırıldığı, kadrosuzlaştırıldığı, özlük haklarının tırpanlandığı günlerden geçmekteyiz. Artan sıkıntıya rağmen eğitimcilerin önemli oranda sendikasız oluşu mevcut yapılara getirilen net bir eleştiridir. Sendikalara uzak duran eğitimcilerin mevcut yapılara getirdiği ortak eleştiri; mevcut yapıların acil sorunlarımızdan çok siyasal kaygılar taşıdıkları, yatay örgütlülük yerine en tepeye genel başkanları koyarak giderek kastlaştıkları yönündedir. AES, bu eleştirileri ortadan kaldıracak yeni bir sendikal ahlakın temsilcisidir.

 

Siyasallaşmakla suçlanan sendikalara alternatif olarak 2005 yılında kurulmuş olan sendikamız on yedi yıllık samimiyet sınavını başarıyla vererek kuruluş ilkelerine sadakatini ispatlamış, her koşulda eğitimcilerin sesi olduğunu camiaya ve muhatabımız olan bakanlığa kabul ettirmiştir. Maaşlı, profesyonel sendikacılar yerine bizzat öğretmenler, akademisyenler, memurlar tarafından belirlenen sendikal görüşümüz bizi geniş bir tabana oturtmaktadır. AES; tüm eğitim çalışanlarının kendi siyasi görüşünü, etnik kökenini, inancını, felsefi duruşunu inkar etmeden, etiketlenmeden katılabileceği, üye odaklı duruşu ile takdir toplayan, nicel olarak da hızla büyüyen bir eğitim sendikasıdır.

 

Kendini sendikamız içinde “eğitimci” kimliğiyle ifade etmek isteyen, kişisel ve siyasi ikbal kovalamayan her yol arkadaşımız AES Tüzüğü ve Sendikal Kanun çerçevesinde temsil hakkını ve sorumluluğunu alabilir. Sendikamız; daha önce sendikal bir görev almamış, hatta üyelik tecrübesi bile yaşamamış eğitimcilerimiz için bir okuldur, “meslek” gibi görülen sendikacılığa alternatif oluşturmaktadır.

 

Herhangi bir ağacın kopmuş dalı değil, toprağa düşmüş tertemiz bir tohum olan AES, filizlendiği başkentten tüm yurdu saracak şekilde büyümektedir. Partilerin arka bahçeleri yerine ellerimizde boy veren bu fidanın kısa sürede sağlam bir çınara dönüşeceğine, birlikte güzel günlere ulaşacağımıza dair inancım tamdır. Selam, saygı ve iyi dileklerimle…