Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası

Misyon - Vizyon

AES /Görevimiz- Hayallerimiz, ilke ve değerlerimiz.

GÖREVİMİZ


BİZ İş yerlerimizde üyelerimizin pozitif düşünce gücüne, mesleki ve alan bilgisine, ruh ve beden sağlığına özen gösteren, idealist ve ilham veren yenilikçi öğretmen yaklaşımıyla, paydaşlarımızla uzlaşı kültürünü esas alan ve öz değerlerimizden güç alarak, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin geleceğimizi birlikte planlamak, aynı siyasal düşüncede anlaşmak ve diğer fikirleri ötelemek yerine, farklı düşünüp, birlikte hak arayan, siyasilerin değil, eğitimcilerin yüksek faziletli sendikası olmak için VARIZ

ANADOLU EĞİTİM SENDİKASININ İLKE VE DEĞERLERİ


1.Önce insana, insanın inancına ve her fikre saygılıyız.
2.AES’nın misyon, vizyon ve ilkelerine bağlıyız.
3.Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz. 
4.Çözüm odaklı her eylemi değerlendirir ve destekleriz
5.Öğrenen birey, öğrenen örgüt, öğrenen organizasyon ve sürekli eğitime önem veririz.
6.Zamanın değerine inanır, çevreye karşı duyarlıyız.
7.Mesleki çalışmalarda AES kalite çemberlerine güveniriz
8.Özdeğerlerimizden gücümüzü alır ve biz bilinci ile çalışırız
9.Eleştiri ve uyarıları kurum kültürüne yapılan bir katkı olarak değerlendiririz
10.İnsanları suçlamaz, süreçleri sorgularız
11.Hesap verebilirlik ilkesini esas alırız
Hak aramada örgütsel tüm yapılarla istişareye açığız
12.Siyaseten bağımsız sendikalarla güç birliğinden yanayız
13.Güzellik yurdumuzun geleceğinden sorumluyuz


HAYALİMİZ
Muasır medeniyet yolculuğunda paydaşlar tarafından güvenilen, değişimin öncüsü, fikri hür, vicdanı hür, nitelikli eğitimcilerin yaklaşım ve yayılımıyla, bağımsız, farklı ve öncü bir eğitim sendikası olmaktır.