Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Bursluluk Sınavı Kontenjanı ve Gelir Miktarı Sınırı Değişmelidir

Bursluluk Sınavı Kontenjanı ve Gelir Miktarı Sınırı Değişmelidir

15/11/2018

Eğitim Çalışanlarının Çocuklarının Bursluluk Sınavı Kontenjanı ve Gelir Miktarı Sınırı Değişmelidir 

Anadolu Eğitim Sendikası olarak Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak, eğitim çalışanlarının çocuklarının DPYB (Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk) kontenjanının arttırılmasını ve fert başı gelir miktarının yeniden düzenlenmesini talep ettik.

 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

 

 

 Sayı :   1103-18/5142                                                                                                 Tarih:15/11/2018

 Konu: Eğitim Çalışanlarının Çocuklarının DPYB Sorunu  

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

   İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığının 29/8/2016 Tarihli Ve 9185858 Sayılı Milli Eğitim                                       

              Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar Ve Okul 

                Pansiyonları Yönetmeliği                                                                                                                                                                                        

      

       

         Bilindiği üzere İlgi a) yönetmeliğinin 4. maddesi (5) ç bendinde “Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının dört katını geçmemesi kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak.” yazmaktadır.  Yine ilgi a) yönetmeliğinin 10. maddesi (1) a) b) bendinde “%5'i Bakanlığa bağlı resmi okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına” yazmaktadır. Ayrıca 10. Madde (2) bendinde “Öğretmen çocuğuna ayrılan %5'lik kontenjanın dolmaması halinde ise kalan kontenjan öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personeli çocukları için kullanılır, buna rağmen dolmaması halinde kalan kontenjan %80'lik kontenjana ilave edilir.”yazmaktadır.

       Belirtmek gerekir ki; eğitimin merkezinde yükün büyük bölümünü çeken öğretmenlerimizin çocukları için ayrılmış kontenjanın sadece yüzde 5 olması, fert başına düşen net miktarın öğretmen çocuğu için bir haksızlıktır. Ayrıca 10. Maddede geçen ve dolmayan kontenjanın eğitim çalışanlarına devredilmesi, eğitim çalışanlarının çocukları için ayrı bir değersizlik göstergesidir. Çünkü fert başı miktardan dolmayan kontenjanı, siz bakanlık çalışanlarına devrediyoruz demek, yönetmeliğin eksikliğini açıkça ortaya koymaktadır.

       Sonuç olarak diyebiliriz ki; eğitim çalışanları için kontenjanın en az yüzde 20’ye çıkarılması, fert başı miktarın güncel ekonomik göstergeler içerisinde yüksek tutulması yerinde bir karar olacaktır.

       Gereğini arz ederiz.

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Bursluluk Sınavı Kontenjanı ve Gelir Miktarı Sınırı Değişmelidir AES, Anadolu Eğitim Sendikası, Mehmet Alper Öğretici, Muhammet Ali Gezici, Bursluluk Sınavı Kontenjanı,Gelir Miktarı Sınırı, eğitim çalışanları Eğitim Çalışanlarının Çocuklarının Bursluluk Sınavı Kontenjanı ve Gelir Miktarı Sınırı Değişmelidir