Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Okul Pansiyonları Yönetmeliği Eksik Ve Yanlış Uygulanmaktadır

Okul Pansiyonları Yönetmeliği Eksik Ve Yanlış Uygulanmaktadır

21/11/2018

Anadolu Eğitim Sendikası olarak Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği nin yanlış ve eksik uygulandığını belirttik. Ülke genelinde uygulamada birçok yanlışlık olduğunu, öğretmenler üzerinde mobinge kadar giden yollar denendiğini, yönetmeliğin hakkaniyete uygun olarak uygulanmadığını hatırlatarak doğru uygulanmasını beklediğimizi belirttik.

 Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

 

 

  Sayı :  1106-18/5145                                                                                    Tarih:20/11/2018

  Konu: Okul Pansiyon Nöbeti

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

  

    İlgi:  a) 25/11/2016 Tarih ve 29899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren   

               “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal 

                 Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği” 

      

            Bilindiği üzere pansiyonlu okullarda öğretmenlerimiz, belletici ve nöbetçi belletici öğretmen olarak görev yapabilmektedir. İlgi a) yönetmeliğinin Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi başlıklı 39. maddesine göre “(1) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi pansiyonun bağlı bulunduğu okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından yürütülür. (2)  Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen ihtiyacının okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından karşılanamadığı durumlarda, aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kuramlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden istekli olanlar arasından, buna rağmen ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise o yerleşim biriminde görev yapan diğer kadrolu öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılmak suretiyle karşılanır.” Yazmaktadır.

           Ancak sendikamıza ulaşan şikayetlerden anlaşıldığı üzere yönetmelik maddesi görmezden gelinerek veya yönetmelik maddesi bilinmeden pansiyonlu okulun öğretmenlerine zorla nöbet görevi verildiği tespit edilmiştir. Yönetmelik maddesinde de yazdığı üzere; belletici ve nöbetçi belletici öğretmen ihtiyacı karşılanamadığı durumlarda, aynı yerleşim yerindeki öğretmenlere duyuru yapılarak karşılanması gerektiği yazmaktadır. Okullar duyuru yapılması yoluna gitmek yerine baskı ile okulun öğretmenlerine nöbet görevi vermek istemesi yönetmeliğe uygun olmamakla birlikte, çalışma barışını bozmaktadır.

           Konu ile ilgili milli eğitim müdürlüklerinin uyarılması ve ülke genelinde bir birlik sağlanması önem taşımaktadır.      

           Gereğini arz ederiz.

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Okul Pansiyonları Yönetmeliği Eksik Ve Yanlış Uygulanmaktadır okul pansiyonu, muhammet ali gezici, mehmet alper öğretici, meb Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği? nin yanlış ve eksik uygulandığını