Gazi Mustafa Kemal Atatürk
AES: ENGELLİ ÖĞRETMENLERİN NÖBET GÖREVİ İSTEĞE BAĞLI OLMALIDIR

AES: ENGELLİ ÖĞRETMENLERİN NÖBET GÖREVİ İSTEĞE BAĞLI OLMALIDIR

20/12/2018

Anadolu Eğitim Sendikası olarak engelli öğretmenlerin nöbet görevinin isteğe bağlı olması için Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunduk. Söz konusu başvuruda; Eylül ayında Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış, engelli öğretmenlerin nöbet görevi isteğe bağlı olduğu belirtilmiştir. Aynı değişikliğin İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde de yapılması talep edilmiştir.

Anadolu Eğitim Sendikası

 

 

Sayı:  1118-18/5157                                                                               Tarih: 19/12/2018

Konu: Engelli Öğretmenlerin Nöbet Görevi

T.C

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

 

İlgi: a) 07/07/2005 Tarih ve 25868 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Engelliler Hakkında Kanun

  1. b) 01/09/2018 Tarihli ve 30522 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Bilindiği üzere ilgi a) kanununun 14. maddesinde “Çalışan veya iş başvurusunda bulunan engellilerin karşılaşabileceği engel ve güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin alınması ve engellilerin çalıştığı iş yerlerinde makul düzenlemelerin, bu konuda görev, yetki ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar ile işverenler tarafından yapılması zorunludur.” Yazmaktadır.

İlgi b) yönetmeliğinin 40. maddesi g) bendinde geçtiğimiz eylül ayında değişikliğe gidilmiş ve şu şekilde madde bendi değiştirilmiştir. “g) Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenler nöbet görevinden muaf tutulur. Ancak, engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerden istekli olanların nöbetlerinin belirlenmesinde tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır.”

Söz konusu değişiklik ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler için faydalı olmuştur. Ancak İlköğretim kurumlarında nöbet görevi zorunlu olarak verilmeye devam etmektedir. Konu üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak, ilköğretim kurumlarında da engelli öğretmenlerin nöbet görevi isteğe bağlı yapılmalıdır.

Gereğini arz ederiz.

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

AES: ENGELLİ ÖĞRETMENLERİN NÖBET GÖREVİ İSTEĞE BAĞLI OLMALIDIR AES, ANADOLU EĞİTİM SENDİKASI, MEHMET ALPER ÖĞRETİCİ, ENGELLİ ÖĞRETMEN, ÖĞRETMEN NÖBET , ilköğretim kurumlarında da engelli öğretmenlerin nöbet görevi isteğe bağlı yapılmalıdır.