Gazi Mustafa Kemal Atatürk
AES Taşımalı Eğitim Sorununa Taraftır

AES Taşımalı Eğitim Sorununa Taraftır

07/10/2013

Aslında her değişim büyük sancılara gebedir ve bu gayet normal karşılanabilmelidir. Normal karşılanamayacak durum ise son derece plansız ve yangından mal kaçırır gibi değişimin gerçekleştirilmesidir. Bir sahada araştırması ve bir pilot uygulama olmaksızın bir anda ve ülke çapında değiştirilen sistemin sorunlu olacağı kaçınılmazdır. 4+4+4 Eğitim sistemine geçişteki plansızlığın çıktılarından biri TAŞIMA MERKEZLİ OKULLAR sorunudur.

Milli Eğitim Eski Bakanı Sayın Ömer DİNÇER; ilköğretim 1. sınıfa giden bir öğrenci ile 8. sınıfa giden bir öğrencinin aynı süre ( sabah 09.00, öğleden sonra 15.00 arası ) okulda bulunmasının, bunun yanı sıra aynı tuvaletleri kullanmasının, aynı yemekhaneleri hatta aynı bahçeyi kullanmasının pedagojik ve gelişimsel açıdan çok sakıncalı olduğunu dile getirmiş, çok doğru bir tespitte bulunmuştu. Geldiğimiz noktada parçalı yeni eğitim sisteminde pek çok okulda tabela dışında bir ayrıştırma görmedik. Taşımalı eğitimde de durum böyle. Değişen sadece tabelalar olduğu için öğrenciler yine aynı tuvaletleri, aynı yemekhaneleri, aynı bahçeyi, aynı servisleri kullanıyorlar.

Eski sistemde 1. ve 8. sınıf öğrencisi aynı süre, yaklaşık 6 saat okulda olurlarken yeni sistemde 7,5 saat okulda oluyorlar. Değişen sadece tabelalar olduğu için öğrenciler yine aynı tuvaletleri, aynı yemekhaneleri, aynı bahçeyi, aynı servisleri kullanıyorlar. Eğitim taşımalı ve ortak olunca; ilkokul kısmının (1,2,3,4. sınıflar) dersleri tamamlandıktan sonra 1,5 saat kadar okul bahçesinde ortaokul (6,7,8. Sınıflar) öğrencilerini beklemektedirler. Taşımalı eğitime kayıtlı öğrencilerin kırsaldaki fakir aile çocukları olduğu ve yaşları düşünüldüğünde yarı aç yarı susuz üşüyerek bekleşmeleri daha da acıklı gelmelidir. Bu grup içinde 60-66 aylıklar ve ana sınıf öğrencileri de yer almakta, doğuda kış şartlarında sabah 06:00 sularında başlayan eğitim yolculukları ortaokulları bekleyiş ve dönüş yolculuğu ile birlikte akşam 18:00 e uzanabilmektedir.

Taşımalı eğitimde yemek sorunu için ayrıca bir başlık açmalıyız. Maalesef her eğitim döneminde yüzlerce öğrenci taşımalı veya yatılı okullarda yemekten zehirlenmekteler. Son örneğini bir kaç gün önce Bingöl Gazi İlk-ortaokulunda yaşadık ve 104 öğrencimiz zehirlendi. Bu okullarda yemek ve hijyen  koşullar için ayrılan bütçe son derece kısıtlı olup bedeli can güvenliği ile sınanmaktadır. Yemeklerin getirilme şartları, bekleme suresi, temizlik ve yemeklerde kullanılan malzemeler titizlikle takip edilmeli ve sorumlular kesinlikle cezalandırılmalı, her şeyden önce bunları sağlayacak bütçe sağlanmalıdır.  Milli Eğitim Müdürlüklerimizin hizmet satın alma ihaleleri son derece şaibeli ortamlarda gerçekleşmekte, yandaş zengin etme çabaları göze çarpmaktadır.  Bedelini canla ödeyeceğimiz bir tezgaha asla razı olmayacağız.  Merkezi bir denetim sağlanamayan bu ihaleleri sendikamıza ulaşan bilgiler doğrultusunda takip edeceğimiz ve gerekli yasal girişimlerde bulunacağımız bilinmelidir.

Ülkemizde servis güvenliğinden kaynaklı sorunlar sürmekteyken, yalnızca taşıma merkezli okullarda değil tüm kurumlarda öğrenci taşıma işi yönetmeliklere uygun olarak da yapılmamakta, her yıl onlarca öğrenci ve öğretmen yol kazalarına kurban gitmektedir. Servis araçları öngörülen özelliklere sahip olmamakla birlikte sadece öğrencilerin binmesi gereken servise öğrenci olmayanların da bindiğini bilmekteyiz. Kayıtlı servis şoförünün haricinde birçok farklı şoförün ayni aracı kullandığı, ayni yerleşim yerlerinden birden fazla servisle gelmesi gereken öğrencilerin bir servise sığdırılarak okula getirildiği görülmektedir. Bu durumlar öğrencilerin güvenliği açısından son derece tehlikelidir. Yetkililerin denetim mekanizmasını çalıştırmaları ve yanlış uygulamaları ağır bicimde cezalandırmaları gerekmektedir.

Sorumlulukları zaten fazla olan idareci ve öğretmenlerin taşımalı veya yatılı okullardaki sorumlulukları daha da artmaktadır. Nöbetçi öğretmenlerimiz öğrenci güvenliği ve kendi güvenlikleri ile ilgili gerekli incelemeleri yapmalı, her hangi bir eksiklik ve aksaklık durumunu nöbet defterine işlemeli, idareciler puantaj cetvellerini ona göre doldurmalıdır. Konuyla ilgili hukuksal danışmanlığı sendikamız hukuk servisi sağlayacaktır. En iyi eğitimin güvenli, temiz, sağlıklı bir ortamda verileceğini unutmadan, taşımalı eğitim kurumlarımızı sahiplenmeye devam edeceğiz.

Anadolu Eğitim Sendikası

 

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

AES Taşımalı Eğitim Sorununa Taraftır