Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Halk Eğitim Merkezi Kurslarında Görevlendirmeler Adil Yapılmalıdır

Halk Eğitim Merkezi Kurslarında Görevlendirmeler Adil Yapılmalıdır

06/02/2019

Anadolu Eğitim Sendikası olarak Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak, Halk Eğitim Merkezi kurslarında öğretmen görevlendirmelerinin yönetmeliğe uygun ve adil yapılmasını talep ettik.

 Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

Sayı : 1142-19/5181                                                                                        Tarih:06/02/2019

Konu: Halk Eğitim Merkezi Kurslarında Görevlendirme

 

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

     İlgi:  a) 11/04/2018 Tarih ve 30388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren   

               “Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği

      

 

 

          İlgi a) yönetmeliğinin Ders ücreti karşılığı görevlendirme başlığı altında 26. Maddesin-de   "1) Kurs açılacak alanda, kurumda ve kurumun bulunduğu eğitim bölgesinde yeterli sayıda  öğretmen ve kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ders ücreti karşılığı görev yapacak istekliler arasından karşılanır. (2) İhtiyaç hâlinde ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, resmî kurumlardan veya ilan yoluyla yapılır. (3) Ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre yapılır: a) Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler. b) Emekli öğretmenler. c) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri. ç) Resmî kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler. (4) Üçüncü fıkrada sayılanlardan görevlendirme yapılamaması durumunda ilan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesi yapılır." Yazmaktadır. 

           Ayrıca Sendikamıza ulaşan şikayetlerden anlaşıldığı üzere; sertifikayı verebilecek eğitimci yeterlilikleri arasında; alanında uzman veya sertifika dersleri arasında o dersin öğreticisi gibi yeterliliklere bakılması gerekirken, sertifika alanı ile ilgisi yetersiz eğitimcilere görev verildiği belirlenmiştir. Örneğin; Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme öğretmeni kaloriferci kursu sertifikası için geçerli ve verebileceği dersler arasında kursa uygun dersler bulunmasından dolayı öncelikli olması gerekirken, makine veya elektrik öğretmenlerine verilebilmektedir.

           Halk Eğitim Merkezlerinde ders ücreti karşılığında görevlendirmeler yapılırken görevlendirme sırasına ve sertifikanın içeriğine uygun öğretici yeterliliğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili Halk Eğitim Merkezlerinin uyarılması hakkaniyet açısından önem taşımaktadır.

Gereğini arz ederiz.

Nur Guner 07.02.2019 11:59:30

Nihayet bu konuyu ele alan bir sendikanın olması sevindirici. 2 üniversite bitirdim. Eğitim yönetimi ve denetimi konusunda yuksek lisans yaptim fakat halk eğitime ogretmen olamadim. Kiz Meslek Lisesi mezunları görevlendiriliyor. Halk egitim merkezleri kadrolu ogretmenleri norm fazlasi yapip, usta ogretici almayi yercih ediyor.


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Halk Eğitim Merkezi Kurslarında Görevlendirmeler Adil Yapılmalıdır hem, aes, anadolu eğitim sendikası, mehmet alper öğretici, muhammet ali gezici, halk eğitim, kurs Halk Eğitim Merkezi kurslarında öğretmen görevlendirmelerinin yönetmeliğe uygun ve adil yapılmasını talep ettik