Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Danıştay’ın Öğrenim Özrü Kararı Ne Anlama Geliyor?

Danıştay’ın Öğrenim Özrü Kararı Ne Anlama Geliyor?

05/03/2013

 

Özellikle öğrenim özrü ile yer değiştirmeyi bekleyen öğretmenleri heyecanlandıran öğrenim özrü yönünden eksik yer değiştirme kılavuzuna ilişkin iptal kararı bazı sendika ve haber sitelerince 

doğurabileceği sonuçlar açısından abartılmış, gerçeklikten uzağa düşülmüştür. Sendikamızın da açtığı davalar ile müdahil olduğu hukuksal süreç bu karar ile yeni bir yola girecek olsa da, her lisansüstü eğitim gören öğretmenin,  her başvurusunun tayinle sonuçlanacağına dair yanlış bir algı oluşmuştur ki, bu müjdeleri gerçekçi bulmuyoruz.

 

 

Danıştay 2. Dairesinin 16.10.2012 gün, E: 2012/8650 sayılı Yürütmenin Durdurulmasına ilişkin kararında; 2012 Temmuz Dönemi Özür Durumuna bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun  1.1 maddesinde öğrenim özrüne yer verilmemesi nedeniyle eksik düzenlemenin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Daire bu kararında; daha önce başka bir davada (2012/8944) 16.10.2012 tarihinde söz edilen Kılavuzun dava konusu edilen 1.1 maddesinde öğrenim özrüne yer verilmemesi yönündeki eksik düzenlemesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdiğini bu nedenle yeniden bir karara gerek kalmadığını belirtmektedir.

2012/8944 sayılı kararın gerekçesinde; T.C. Anayasasının 42 maddesi ile güvence altına alınan “eğitim hakkına” vurgu yapmış ve kimsenin eğitim hakkından yoksun bırakılamayacağını belirtmiştir. Daire kararında ayrıca, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Yasasının 49. Maddesine ve MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 35. Maddesindeki düzenlemeye de atıfta bulunarak öğretmenlerin bu mevzuat tarafından belirlenen hükümler ve belirlenen koşullar dahilinde öğrenim özrüne dayalı olarak yer değişikliği isteme haklarının kısıtlanmasının hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir.

Bu karar ışığında öğrenim özrüne dayalı olarak atama isteyen üyelerimizin başvurularının 2012 Ağustos özür grubu atama kılavuzunda öğrenim özrü başvurusuna yer verilmediğinden bahisle reddinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle başvurularının kabul edilmemesi üzerine dava açanların davalarını kazanacağı anlaşılmaktadır.

Danıştay’ın kararı, sadece öğrenim özrüne dayalı atama başvurularının alınmamasının hukuka aykırılığını tespitten ibaret olduğundan, öğretmenlerin başvurularının idarece kabul edilmesi halinde otomatik olarak aynı zamanda öğrenim özürlerinin bulunduğu ile/ilçeye atanmalarını zorunlu kılan bir karar niteliğinde değildir.

Özre bağlı yer değiştirme başvurularının alındığı takvimde (sendikamızın yayınladığı bilgi- uyarı notlarındaki gibi) başvuru süresi içinde, ekran açılmasa da dilekçe ile öğrenim özründen yer değiştirme başvurusu yapan, reddedilen, red süresi içinde olan öğretmenlerimizin açtığı ve açacağı davalar açısından bu karar lehte sonuç doğurabilecektir. 652 Sayılı Kanun üzerindeki Anayasa Mahkemesi Kararı ışığında ilgili takvim dışında başvuru yapan, yapacak olanlar açısından bir yasal boşluk oluşmuştur.  Danıştay kararı ile birlikte değerlendirildiğinde yeni talep ve dilekçeler MEB tarafından bir sonraki (Ağustos 2013) dönemi işaret edilerek ötelenir ise, yer değiştirme başvuruları o dönemde alınacak, tıpkı eş ve sağlık özrü gibi puan-kontenjan gözetilerek yapılacaktır.

Anadolu Eğitim Sendikası olarak öğrenim özrü yer değiştirme talebini davaya taşımış tüm üyelerimizin dava dosyalarına bu yeni hukuki durumu ek delil olarak sunacağız. Bakanlığın, il-ilçe emrini dikkate alan, isteğe bağlı tayin isteyecek öğretmenleri de gözetecek adil bir yer değiştirme yönetmeliği çıkarması için çaba ve çalışmalarımız sürecektir.

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Danıştay’ın Öğrenim Özrü Kararı Ne Anlama Geliyor?