Gazi Mustafa Kemal Atatürk
AES İnsan Kaynakları ve Temel Eğitim Gen. Müdürlerini Ziyaret Etti

AES İnsan Kaynakları ve Temel Eğitim Gen. Müdürlerini Ziyaret Etti

07/11/2013

Sendika yönetimimiz yeni görevi nedeniyle kutlamak ve durum raporumuzu paylaşmak üzere MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sayın Hamza AYDOĞDU ile temel eğitim kurumlarında yaşanan sorunlara dair çözüm önerilerimizi sunmak istediğimiz Temel Eğitim Genel Müdürü Sayın Funda KOCABIYIK ile birer görüşme gerçekleştirmiştir. Randevu talebimize de bir gün içinde olumlu yanıt vererek görüşlerimizi ilgiyle dinledikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz.

Görüşmelere sendikamız adına Genel Başkan Sayın Cansel GÜVEN ile birlikte Hukuk ve Toplu Sözleşmelerden Sorumlu Gen. Başkan Yard. Sayın Adem ÇELİK ile Eğitim Sosyal İşlerden Sorumlu Gen. Başkan Yard. Sayın Fatih KAYA katılmışlardır.

İlk olarak MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Fatma KOCABIYIK’ı ziyaret eden AES yönetimi, sendikamızın 4+4+4 eğitim sistemine ilişkin alan anketleri sonuçları ve çözüm önerileri yanında pansiyonlu ve yatılı okullarda nöbet uygulamalarına dair talep yazılarını da sunmuşlardır. Görüşmede ele alınan konu başlıkları arasında ilkokulda sınıf tekrarı talebimiz, ders kitapları içeriği, etkinlik eksikleri ve kitap puntolarındaki sorunlar, el yazısından düz yazıya geçişe dair sıkıntılar, okul öncesi eğitimin zorunlu olması talebimiz, illeler bazındaki farklı eğitim uygulamaları, aynı bahçeyi ve hatta binayı paylaşan okullar, ödeneği teslim edilmeyen, yakacağı ve donanımı olmayan okullar, ilkokullarda sınıf öğretmenlerinin ihtisaslaşması (1. sınıf ve alan öğretmenliği şeklinde) önerimiz, taşımalı eğitimin sorunları yer almaktadır.

Sayın KOCABIYIK’ın eğitimci ve müfettiş geçmişi ile sorunlara vakıf olduğu, çözümler noktasında da öğretmen örgütlerinin görüşlerine değer verdiğini görmekten mutluyuz. Sendikamızın yeni eğitim sistemine dair Türkiye genelinde uyguladığı anket sonuçları ile de uyumlu olacak şekilde 1. Sınıfa başlama yaşının esnetildiğini söyleyen KOCABIYIK, okul öncesi eğitimin zorunlu olmasını yürekten arzuladığını ifade etmiş, bu kararı siyasetin vereceğini bürokrat olarak kendisinin de üzerine düşeni yapmak istediğini ifade etmişlerdir.

İlkokulda sınıf tekrarı konusuna pedagojik olarak sıcak bakmadıklarını söyleyen Sayın Genel Müdür, heyetimizin bu sınıf geçme sistemi ile başarılı öğrencilerin bedel ödediğini, başarısızların da eğitim hayatı boyunca başarısızlığa mahkum olduklarını örneklerle açıklaması üzerine konu üzerinde bir gözden geçirme yapacaklarının sözünü vermişlerdir. Yardımcı kaynakları yasaklayan bakanlığın 1. Sınıflar başta olmak üzere etkinlikler yönünden zayıf ders kitapları ve punto sorunları üzerine de gerekli notları alan Sayın KOCABIYIK, ders kitapları ve materyallerindeki sıkıntıları gidermek üzere yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek sendikamızın bu yöndeki tespitlerini anında değerlendireceklerini, yararlanacaklarını söylemişlerdir. Aynı kapsamda el yazısı- düz yazı uyumsuzluğunun farkında olduklarını TTK ile birlikte konu üzerinde çalışıldığını ifade etmiştir.

Dönüştürülen okullar, pansiyonlu okullar, YİBO larla ilgili sorunların genel bütçe ve yatırımların planlanması ile çözüleceğini söyleyen Sayın Genel Müdür, pansiyonlu okullar ve YİBO ların gelecek dönemde kaldırılmasının planlandığını, bölgedeki öğrencilerin yakın mesafede “taşımalı eğitime” dahil edileceğini söylemiştir. Rapor ve talep yazımıza konu olan nöbet sorununun yönetmelik uyumsuzluğundan kaynaklandığını da kabul eden Sayın KOCABIYIK, pansiyonlu veya yatılı eğitim son bulduğunda bir revizyona da gerek kalmayacağını söylemişse de, hali hazırda iller bazında farklı nöbet uygulamaları için (kurum içinde isteğe bağlı, dışından ücretli nöbet) önerimizi değerlendirecekleri sözünü vermiştir. Bu kapsamda ayda 8 nöbet zorunluluğu ile karşılaşılmasını doğru bulmadığını de ifade eden KOCABIYIK, “verimli olmayacağını, öğretmen ve ailesi için sıkıntılı olduğunu farkındayız” diyerek, kurum kadrosu dışında nöbet görevlerine yeşil ışık yakmıştır. Ödenek sıkıntısı yaşayan okullar konusunda bakanlık tarafından illerin ihtiyaçlarıyla uyumlu ödeneklerin zamanında çıkarıldığını, dağıtımda eksikliği olan özel idareler hakkında bilgilendirme yapılması durumunda müdahale edeceklerini de belirtmişlerdir.

Eğitim yöneticileri arasında kadınların çok az sayıda yer aldığını da belirten Sayın Genel Müdür, hem MEB içinde hem de sendikalarda daha fazla kadın yönetici görmeyi arzuladığını söyleyerek Genel Başkanımızın aldığı ve sürdürdüğü görevi nedeniyle kutlamış, psikolojik engelleri de kaldırmak gerektiğinin altını çizmiştir. Sayın genel müdüre yapıcı ve dostça yaklaşımı için teşekkür ediyoruz.

Sendika temsil heyetimizin diğer bir ziyareti görevine yeni başlayan MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sayın Hamza AYDOĞDU makamına gerçekleşmiştir. Yeni görevi nedeniyle heyetimizin tebriklerini kabul eden Sayın AYDOĞDU tüm sendikalarla aynı uzaklıkta, işbirliği içinde çalışmayı ilke edindiğini vurgulayarak bu temasın sürmesi yönündeki arzusunu dile getirmiştir. Eğitim kökenli bir genel müdürün böyle bir göreve getirilmiş olmasından duyulan memnuniyeti ifade eden temsil heyetimiz,  bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü siyasi gölge ve popülizmden uzak olarak tarafsız sendikal anlayışla çözümden yana tavrı koruyacağımız ifade edilmiştir.

Sayın Genel Müdüre Öğretmenlerin sirkülasyon sorununa ilişkin AES çözüm önerileri, Öğretmenlerin ilk atamaları ve yer değiştirmelerine dair sorunlar ile çözümler, norm fazlalıklarına dair öneriler, alan değişikliklerindeki hatalar ve çözüm önerilerimiz, çalışma süreleri, maaş, ek ders, hizmet puanları, okul nöbetleri, sevkler, öğretmenlerin kıyafet özgürlüğü, okul türleri, dönüşümleri ve kontenjanları, pansiyonlu okular, taşımalı eğitim ve YİBO lar, yönetici atama-yer değiştirme-görevlendirme aksaklıkları, okul disiplin yönetmelikleri ve sorunlar, ücretli ve vekil öğretmen çalıştırma, GİH, YHS, THS, SHS personeline dair tespit ve çözüm önerilerimiz başlıklarında detaylı bir rapor sunulmuştur.

Tüm başlıklardaki tespit ve önerilerimize samimi bir ilgiyle yaklaşan Sayın AYDOĞDU, öğretmenlerin itibarından başlayarak özlük haklarına, adil bir atama ve yer değiştirme sistemine, idareci atamalarındaki liyakate kadar tüm başlıklarda kalıcı çözümler üretme niyet ve kararlılıklarını dile getirmişlerdir. Yer ve alan değişiklikleri dahil süregelen tüm sorunlar üzerinde adil ve kalıcı çözümler üretmek istediklerini belirten Sayın AYDOĞDU, sürekli sahada olan sendikaların tespit ve önerilerine de ihtiyaç duyduklarını, diyalog kapılarının açık olduğunu belirtmişlerdir.  Sayılan başlıklarda tüm tespit ve önerilerimizi dikkatle dinleyen sayın genel müdürümüze içtenlikle teşekkür ediyor, kendilerini bekleyen onlarca başlıktaki sorun için kolaylıklar, muvaffakiyetler diliyoruz.

Şubat döneminde özür grubu yer değişikliği yapılacağı yönündeki bilgiyi de doğrulayan Sayın AYDOĞDU, iller bazında dengeli bir kadro-branş dağılımı olmadığı için yer değiştirmenin giderek zorlaştığı ve özendirilmiş bir rotasyonun elzem olduğu yönündeki görüşümüze katılmışlardır. Atama bekleyen öğretmenlerin talep ve sıkıntılarını da yüreğinde hissettiğini belirten AYDOĞDU, şubat ayında bir ilk atama yapabilmenin bakanlık yetkisi üzerinde olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’na böyle bir kadro tahsis edilmeden müjdeler vermenin doğru olmayacağını belirtmişlerdir.

Alan değiştiren sınıf öğretmenleri konusunda toptancı bir tavır içinde olmadıklarını belirten Sayın AYDOĞDU, alanına dönmek isteyen sınıf öğretmenlerine kolaylık sağlayacaklarını, hizmet içi eğitim almış öğretmenlerin de 540 saatlik eğitimi tamamlamak isteyen öğretmenlerin de yeni alanlarında kalmalarını sağlayacak bir düzenlememenin mümkün olduğunu söylemiştir. Yan alanlarla branş değiştirmenin sıkıntılarına da dikkat çeken sayın genel müdürümüzle bir çok noktada uzlaştığımız da göze çarpmaktadır. Norm sorunu yaşayan idareciler konusunda yakın zamanda bir adım atacaklarını belirten Sayın Genel Müdür bu konudaki önerilerimizin de değerlendirileceğini söylemişlerdir.

Sonuç olarak, Sendikamızın bundan önceki temaslarında olduğu gibi verilere, somut bilgilere dayalı tespitleri, çözüm önerileri muhataplarına ulaştırılmış olup takibi de yapılacaktır.  Makam odaları yerine öğretmen odalarında örgütlenen sendikamız her sorunu doğrudan muhatabına, çözüm önerileriyle birlikte ulaştırma gayreti sürecektir. Üyelerimizin ve tüm eğitim çalışanlarının bilgisine saygıyla arz ediyoruz.

Anadolu Eğitim Sendikası

Basın Sekreterliği

 

 

 \\

\\

 

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

AES İnsan Kaynakları ve Temel Eğitim Gen. Müdürlerini Ziyaret Etti