Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Memura Giyim Yardımı Adaletsizliği Giderilmelidir

Memura Giyim Yardımı Adaletsizliği Giderilmelidir

31/05/2019

Bilindiği üzere Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine memur ve hizmetli personele yıllık veya yılda iki defa giyim yardımı yapılmaktadır. İlgili yönetmelik ekinde “7-  Ambar Memuru (Kapalı yerde çalışan), Ayniyat Memuru (Kapalı yerde çalışan), Daktilograf, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Haberleşme Memuru, Kütüphaneci, Arşivci, Evrak Memuru, Santral Memuru, Usta Öğretici, Gişe Memuru, Zabıt Katibi (Mahkeme), Programcı, Çözümleyici, Programcı Yardımcısı, Çözümleyici Yardımcısı için yılda 1 defa keten kumaştan İş Önlüğü” yardımı yapılmaktadır. İş önlüğü için 2019 yılında yapılacak yardım; 16.51 TL’dir. Aynı yönetmeliğin yardımcı hizmetler sınıfı başlıklı ekinde personele dolayısıyla hizmetlilere verilecek giyim yardımında takım elbise ve ayakkabı belirlenmiş olup, 2019 yılı için 226,72 TL yardım yapılacaktır.

Belirtmek gerekir ki; Yönetmelik bu haliyle ihtiyaca cevap vermekten uzak olup, memur için iş önlüğü ve karşılığında verilen ücret komik kalmıştır. Hizmetli için takım elbise ve ayakkabı yardımının memurun da hakkı olduğu, bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Konuyla ilgili yönetmelikte gerekli değişikliklerin yapılması için Milli Eğitim Bakanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına başvuruda bulunduk.    

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

 

Sayı : 1290-19/5329                                                                                        Tarih:23/05/2019

Konu: Memura Giyim Yardımı Adaletsizliği

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

    İlgi:  a) 14/07/1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

  1. b) 14/09/1991 Tarih ve 91/2268 Sayılı Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

            c) 25/06/2001 Tarih ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu     

 

     Bilindiği üzere ilgi a) kanununa dayanarak, ilgi b) yönetmeliğine göre memur ve hizmetli personele yıllık veya yılda iki defa giyim yardımı yapılmaktadır. İlgili yönetmelik ekinde I Sayılı Cetvel Kadro Unvanları Esas Alınarak Giyecek Yardımı Yapılacak Personel başlığı altında “7-  Ambar Memuru (Kapalı yerde çalışan), Ayniyat Memuru (Kapalı yerde çalışan), Daktilograf, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Haberleşme Memuru, Kütüphaneci, Arşivci, Evrak Memuru, Santral Memuru, Usta Öğretici, Gişe Memuru, Zabıt Katibi (Mahkeme), Programcı, Çözümleyici, Programcı Yardımcısı, Çözümleyici Yardımcısı için yılda 1 defa keten kumaştan İş Önlüğü” yardımı yapılmaktadır. İş önlüğü için 2019 yılında yapılacak yardım; 16.51 TL’dir. Aynı yönetmeliğin yardımcı hizmetler sınıfı başlıklı ekinde personele dolayısıyla hizmetlilere verilecek giyim yardımında takım elbise ve ayakkabı belirlenmiş olup, 2019 yılı için 226,72 TL yardım yapılacaktır.

Belirtmek gerekir ki; Yönetmelik bu haliyle ihtiyaca cevap vermekten uzak olup, memur için iş önlüğü ve karşılığında verilen ücret komik kalmıştır. Hizmetli için takım elbise ve ayakkabı yardımının memurun da hakkı olduğu, bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Yönetmelik üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması ve tarafımıza bilgi verilmesi hususunda;


Gereğini arz ederiz.

 

Sayı :  1291-19/5330                                                                                      Tarih: 23/05/2019

Konu: Memura Giyim Yardımı Adaletsizliği

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

 

    İlgi:  a) 14/07/1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

  1. b) 14/09/1991 Tarih ve 91/2268 Sayılı Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

            c) 25/06/2001 Tarih ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu  Sözleşme Kanunu     

 

     Bilindiği üzere ilgi a) kanununa dayanarak, ilgi b) yönetmeliğine göre memur ve hizmetli personele yıllık veya yılda iki defa giyim yardımı yapılmaktadır. İlgili yönetmelik ekinde I Sayılı Cetvel Kadro Unvanları Esas Alınarak Giyecek Yardımı Yapılacak Personel başlığı altında “7-  Ambar Memuru (Kapalı yerde çalışan), Ayniyat Memuru (Kapalı yerde çalışan), Daktilograf, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Haberleşme Memuru, Kütüphaneci, Arşivci, Evrak Memuru, Santral Memuru, Usta Öğretici, Gişe Memuru, Zabıt Katibi (Mahkeme), Programcı, Çözümleyici, Programcı Yardımcısı, Çözümleyici Yardımcısı için yılda 1 defa keten kumaştan İş Önlüğü” yardımı yapılmaktadır. İş önlüğü için 2019 yılında yapılacak yardım; 16.51 TL’dir. Aynı yönetmeliğin yardımcı hizmetler sınıfı başlıklı ekinde personele dolayısıyla hizmetlilere verilecek giyim yardımında takım elbise ve ayakkabı belirlenmiş olup, 2019 yılı için 226,72 TL yardım yapılacaktır.

Belirtmek gerekir ki; Yönetmelik bu haliyle ihtiyaca cevap vermekten uzak olup, memur için iş önlüğü ve karşılığında verilen ücret komik kalmıştır. Hizmetli için takım elbise ve ayakkabı yardımının memurun da hakkı olduğu, bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Yönetmelik üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması ve tarafımıza bilgi verilmesi hususunda;


Gereğini arz ederiz.

 

 Sayı :  1292-19/5331                                                                                      Tarih:23/05/2019

Konu: Memura Giyim Yardımı Adaletsizliği

 

T.C.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

 

    İlgi:  a) 14/07/1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

       b) 14/09/1991 Tarih ve 91/2268 Sayılı Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı  Yönetmeliği

            c) 25/06/2001 Tarih ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu  Sözleşme Kanunu     

 

     Bilindiği üzere ilgi a) kanununa dayanarak, ilgi b) yönetmeliğine göre memur ve hizmetli personele yıllık veya yılda iki defa giyim yardımı yapılmaktadır. İlgili yönetmelik ekinde I Sayılı Cetvel Kadro Unvanları Esas Alınarak Giyecek Yardımı Yapılacak Personel başlığı altında “7-  Ambar Memuru (Kapalı yerde çalışan), Ayniyat Memuru (Kapalı yerde çalışan), Daktilograf, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Haberleşme Memuru, Kütüphaneci, Arşivci, Evrak Memuru, Santral Memuru, Usta Öğretici, Gişe Memuru, Zabıt Katibi (Mahkeme), Programcı, Çözümleyici, Programcı Yardımcısı, Çözümleyici Yardımcısı için yılda 1 defa keten kumaştan İş Önlüğü” yardımı yapılmaktadır. İş önlüğü için 2019 yılında yapılacak yardım; 16.51 TL’dir. Aynı yönetmeliğin yardımcı hizmetler sınıfı başlıklı ekinde personele dolayısıyla hizmetlilere verilecek giyim yardımında takım elbise ve ayakkabı belirlenmiş olup, 2019 yılı için 226,72 TL yardım yapılacaktır.

Belirtmek gerekir ki; Yönetmelik bu haliyle ihtiyaca cevap vermekten uzak olup, memur için iş önlüğü ve karşılığında verilen ücret komik kalmıştır. Hizmetli için takım elbise ve ayakkabı yardımının memurun da hakkı olduğu, bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Yönetmelik üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması ve tarafımıza bilgi verilmesi hususunda;


Gereğini arz ederiz.

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Memura Giyim Yardımı Adaletsizliği Giderilmelidir MEB, AES, DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI, MEHMET ALPER ÖĞRETİCİ, MUHAMMET ALİ GEZİCİ, MEMURA YARDIM Bilindiği üzere Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine memur ve hizmetli personele yıllık veya yılda iki defa giyim yardımı yapılmaktadır