Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Tercih Danışmanlığı Zorunlu Değil Gönüllülük Esasına Göre Olmalı

Tercih Danışmanlığı Zorunlu Değil Gönüllülük Esasına Göre Olmalı

24/06/2019

Rehber öğretmenlerin tercih danışma komisyonlarında resen görevlendirilmemesi, görevlendirmelerin gönüllülük esasına göre yapılması ve gönüllü görev alan rehber öğretmenlere ek derslerin artırımlı ödenmesi hususunda talepte bulunduk.    

  

Sayı: 1326-19/5365                                                                                                                                                                                                               Tarih:21/06/2019

Konu: Rehber Öğretmenlerin Tercih Danışmanlığı

 

 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA

İlgi a) 657 Sayılı DMK

İlgi b) Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği

İlgi c) 2019 Yılı Tercih Danışmanlığı Kılavuzu

 

 

İlgi c) de tercih danışma komisyonlarına öğretmen görevlendirilmesine ilişkin “3.6. Merkezi Sınav Tercih Danışmanlığı Komisyonlarında öncelikle ortaokullarda ve RAM’larda görev yapan rehberlik öğretmenleri, ortaokul müdür veya müdür yardımcıları görev alır. Rehberlik öğretmeni sayısının yetersiz olduğu hallerde, komisyonlarda tercih konusunda donanımlı diğer öğretmenler ve farklı kademelerde görev yapan rehberlik öğretmenleri de görevlendirilir. 3.7. YKS Tercih Danışmanlığı Komisyonlarında ise öncelikle ortaöğretim kurumlarında ve RAM’larda görev yapan rehberlik öğretmenleri, ortaöğretim kurumlarının müdür veya müdür yardımcıları görev alır. Rehberlik öğretmeni sayısının yetersiz olduğu hallerde, komisyonlarda tercih konusunda donanımlı diğer öğretmenler ve farklı kademelerde görev yapan rehberlik öğretmenleri de görevlendirilir.” ifadelerine yer verilerek komisyonlarda öğretmen görevlendirmelerinin ne şekilde yapılacağı açıklanmıştır.

İlgi b) 23. maddesinde "Rehberlik öğretmeninin görevleri ve sorumlulukları" başlıklı 23. maddesinin (ı) bendinde ki " Görevlendirildiği takdirde tercih danışmanlığı çalışmalarını yürütür." hükmü uyarınca de rehber öğretmenlere tercih danışma komisyonlarında görev verilebilecektir. Ancak, yürürlükte bulunan kanunlara göre rehber öğretmenlere tercih danışma komisyonlarında görev verilemez.

İlgi a) 103. Maddede ise "Yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103. maddesinde ki; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez." Hükümleri yer almaktadır.

Tüm mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde tercih danışma komisyonlarında rehber öğretmenlerin resen görevlendirilmesi mümkün değildir. Bu durumda Bakanlıkça resen görevlendirme yapılmaması, görevlendirmelerin gönüllülük esasına göre yapılması, gönüllülük esasına göre görev alacak rehber öğretmenlerimize görev aldıkları her gün için artırımlı ek ders ödenmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Tercih Danışmanlığı Zorunlu Değil Gönüllülük Esasına Göre Olmalı rehber öğretmen