Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Müdür Yetkili Öğretmenlerin Sorunları Çözülmelidir

Müdür Yetkili Öğretmenlerin Sorunları Çözülmelidir

30/09/2019

Ülkemizin en ücra köşelerinde okulları açarak çocuklar için eğitim veren öğretmenlerimiz, derslere girmekle birlikte bazı bölgelerde idarecilik görevlerini de yerine getirmektedirler. Bu öğretmenlerimiz “Müdür Yetkili Öğretmen” ünvanı ile okul küçük veya birleştirilmiş sınıfta olsa derslere girerek görevlerini yerine getirmektedirler. Ancak bu öğretmenlerimiz idarecilik ek dersi almamakla birlikte, bütün öğretmenlerin verebildiği destek odası eğitimi de verememektedirler. Bu konuda da bazı konularda olduğu gibi ülkede birlik sağlanamamış kabul eden ve etmeyen milli eğitim müdürlükleri olduğu tarafımıza iletilen şikayetlerden anlaşılmıştır. Müdür yetkili öğretmenlerimizin nöbet ücreti alabilmesi, destek odası eğitimi verebilmesi, egzersiz yapabilmesi gerekir. Anadolu Eğitim Sendikası olarak, Milli Eğitim Bakanlığına başvuru yaptık ve mağduriyetlerin giderilmesi ve ülkede birlik sağlanması için milli eğitim müdürlüklerine bilgi verilmesini talep ettik.

 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

 Sayı : 1407-19/5445                                                                          Tarih:  30/09/2019

 Konu: Müdür Yetkili Öğretmenlerin Sorunları Çözülmelidir

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

    İlgi:  a) 17/04/2015 Tarih ve 29329 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

             b) 21/06/2018 Tarih ve 30455 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği

 

 

     Bilindiği üzere ilgi b) yönetmeliğinin 32. Maddesinde; (1) Müdür norm kadrosu bulunmayan eğitim kurumlarında görev yapmak üzere, o eğitim kurumunda görevli öğretmenler arasından, öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından müdür yetkili öğretmen görevlendirilir.Yazmaktadır.

       Ülkemizin en ücra köşelerinde okulları açarak çocuklar için eğitim veren öğretmenlerimiz, derslere girmekle birlikte bazı bölgelerde idarecilik görevlerini de yerine getirmektedirler. Bu öğretmenlerimiz “Müdür Yetkili Öğretmen” ünvanı ile okul küçük veya birleştirilmiş sınıfta olsa derslere girerek görevlerini yerine getirmektedirler. Ancak bu öğretmenlerimiz idarecilik ek dersi almamakla birlikte, bütün öğretmenlerin verebildiği destek odası eğitimi de verememektedirler. Bu konuda da bazı konularda olduğu gibi ülkede birlik sağlanamamış kabul eden ve etmeyen milli eğitim müdürlükleri olduğu tarafımıza iletilen şikayetlerden anlaşılmıştır. Konu ile ilgili milli eğitim müdürlükleri bilgilendirilmeli  ve tereddütler giderilmelidir. Müdür yetkili öğretmenlerimizin öğretmen nöbet ücreti alabilmesi, destek eğitimi verebilmesi ve egzersiz yapabilmesi gerekir. Konu ile ilgili gerekli çalışmanın yapılarak tarafımıza bilgi verilmesi hususunda;


Gereğini arz ederiz.

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Müdür Yetkili Öğretmenlerin Sorunları Çözülmelidir müdür yetkili öğretmenler, aes, anadolu eğitim sendikası, meb