Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Merkezi Ortak Sınavda Özel Eğitim Öğrencileri ve Fasıla Sorunu

Merkezi Ortak Sınavda Özel Eğitim Öğrencileri ve Fasıla Sorunu

28/11/2013

Türkiye genelinde 1 milyon 290 bin 8. sınıf öğrencisi için ilk kez düzenlenen merkezi ortak sınavların ilk gün oturumu bugün yapıldı.  Sınavda görev alan öğretmenlerden sendikamıza ulaşan bilgilere göre bu sınava giren binlerce özel eğitim öğrencisi için özel düzenlemeye gidilmediği için sorunlar yaşanmıştır. Tüm öğrenciler için aynı sorular ve soru kitapçıkları kullanılırken yalnızca sınav sürelerinde ayarlamaya gidildi. Özel eğitim öğrencilerine alan dışından ve uzmanlığı olmayanların gözetmenlik yapması özellikle görme ve işitme engelli çocuklar açısından sıkıntı yaratmıştır. 

Bazı illerimizde, hatta aynı ilin farklı ilçelerinde sınav görevleri dağıtılırken yalnızca sınıf öğretmenlerine görev verildiği, branş öğretmenlerine kopya endişesiyle potansiyel bir güvensizlikle yaklaşıldığını da gözlemiş, konuya müdahil olmuş durumdayız.  Konya il Teşkilat Sekreterimiz Akif TEKCAN merkez ilçeler arasında böyle bir ayrıma giden Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yaptığı başvuru bundan sonraki sınavlarda branşın kendi alanı dışındaki sınavlarda görevlendirme yapılacağı şeklinde bir düzeltmeyle sonuçlanmıştır. Bakanlığın bu görevlendirmeler için branş bazında bir sınırlama getirmemesi, il ve ilçeleri kendi haline bırakması, aydınlatıcı olmaması ile genellik ilkesi bozulmuştur.

 Bazı illerde sınav görevi öncelikle branş öğretmenlerine verilirken kimi il ve ilçede öncelik sınıf öğretmenlerindedir. Sınav güvenliği tartışmalarında en masum ve en çok hırpalanan kesim olan öğretmenler olup, bu güne kadar yaşanan zafiyetlerde sorumluluk sınav sorularını hazırlayan, dağıtımı ve değerlendirmesinden sorumlu olan yönetim birimlerinde olmuştur. Türkiye genelinde “öğretmeni değersizleştirecek” bu tür dışlayıcı yaklaşımları takip edeceğimiz bilinmelidir.

Yine gözetmenlerimizden ve velilerden elimize ulaşan bilgilere göre Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Matematik olarak sıralanan 3 ortak sınav arasındaki 30 ar dakikalık aralar öğrenciler üzerindeki stresi azaltmaktan çok arttırmıştır. İlk sınav aralığında çıkmış oldukları oturumu arkadaşlarıyla değerlendiren öğrencilerin bazılarının doğru sandıkları yanıtları arkadaşları ile karşılaştırarak yanlışlarını öğrendikleri, moral bozukluğu yaşadıkları, ikinci oturuma gözyaşları içinde girdikleri görüldü. Bu şekilde 3. oturuma kadar 3 saat boyunca gerilen sinirler, öğrencilerini teselli etmeye çalışan veli ve öğretmenleri de zor duruma sokmuştur.

Bu tecrübenin ışığında ve 8. Sınıf öğrencisinin pedagojik gelişim düzeyini göz önüne alarak öncelikle özel eğitim öğrencilerin sınavları ve gözetmenlik noktasında yeni bir düzenlemeye gidilmesini, 120 dakikalık sınavın tek oturumda yapılmasını, fasılalı sınavda ısrar edilecekse bu aranın 10 dakikayı geçmeyecek şekilde sınırlandırılmasını daha doğru buluyoruz.

 

Fatih KAYA

Anadolu Eğitim Sendikası

 

Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Merkezi Ortak Sınavda Özel Eğitim Öğrencileri ve Fasıla Sorunu