Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Fatih Projesi Teslim Alma Ve Kabul İşlerinde Resen Görevlendirilen Üyelerimiz İçin Karar Aldık

Fatih Projesi Teslim Alma Ve Kabul İşlerinde Resen Görevlendirilen Üyelerimiz İçin Karar Aldık

16/12/2019

Anadolu Eğitim Sendikası olarak Fatih Projesi kapsamında kurulumu yapılan ekipmanların muayene ve teslim alınması istenen Faz-2 Kısım 1-2-4-5 ağ kurulum işi kesin kabul işlemlerinde görev verilmesi halinde yasal olmayan bu görevi yerine getirmemeleri için karar aldık.

 

Karar:

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 07/10/2019 tarih ve 19246990 sayılı yazıları ile Eğitimde Fatih Projesi kapsamında kurlumu yapılan ekipmanların Muayene ve teslim alınması kesin kabul işlemlerinin yapılabilmesi için il milli eğitim müdürlüklerine yazı yazılmış ve il milli eğitim müdürlüklerinin meslek lisesi öğretmenlerinden komisyon oluşturarak, Faz-2 Kısım 1-2-4-5 ağ kurulum işi sözleşme gereği kesin kabulünün yapılması istenmiştir. Ekli listelerde bulunan komisyon üyesi öğretmenlerin görevli olduğu tarihlerde görevli izinli sayılmaları valiliklerce uygun görüldüğü belirtilmiştir.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu "Öğretmenlik" başlıklı 43/1 maddesinde "Öğretmenlik, Devletin eğitim: öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir." Yazmaktadır. 07.09.2013 Tarihli ve28758 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin hiçbir maddesinde de Fatih Projesi Muayene, geçici ve kesin kabul komisyonlarına benzer komisyonlar da görev alabileceğine yönelik bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca Anayasa'mızın 18.maddesinde yer alan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. "hükümlerine de aykırılık göstermektedir. Diğer yandan öğretmenlerin mal alım satımı, kabulü gibi mali sonuçları da bulunan işlerde görevlendirilmesi yasal değildir.

            Yukarıda anılan nedenlerle; Sendikamız üyesi öğretmenlerin; Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 07/1012019 tarih ve 19246990 sayılı yazıları ile Eğitimde Fatih Projesi kapsamında kurlumu yapılan ekipmanların Muayene ve teslim alınması istenen Faz-2 Kısım 1-2-4-5 ağ kurulum işi kesin kabul işlemlerinde görev verilmesi halinde yasal olmayan bu görevi yerine getirmemelerine karar verilmiştir.

 

Anadolu Eğitim Sendikası


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Fatih Projesi Teslim Alma Ve Kabul İşlerinde Resen Görevlendirilen Üyelerimiz İçin Karar Aldık fatih projesi, aes, anadolu eğitim sendikası