Gazi Mustafa Kemal Atatürk
MEB’İN DAYATMASI: ÖĞRETMENLERİN EV ZİYARETLERİ!

MEB’İN DAYATMASI: ÖĞRETMENLERİN EV ZİYARETLERİ!

16/12/2019

               Bilindiği üzere öğretmenler halk ile doğrudan temas halinde olan bir meslek grubuna dahildir. Bir öğrenci ile temas halinde olmak demek sadece öğrenci ile irtibatlı olmak demek değildir. Çocukların ebeveynleri ile de temas halinde olunması demektir. Onların ailelerinin içine girilmesi hatta yerine göre özel durumlarından haberdar olunması demektir. Öğretmenlerin muhatap olduğu bu ailelerin içerisinde kimi zaman sorunlu aileler de olabilmektedir: Alkol bağımlısı bir baba, uyuşturucu bağımlısı bir abi, psikolojik sorunları olan bir anne gibi… Dolayısı ile okulların kendi özerk alanı içerisinde çoğu zaman bu tip anomik durumlar kontrol altında tutulabilirken, iş okul duvarlarının dışına çıkınca kontrol elden çıkabilir. Kaldı ki memlekette sokakta yürümenin bile sıkıntılı olduğu mahalleler var! Durum bu olunca öğretmenlerin güvenliklerini düşünmeden onları öğrencilerin evlerine göndermeyi düşünen, hatta ev ziyaretleri çerçevesinde yapacakları yolculuğun ücretini de öğretmenlerin kendi ceplerinden karşılamasını isteyen, bu nedenle okul idarelerine baskı yaparak öğretmenleri yapmak zorunda olmadıkları bu duruma zorlayan bakanlık, bu konu ile ilgili paydaşların endişe ve isteklerini göz önünde bulundurmalıdır. Kaldı ki yapılması istenen bu ev ziyaretleri hangi zaman diliminde yapılacaktır? Ders saatleri içerisinde mi ders saatleri dışında mı? Ders saatleri dışında öğretmenlerin bu konu ile ilgili çalışma yapmasını isteyen bakanlık, öğretmenlere fazla mesai ücreti ödeyecek midir? Öğretmenlerin güvenliğini sağlayacak mıdır? Öğretmenlerin yol vb. ücretlerini karşılayacak mıdır?

                    Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 28.03.2017 tarih ve 4136334 sayılı yazılarında; "Öğretmenlerimiz bu anlayış ve bakış açısı kapsamında gerçekleştirecekleri veli ziyaretlerini görevleri gereği ve istemeleri halinde yapmaktadırlar. ...Yönetmeliklerde "mesai saatleri dışında öğretmenlere yüklenen ev ziyaretlerine İlişkin herhangi bir hüküm mevcut değildir.... Ayrıca, "mesai saatleri dışında ev ziyaretlerine ilişkin yer, zaman ve somut örnek belirtilmediği gibi öğretmenlerimizin isteği dışında ya da zorlama ile ev ziyaretini yaptığına ilişkin herhangi bir başvuru da bulunmamaktadır."

               Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 23.11.2018 tarih ve 22542465 sayılı yazılarında; "Öğretmenlerin ev ziyaretleri ile ilgili olarak 2002 yılında yayımlanan 2002/27 sayılı "Okul-Veli İşbirliği Genelgesi" 2017/20 nolu Bakanlık genelgesi ile yürürlükten kaldırılmış olup öğretmenlerin zorunlu olarak ev ziyareti ve aile eğitimi konularında görevlendirilmeleri mümkün bulunmamaktadır."  Denilmesine rağmen ilçe MEM’ler okullar üzerinde neden bu konuda baskı kurmaya çalışmaktadır? İdareciler öğretmenlere bu talepleri neden dayatmaktadır?

             Son bir not da öğretmenlerimize: Ev ziyaretleri konusunda gönüllülüğünüz haricinde bir dayatmanın olduğunu hissettiğiniz durumda yukarıdaki 28.03.2017 tarihli yazıda da belirtildiği gibi okulunuza gerekli başvuruda bulunmanız, işin laf kısmı ile icraat kısmı arasındaki farkı görmemiz açısından önem taşıyacaktır. Bu konu ile ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşları ANADOLU EĞİTİM SENDİKASI’nın mail adresi (aes@aes.org.tr) vasıtası ile iletişim kurmaya davet ediyorum.

Adil DEMİRBAĞ

 AES Altındağ İlçe Sorumlusu           


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

MEB’İN DAYATMASI: ÖĞRETMENLERİN EV ZİYARETLERİ! adil demirbağ, meb, aes altındağ, öğretmenlerin ev ziyaretleri