Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ÖĞRETİCİ: 2020 SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜLDÜĞÜ BİR YIL OLSUN

ÖĞRETİCİ: 2020 SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜLDÜĞÜ BİR YIL OLSUN

31/12/2019

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ geride bıraktığımız 2019 yılını değerlendirerek 2020 yılından beklentilerini dile getiren bir mesaj yayınladı.

ÖĞRETİCİ mesajında;

‘Geride bıraktığımız 2019 yılına eğitim penceresinden baktığımızda ücretli-geçici(piktesli)-sözleşmeli-kadrolu öğretmenlik ayrımı devam etmiş ve sözleşmeli öğretmenler ailelerinden ayrı kalmıştır. Yüz binden fazla öğretmen açığı varken yapılan öğretmen atamaları yetersiz kalmış ve ücretli öğretmenlik devam etmiştir. II. 100 günlük eylem planında öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi yer almasına rağmen gerçekleşmemiş, Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkartılamamıştır. Tam gün eğitimde 2019 sonu hedeflenmiş olsa da ne yazık ki ülke genelinde tam gün eğitime geçilememiştir. Eğitimciye şiddet devam etmiş ne yazık ki bir çok meslektaşımız şiddete maruz kalmış ve bu nedenle hayatını kaybetmiştir.

5000 tasarım ve beceri atölyeleri açılması, nitelikli eleman yetiştiren meslek liselerinin kalitesinin artırılmaya çalışılması kapsamında istihdam odaklı çalışmaların temelinin atılması gibi olumlu çalışmalar yapılsa da biliyoruz ki eğitimin yıllardan beri süre gelen ve kronikleşen sorunlarını bulunmaktadır. Bu sorunların çözümü için yapıcı tüm adımlara Anadolu Eğitim Sendikası olarak destek vereceğimiz bilinmelidir.  Bu nedenledir ki 2019 yılını geride bırakırken tespit ettiğimiz eksikliklerin önümüzdeki yılda giderilmesi önemlidir.

Sözleşmeli Öğretmenlik Kaldırılmalı:

Daha önce denenmiş ve başarısız olmuş bir uygulama olan sözleşmeli öğretmenlik uygulaması kaldırılmalı ve öğretmenler odasındaki ayrım son bulmalıdır. Sözleşmeli öğretmenlik yerine teşviği de içeren adil ve öngörülebilir bir yer değiştirme sistemi yeniden ele alınmalıdır. Tüm öğretmenlerimiz KADROLU statüde çalışmalıdır.

Ücretli Öğretmenliğe Son Verilmeli:

Yüz binden fazla öğretmen açığının olduğu ve yaklaşık 80 bin ücretli öğretmenin çalıştığı günümüzde öğretmen açıkları en kısa sürede kapatılmalı ve zaman içerisinde ücretli öğretmenlik kaldırılmalıdır. Ocak ayında başvuruların alınacağı 20 bin öğretmen alımı ücretli öğretmenliğin kaldırılması için çare olmayacaktır. Bu nedenle 2020 yılı içerisinde mutlaka en az 40 bin ek atama yapılmalıdır.

Atama Bekleyen Öğretmen Sayısı Artırılmamalıdır

YÖK ile iş birliği yapılarak eğitim fakültelerinin kontenjanlarının %10 azaltılması olumlu bir adım olmakla birlikte geç kalınmış bir adımdır. Atama bekleyen yüz binler varken ihtiyaç olmayan branşlarda eğitim fakülteleri öğrenci almamalı, diğer bölümlerin kontenjanları daha da azaltılmalıdır. 2023 Eğitim Vizyonunda formasyonun kaldırılacağı söylense de 2019 yılında üniversiteler yine formasyon duyurusuna çıkmış ve fen edebiyat mezunlarına formasyon eğitimi vermiştir.  700 bin atama bekleyen öğretmen varken gençlerin hayalleri ile oynanan formasyon YÖK işbirliği ile tamamen kaldırılmalıdır.

Mülakat değil Ehliyet ve LİYAKAT Esas Alınmalı:

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevde yükselmelerde 2019 yılında yapılan mülakatların etkisinin en aza indirilmesi olumlu bir adım olsa da mülakatlar tamamen kaldırılmalıdır. Yine üniversitelerimizin bir kısmı görevde yükselme sınavları yapmış ve sözlü sınav olarak yazılı sınavın aynısını vermiş olsa da üniversitelerin büyük bir çoğunluğunda buna uyulmamış ve bir çok kişi yine mağdur edilmiştir. Gerek üniversitelerimizde gerek Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğretmen atamaları ve görevde yükselmeler başta olmak üzere tüm alanlarda mülakat kaldırılmalı, ehliyet ve liyakat esas alınmalıdır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu:

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmaların tamamlandığı ve Cumhurbaşkanlığına gönderildiği bakanlık tarafından söylenilmektedir. Ancak böylesi önemli bir kanunun içeriğinde neler olduğunu bilmemekteyiz. Hazırlanmış çalışma tüm paydaşların görüşlerine açılmalıdır.

Öğretmenlerin yetiştirilmesinden atama ve yer değiştirmelerine, görevde yükselmelerine ve emekliliklerine kadar olan sürece ve kuralları belirleyecek olan kanunda önceliğimiz 657 sayılı kanunda var olan hakların korunması ve geliştirilmesi olacaktır. Bu kapsamda 2020 yılında öğretmenlerimizin güvencelerinin artıracak, kariyer basamaklarını içeren bir meslek kanunu paydaşların görüşleri ile birlikte hayata geçirilmelidir.

Ara Tatiller

2019 yılının ilk ara tatili Kasım ayında uygulandı. İlk defa uygulanan bu ara tatillerde özellikle anne ve babası çalışan öğrenciler bazı zorluklar yaşadı. Aslında öğrencilerin tatil süresinin değişmemesi, sadece tatilin zamanının değişmesine rağmen yeni bir uygulama olmasından kaynaklanan sorunların Nisan ayında yapılacak olan ara tatillerde yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Milli eğitim müdürlükleri ile onların iş birliğinde yapılacak faaliyetlerin daha önceden duyurularak o etkinliklere öğrencilerin katılımları daha etkin şekilde sağlanmalıdır.

LGS İçin Gerekli Tedbirler Alınmalıdır

Bilindiği gibi geçmiş yıllarda sınavsız geçiş için TEOG kaldırılmış, okullar nitelikli-niteliksiz diye ayrılmış,  yolun ortasında kurallar değişmiş ve LGS sistemi getirilmişti. Ama beklenilen olmamış sınava yine 1 milyondan fazla öğrenci girmiş ve istediği okula yerleşemeyen çok fazla öğrencimiz olmuş bu nedenle bir çok kez ek yerleştirme yapılmıştır. 2019 yılında ise bu sorun daha aza indirgenmiştir. Ancak 2012 yılında hayata geçirilen 60 aylık çocukların da okula başladığı 4+4+4 sistemiyle 5 ve 6 yaşındaki çocuklarımız 1. Sınıfa başlamıştır. Bu çocuklarımız şimdi ise 8. Sınıf öğrencisi olup 2020 yılında LGS'ye gireceklerdir. 2019 yılında yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci sınava girmişken 2020 yılında bu sayının 600 bin artarak 1 milyon 800 bin olması beklenmektedir. MEB öğrencilerimizin mağdur olmaması için gerekli tedbirleri almalıdır.

İl İçi Özür Grubu

Yıllardır ailesi ile birlikte aynı ilde olmasına rağmen aynı il içinde ayrı yaşamak zorunda kalan veya günde 100-200 km uzağa gitmek zorunda olan öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Aynı ilde oldukları için üzerinde fazla durulmamakta ve sorunları görmezden gelinmektedir. Bu öğretmenlerimizin de km sınırı ile eşlerinin yanına gelebilmesi sağlanmalıdır.


Umarız ki 2020, ülkemizde, barış ve kardeşlik içinde bir arada yaşama umutlarının yeniden yeşerdiği, eğitim çalışanlarına hak ettikleri değerin verildiği bir yıl olsun.
Yeni bir başlangıcın eşiğinde; başta üyelerimiz olmak üzere, eğitim camiamızın, vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2020 Yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyorum.’   dedi.

 

Anadolu Eğitim Sendikası

 

 

 


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

ÖĞRETİCİ: 2020 SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜLDÜĞÜ BİR YIL OLSUN yeni yıl, aes, anadolu eğitim sendikası, mehmet alper öğretici