Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Mesleki Eğitimde İşletmelerde Beceri Eğitimi Bir An Önce Başlatılmalıdır

Mesleki Eğitimde İşletmelerde Beceri Eğitimi Bir An Önce Başlatılmalıdır

22/09/2020

Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Kalifiye elemanların bilgi ve becerisi, ekonomik başarının temelidir. Meslek eğitimi özellikle iki amaca yöneliktir. Bir tarafta genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmektir. Günümüzde, hızlı teknolojik değişme ve dünya düzeyindeki yapılaşma değişiminde mesleki teknik eğitimin öneminin çok büyük olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir.

İşletmelerde Beceri Eğitimi, sistemin en kritik sürecidir. İşletmede hızlı bir işyeri tanıtımı ve uyum eğitimi, belli aralıklarla farklı birimlerde çalışma imkânı, yetkili ehil meslek insanlarının öğrencilerin eğitimiyle yakından ilgilenmesi, atölye ve meslek dersi öğretmenlerinin etkili koordinatörlük yaparak bu sürecin hedeflerine uygun verimli geçirilmesi esastır.

Mesleki Eğitimde nitelikli mezunlar verebilmenin yolu; çok bilen değil mesleğini iyi yapabilen öğrenciler yetiştirmektir.

‘’İNSANLAR okuduklarının %10’unu , duyduklarının yüzde %20 sini, gördüklerinin %30’unu hem görüp hem duyduklarını %50 sini, görüp duyup söylediklerinin %80 ini ve görüp duyup söyleyip uyguladıklarının %90 ını hatırlamaktadırlar.     

Yukarıda bahsettiğimiz gerçeklikler ortada dururken Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü daha önce 21 Eylül de başlayacağını duyurduğu İşletmelerde Mesleki Eğitim/Staj eğitimlerini 18.09.2020 tarihinde yayınladığı yazı ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerin de Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar ertelemiştir. Yine aynı bakanlık ve genel müdürlüğe bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerinde bu eğitimler ara vermeden devam etmesine rağmen Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde ertelenmesinin temel amacını anlayabilmiş değiliz. Amaç salgın hastalıktan korunmak ise neden bu öğrenciler devam etmekte yok amaç Meslek Dersi ve Atölye öğretmenlerinin ücret almalarının önünü kesmek ise ülkenin ileride kaybedeceği iş gücü bu ücretlerden daha pahalıya mal olmayacak mı?

Bu açıklamalarımız doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının bu konuyu bir kez daha gözden geçirmeleri gerekmektedir.

 

Ali ÖZGÜL

Teknik Öğretmen

Anadolu Eğitim Sendikası

Mesleki Eğitim Komisyonu Başkanı

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Mesleki Eğitimde İşletmelerde Beceri Eğitimi Bir An Önce Başlatılmalıdır