Gazi Mustafa Kemal Atatürk
İLKOKULLAR DÜZEYİNDEKİ ÖZEL EĞİTİMDE BRANŞ ÖĞRETMENLERİ DE GÖREV ALMALIDIR

İLKOKULLAR DÜZEYİNDEKİ ÖZEL EĞİTİMDE BRANŞ ÖĞRETMENLERİ DE GÖREV ALMALIDIR

15/06/2021

Bilindiği üzere ortaokul ve lise düzeyindeki özel eğitim sınıf veya uygulama okullarında, özel eğitim öğretmeni ve branş öğretmenlerinin her ikisi de derslere girmekte öğrencilerin gelişim düzeylerine ortak katkı sunmaktadırlar. Ancak ilkokul düzeyindeki özel eğitim sınıf veya okul kademelerinde bu uygulanmamaktadır. Konu ile ilgili düzenleme yapılarak, ilkokul kademesindeki derslere de branş öğretmenlerinin derslere girmesini talep ettik.

 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

  

 Sayı : 2292-21/6331                                                                                      Tarih:15/06/2021

 Konu: İlkokullar Düzeyindeki Özel Eğitimde Branş Öğretmenleri de Görev Almalıdır

                                                 

 T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı

  

    İlgi:  a) 07/07/2018 Tarih ve 30471 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

               Bilindiği üzere ilgi a) yönetmeliğinin 31. Maddesinde Dersler özel eğitim öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak ilkokullarda din kültürü ve ahlak bilgisi; ortaokulda din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alanlarına ilişkin dersler ilgili alan öğretmenleri tarafından okutulur. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere özel eğitim öğretmenleri de ders işlenişine destek vermek üzere katılır" Yazmaktadır.

         Önceki yönetmeliklerde olmasına rağmen 2018’ de yapılan değişiklik ile ilkokul kademesinde derslere özel eğitim öğretmeni ile birlikte branş öğretmeninin de girmesi kaldırılmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki; özel eğitimde erken yaşlarda verilen eğitimin önemi yadsınamaz. Özellikle görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi gibi özel eğitim öğrencisinin gelişimine önemli katkılar sağlayacak branş öğretmenlerinin de ilkokulda derslere girmesi büyük bir gerekliliktir.

  

          Konuyla ilgili düzenleme yapılarak, sendikamıza bilgi verilmesini talep etmekteyiz.
        

           Gereğini arz ederiz.


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

İLKOKULLAR DÜZEYİNDEKİ ÖZEL EĞİTİMDE BRANŞ ÖĞRETMENLERİ DE GÖREV ALMALIDIR