Gazi Mustafa Kemal Atatürk
TOPLU SÖZLEŞMEYİ DE % 1’LİK KOTA HUKUKSUZLUĞUNU TANIMIYORUZ!

TOPLU SÖZLEŞMEYİ DE % 1’LİK KOTA HUKUKSUZLUĞUNU TANIMIYORUZ!

13/01/2022

"Kamu Çalışanlarını Açlık ve Yoksulluğa Mahkum Eden Toplu iş Sözleşmesine" ve "%1 Kota Dayatmasına" karşı Kamu Konfederasyonları Platformu ve Kamu Sendikaları Platformu olarak eylemdeydik. Anadolu Eğitim Sendikası olarak %1 lik dayatmaya, yoksulluğa , adaletsizliğe, sus payı olarak üç ayda bir verilecek olan 400 TL toplu sözleşme aidatına karşı eğitim çalışanlarının sesi olduk. Anadolu Eğitim Sendikası bağımsız sendikal mücadelede eğitim çalışanını teslim etmez, temsil eder.

BASK ve bağlı sendika üyelerinin kitlesel olarak katıldığı 17 Ekim ANITPARK Mitingi coşkulu geçti.

"Anadolu Sen, BASK, Birleşik Kamu-İş, Çalışan-Sen, Hak-Sen, Şehit Gazi-Sen, Tüm Memur-Sen ve Yurt-Sen" in oluşturduğu Kamu Konfederasyonları Platformu’nu düzenlediği mitinge Kamu Sendikaları Platformunu oluşturan sendikalar da destek verdi.

Miting konuşmasını Kamu Konfederasyonları Platformu adına Platform sözcüsü ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık yaptı.

Mehmet Balık konuşmasında şu hususlara yer verdi:

"6. Dönem 2022-2023 Sözde Toplu Sözleşme görüşmeleri imzalanmış ve bitmiş gibi görünse de alandaki konfederasyonlar bitti demeden bitmeyecek.  Bu sözleşmede kamu çalışanları yoktur, aktörler ve tüccarlar vardır. Kamu çalışanlarına dayatılan Sözde Toplu İş Sözleşme düzeni tam bir kurmaca ve aldatmacadır. 

Kamu çalışanları geçmiş dönemlerde toplu sözleşmelerden kayıplarla çıkmış, aldıkları ücretler daima enflasyon altında kalarak kamu çalışanları yoksulluğa mahkum edilmiştir. Kamu çalışanlarının bu seferki yenilgisi maddi kayıpların yanında örgütlenme özgürlüğünü engelleyen, sendikal tekelleşmenin önünü açan düzenlemeler de içermektedir.  Bu durum yandaş konfederasyonun ve masada oturan diğer konfederasyonların eseridir.  Memur-Sen, sendikaların örgütlenmesini engelleyemeyince çareyi "baraj sorununu" katmerli hale getirmekte görmüştür.  Masada oturan konfederasyonlar da sessiz kalmıştır.

Kamu çalışanları, kamu emeklileri ve aileleri mutsuz ama Memur-Sen bu tablodan memnun olan tek yapıdır. Kamu çalışanlarına ve emeklilerine 2021 yılı 6. Dönem Sözde Toplu Sözleşme görüşmelerinde  2022'de % 5+7, 2023'de ise % 8+6 ve enflasyon farkı teklif edilmesini şiddetle reddediyoruz.

Kamu çalışanlarının ekonomik, özlük, sosyal ve demokratik hakları ile ilgili ciddi sorunlar ve sıkıntılar yaşanmasına rağmen, yapılan görüşmelerin ağırlıklı olarak yüzdelik zam pazarlığına indirgenmesi, toplu sözleşme hakkının önemi ve kapsamının yeterince kıvranılmadığını bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

Şimdi sizlere soruyorum?

En son yapılan toplu sözleşmede…

Geçmişe yönelik kayıplarınız giderildi mi?

Seyyanen zam verildi mi?

Refahtan payımıza düşen hak alındı mı?

Vergi dilimleri düzeltildi mi?

Eriyen maaşımızı ayağa kaldıracak % lik zam alındı mı?

KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK

Kamu çalışanlarının hiçbir talebini karşılanmadığını bildikleri için istifaları engellemek adına toplu sözleşme ikramiyesini sözde yükselterek % 1 barajını getirdiler. Kamu-Sen ve yandaş konfederasyon bilmelidir ki korkunun ecele faydası yok.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, üye sayısı az ve sözleşmeye muhalif sendikalar için "merdiven altı sendikalar" ifadelerini kullanmasını kınıyoruz.  Bakan Bilgin'in, toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma şartını da "hizmet kollarında" yüzde 1 örgütlenme barajını" koymasını da kabul etmiyoruz.

Emekçilerin en temel anayasal hakkı olan sendikalı çalışma hakkının dahi amansızca engellenmeye çalışıldığı bir dönemden geçmekteyiz.  Bakan Bilgin'in ifadeleri Anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelerdeki taahhütlerine aykırı, çağdaş normlardan uzaktır.

Türkiye'de memur sendikaları "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasasına" göre kurulmaktadır. Yasaya göre, kurulan hiçbir sendika merdiven altı veya gayri meşru sendika olarak gösterilemez,  gayrı meşru göstermek mevcut yasaya da anayasaya da aykırıdır.

Toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 1 örgütlenme şartı mevcut "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme yasasının" 28. maddesine aykırıdır. İLO sözleşmesinin 87. ve 98. maddelerine ayrıca imza koyulduğunu vurguluyoruz.

Sendikalar ve Kamu Konfederasyonları Platformu olarak; toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanmak için getirilen yüzde 1 barajının, sendikaların ve emekçilerin haklarını savunan dayanışma ve mücadele örgütlerinin engellenmesi olarak değerlendiriyoruz.

 


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

TOPLU SÖZLEŞMEYİ DE % 1’LİK KOTA HUKUKSUZLUĞUNU TANIMIYORUZ!