Gazi Mustafa Kemal Atatürk
AES: ZORUNLU OLARAK VERİLEN İCAP GÖREVİ İÇİN KARAR ALDIK

AES: ZORUNLU OLARAK VERİLEN İCAP GÖREVİ İÇİN KARAR ALDIK

09/06/2022

Anadolu Eğitim Sendikası olarak üyemiz PDR, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi öğretmenleri için savcılıklar tarafından suça karışan çocuklar için yürütülen karakol soruşturmalarına istekleri dışında katılmayacaklarına dair eylem kararları aldık. Angarya olan, gönüllülük esasına dayanmayan, öğretmenlerimizin görev tanımında bulunmayan ve dinlenme hakkını engelleyen bu iş ve işlemleri gönüllü olmayan üyemiz öğretmenleri yerine getirmeyecektir.

SENDİKA KARARI:

Anadolu Eğitim Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Başkan Mehmet Alper ÖĞRETİCİ başkanlığında toplanarak;

PDR, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi öğretmenlerine; suça karışan çocukların karakoldaki işlemleri sırasında resen görev verilmekte, mesai saatleri ve istekleri dışında icapçı(nöbetçi) olarak da sorumluluk yüklenmektedir.

Bu öğretmenlerimiz için yönetmeliklerde, suça karışan çocuklarla ilgili işlemlerde herhangi bir görevleri bulunmamaktadır.

PDR, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi öğretmenlerinin özellikle mesai saatleri dışında Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda hükümlüye rehberlik etmek ve çocukların ifadesinin alınması işlemlerinde resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir. Ayrıca Anayasa’mızın 18. maddesinde yer alan “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.

Karakollardaki bu işlemlere; sosyal çalışmacı veya icapçı olarak isteği dışında çağrılan üyemiz öğretmenleri, sendikamızın aldığı karar doğrultusunda katılmayacak, bu konuda idareye dilekçe ile başvuruda bulunmaları,

Gönüllülük esasına göre ve ücret karşılığında yapılması gereken görevin ilgili öğretmenlerimiz tarafından istemeleri halinde bu görevi yerine getirmemeleri,

            Kararları alınmıştır.

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ:

                                                       ………………………………………MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Okulunuzda ……. öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Tarafıma yazı ile veya telefonla bildirilecek olan karakol işlemlerine sosyal çalışmacı/icapçı olarak katılmam istendiği takdirde görev tanımımda bulunmadığından, angarya kapsamındaki iş ve işlemlere katılmayacağımı belirtmek isterim.

Sendikamın aldığı karar doğrultusunda angarya olarak nitelendirilebilecek karakol iş ve işlemlerine katılmamam için gereken idari tedbirlerin alınmasını talep etmekteyim.

 

                                                                                                              İmza

                                                                                                            Ad-Soyad

                                                                                                       T.C. Kimlik no:

Telefon:

Adres:

EKLER: Sendika MYK Kararı

 


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

AES: ZORUNLU OLARAK VERİLEN İCAP GÖREVİ İÇİN KARAR ALDIK