Gazi Mustafa Kemal Atatürk
AES Kariyer Basamakları Uygulamalarında İçerik Ve Takvimin Yeniden Belirlenmesi İçin Talepte Bulundu

AES Kariyer Basamakları Uygulamalarında İçerik Ve Takvimin Yeniden Belirlenmesi İçin Talepte Bulundu

14/06/2022

 Bilindiği gibi 13.05.2022 tarihli ve 49594775 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge'nin 8. Maddesinde yer alan " Mesleki gelişim çalışması MADDE 8- (1) Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların Ek-2 Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda, başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların ise Ek-3 Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda yer alan çalışma alanlarından en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekir. Birden fazla çalışma alanında değerlendirilebilecek mesleki gelişim çalışmaları, yalnızca bir çalışma alanında değerlendirilir. (2) Ek-3 Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda yer alan mesleki gelişim çalışmaları, uzman öğretmen unvanı için de geçerli sayılır. .." hükmünde yer alan ve Yönerge ekinde yer verilen   Ek-2 Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosu ile  Ek-3 Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosu'nun  yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu konuda Sendikamız tarafından Danıştay Nezdinde dava açılmış ve Yürütmenin durdurulmasını da talep edilmiştir.

Ek-2 Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda, başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların ise Ek-3 Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda yer alan çalışma alanlarının yeniden düzenlenerek;

Bu tablolarda "fiilen ders vermiş olmak" ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derece Ve Türdeki Örgün Ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yönetici Ve Öğretmenlerden, 30/3/2009 Tarihinde Aylık Karşılığı Ders, Varsa Ek Ders, Ders Niteliğinde Yönetim Görevi İle Hazırlık Ve Planlama Görevi Karşılığı Ders Ve Ek Ders Görevlerini Yapmış Sayılması Hakkında Karar'ın 6. Maddesinin 3. Bendinde yazılı " (3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir. " hükmü gereğince öğretmenlerin yaptıkları mesleki çalışmaların tablolarda yer verilmesini,

Tablolarda belirlenen çalışmalarda eksiklikleri bulunan öğretmenlere bu çalışmaları yapmak için telafi imkanı getirilmesini,

Bu tablolarda yazılı mesleki çalışmaların sadece birisinden birer çalışma yapılmasının yeterli sayılmasını,

Bu tablolarda yazılı mesleki çalışmalara ilişkin MEBBİS’e belge yükleme yükümlülüğünden vazgeçilmesini, kariyer basamaklarında yükselmek için başvuran öğretmenlerin beyanlarının yeterli sayılmasını, bu konuda gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara yaptırım uygulanacağının kabulünü, belge yüklenmesinden vazgeçilmemesi halinde belge yükleme yükümlülüğünün öğretmenlere değil kurum yönetimlerine verilmesini,

            UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI İLE ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAV DUYURUSU (Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel müdürlüğü tarafından 18/05/2022 tarihinde yayınlandı. ) 'nda yapılan düzenlemelerden; 

  1. Maddedeki düzenlemede yer alan;
  2. A) " Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına göre uzman öğretmen unvanı için 180 saatlik eğitim 18 Temmuz 2022-05 Eylül 2022 tarihleri arasında; Başöğretmenlik Eğitim Programına göre başöğretmen unvanı için 240 saatlik eğitim 18 Temmuz 2022-19 Eylül 2022 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uzaktan eğitim yöntemiyle Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecektir." Şeklinde yer alan hükümde;

Kabul edilen takvimin büyük bir kısmı öğretmenlerin yaz ve dinlenme iznine denk geldiği için bu tarihlere denk gelen eğitim programının izlenmesi gerektiği yükümlülüğünden vazgeçilmesini, Eğitim programının PDF formatında öğretmenlerce edinilmesi imkanı getirildiğine ve yazılı sınavda da bu program içeriğinden soru sorulacağı kabul edildiğinden programın yaz tatiline denk gelen bölümünün iptal edilerek tatil dönemi sonrasında hızlandırılmış ve özetlenmiş bir program ile yetinilmesini,

Tüm öğretmenler ve kurumlar için büyük bir angarya haline gelen ve kamu yararı ve hizmetin gereklerine de aykırı olan yukarıda belirttiğimiz uygulamaların ACİLEN YENİDEN DÜZENLENMESİNİ Sendika olarak talep ettik.

 


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

AES Kariyer Basamakları Uygulamalarında İçerik Ve Takvimin Yeniden Belirlenmesi İçin Talepte Bulundu