Gazi Mustafa Kemal Atatürk
AES: UZMAN-BAŞÖĞRETMENLİĞE KARŞI EYLEMDEYDİK

AES: UZMAN-BAŞÖĞRETMENLİĞE KARŞI EYLEMDEYDİK

05/09/2022

Kariyer Basamakları Sınavında tepki vermek, yapılacak olan sınavın yanlışlıklarını ortaya koymak için Anadolu Eğitim Sendikası olarak 5 Eylül’de eylem yaptık. 81 ilde iş bırakma eylemi yaparak genelde ve yerelde basın açıklamasında bulunduk.

Genel Merkezimizin Ankara’da yaptığı eylemde konuşan Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, Öğretmenlik Meslek Kanununun öğretmenler, paydaşlar ile paylaşılmadan 12 madde halinde TBMM’ye geldiğini, komisyon sürecinde sendika olarak eksiklikleri ve doğacak sorunları dile getirdiklerine rağmen ilgili taslakta herhangi bir değişiklik yapılmadan onaylandığını söyledi. Öğretmenliğin zaten bir uzmanlık mesleği olduğunu dile getiren Öğretici konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre ‘öğretmenlik özel bir ihtisas mesleğidir’ denilmesine rağmen mesleğimizin başına uzman-başöğretmen unvanlarının verilmesini doğru bulmuyoruz. Çünkü her öğretmen zaten uzmandır!

Anadolu Eğitim Sendikası olarak 6 Ocak’ta ülkemizin dört bir tarafında sınıflarımıza yakamızda HER ÖĞRETMEN UZMANDIR kokartı ile derse girmiş ve bu ayrıma dikkat çekmiştik.

Mayıs ayında yayımlanan yönetmelik sonrası Danıştay’a dava açmış, sınavın ve diğer sakıncalı durumların iptalini istemiştik. Gelinen noktada öğretmenlere dinlenme zamanları olan yaz tatilinde zorunlu video izletilmiş, bu videolar sonrası da 19 Kasım’da sınav yapılacağı açıklanmıştır.

Öğretmenler odasında ayrımcılığa neden olan, şimdiden velilerin bile öğrencilerini uzman-başöğretmene yazdırma telaşının yaşandığı şu dönemde yapılacak olan sınavında; verilecek olan unvanın da iptalini istiyoruz. Öğretmenler odasında tek statüde öğretmen olmalıdır.

En düşük devlet memuru maaşı alan, yoksulluk sınırının yarısından dahi az olan öğretmenlerin tümünün ücretleri artırılmalı; insan onuruna yaraşır bir ücrete getirilmelidir. Ardından kıdemi dolan her öğretmen unvansız, sınavsız ve şartsız ilgili tazminatlardan yararlanmalıdır.

Öğretmenlerin yetiştirilmesinden, çalışma şartlarından emekliliğine kadar olan süreci içinde barındıracak gerçek bir Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ihtiyaç vardır. Mevcut haliyle bu meslek kanunu bırakın sorunları çözmeyi, var olan sorunları daha da artırmaktadır.

TBMM açıldığında yapılması gereken ilk iş tüm paydaşların görüşleri ile Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yeniden ele alınmasıdır.

Öğretmenlerin yeni eğitim-öğretim yılında göreve başladıkları ilk gün yaptığımız iş bırakma eylemi sadece bir uyarıdır. Anadolu Eğitim Sendikası olarak öğretmenlerimizin lehine gerekli adımlar atılmazsa eylemlerimizin devam edeceğini buradan iletmek isterim.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yaşanan sorunlara duyarsız kalmayan tüm eğitim sendikalarını da bir arada olmaya bu konu başlığında tek ses olmaya davet ediyoruz.

 


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

AES: UZMAN-BAŞÖĞRETMENLİĞE KARŞI EYLEMDEYDİK