Gazi Mustafa Kemal Atatürk
AES: ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN MEB’E RESMİ YAZI YAZDIK

AES: ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN MEB’E RESMİ YAZI YAZDIK

22/09/2022

AES: ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN MEB’E RESMİ YAZI YAZDIK

 

Bilindiği gibi MEB Personel Genel Müdürlüğü bu yılın ilk aylarında Alan Değişikliği Duyurusu’nu yayınlamış ve alan değişikliği yapılmıştır. Ancak illerde alan değişikliği için başvuran öğretmenlerin illerinde yeterli kontenjanların açılmadığı için bir çok alan değişikliği bekleyen öğretmenimiz bu haktan yararlanamamıştır. Anadolu Eğitim Sendikası olarak MEB’e resmi yazı yazarak alan diplomaya dayalı alan değişikliğinin her yıl düzenli olarak yapılması ve yapılacak olan alan değişikliğinde illerdeki boş olan tüm normların açılması için başvuruda bulunduk.

 

Sayı: 3086-22/7027                                                                                          Tarih: 21.09.2022

Konu: Alan Değişikliğinde Tüm Boş Normların Açılması

 T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

İlgi: a) MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 

Bilindiği üzere, atama ve yer değiştirme yönetmeliği içerisinde alan değişikliğine bağlı atamalar bulunmakta olup sendikamıza, bakanlığınız nezdinde görev yapan öğretmenlerimizden çok sayıda alan değişikliğine bağlı atama yapılması yönünde talep gelmektedir.

İlgi yönetmelikte alan değişikliğine bağlı atama çeşidi ile ilgili olarak 60. madde de "(1) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde; öğrenimine uygun alamı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yükseköğrenimlerinin atanacakları alana uygun olması kaydıyla, Bakanlığın kararına göre mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilir.

(2) Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir.

(3) Alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır." hükümlerine yer verilmiştir. Madde hükmü uyarınca öğretmenlerin öğrenim durumuna uygun olarak başka bir alana geçiş yapabileceği ve atamaların bakanlıkça belirlenecek bir takvime göre yapılabileceği ifade edilmiştir.

Bilindiği gibi MEB Personel Genel Müdürlüğü bu yılın ilk aylarında Alan Değişikliği Duyurusu’nu yayınlamış ve alan değişikliği yapılmıştır. Ancak illerde alan değişikliği için başvuran öğretmenlerin illerinde yeterli kontenjanların açılmadığı için bir çok alan değişikliği bekleyen öğretmenimiz bu haktan yararlanamamıştır. Tüm bu nedenlerle diplomaya dayalı alan değişikliği her yıl düzenli olarak yapılması, yapılacak olan alan değişikliğinde başvuru yapan öğretmenlerin alanlarına uygun kadrolara geçebilmesi için ilde normu boş bulanan branşların tamamının açılması ve sendikamızın bu konuda bilgilendirilmesi hususunda;

Gereğini arz ederiz.

 


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

AES: ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN MEB’E RESMİ YAZI YAZDIK AES ALAN DEĞİŞİKLİĞİ MEB