Gazi Mustafa Kemal Atatürk
DİKKAT! NORM GÜNCELLEMESİ AÇILDI İLLERİN HABERİ YOK!

DİKKAT! NORM GÜNCELLEMESİ AÇILDI İLLERİN HABERİ YOK!

08/04/2014

Norm Kadro Yönetmeliğinin 18. Maddesinde, “Okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Haziran-Eylül aylarında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda yeniden belirlenir. Yeni okul ve kurum veya yeni derslik açılması halinde, bu okul ve kurumların norm kadroları Haziran-Eylül ayları beklenmeksizin belirlenir. Bakanlık gerek gördüğü zamanlarda bu aylar dışında da okul ve kurumların norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir.” hükmü yer almaktadır. 

6360 ve 6447 sayılı Kanun gereğince 14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 yeni ilçe kurulması, Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Temmuz 2009 tarihli 80 sayılı Kararında 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı Karar  ile yeniden düzenlenme yapılması ve okul/kurumların mevcut bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin güncellemesinin yapılması için, İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki MEBBİS yöneticilerine 07-25 Nisan  2014 tarihleri arasında MEBBİS modülünde yer alan Norm Kadro Modülünde işlem yapma yetkisi verilmiştir. MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir.

 

Okul Kurum Müdürlüklerinin Veri Girişi Yapma Tarihleri 07/04/2014-08/04/2014

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri  09/04/2014 – 10/04/2014

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri 11/04/2014-14/04/2014

Sistemin Kontrol ve Onaylama Tarihi  15/04/2014- 25/04/2014 Mesai Bitimi 

 

Yukarıda da belirtildiği gibi, Norm Güncelleme açılmıştır. Ancak bugün okullar için son gün olmasına rağmen, okulların bundan haberi yoktur. Buradan bakanlığa sormak isteriz:

 

Norm kadro güncellemesinin açılmasıyla ilgili resmi bir yazısı var mı?

 

Okullara konu ile ilgili yazı neden gitmemiştir?

 

Yangından mal kaçırır gibi bu iş neden yapılmaktadır?

 

Her durumda üyelerimizin hakkını koruma adına da toplu mesajla bilgilendirme yapmış olmamıza rağmen bir kez de buradan norm sorunu yaşayan tüm öğretmenleri uyarmak isteriz: norm yanlışları yüzünden mağdur olanlar yukarıdaki takvimde güncelleme yetkisi ve tarihleri mevcuttur. Öğretmenlerimizin buna uygun sözlü ya da yazılı taleplerini yapmalarını, idarecilerin de doğru norm belirlemelerini tavsiye ederiz. Biz sürecin takipçisi olacağız.

 

 

Anadolu Eğitim Sendikası/Hukuk

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

DİKKAT! NORM GÜNCELLEMESİ AÇILDI İLLERİN HABERİ YOK!