Gazi Mustafa Kemal Atatürk
AES: MEB BECAYİŞ UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRMELİDİR

AES: MEB BECAYİŞ UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRMELİDİR

28/03/2023

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlerin il içi, iller arası ve mazeret tayini sorunları her yıl katlanarak artıyor. Köklü çözümü her zaman belirttiğimiz gibi teşvik ve becayişi de içeren adil ve öngörülebilir bir yer değiştirme sistemini oluşturmaktır.  Zaman kaybetmeden MEB karşılıklı yer değişikliği olan "BECAYİŞ" uygulamasını geçmişte olduğu gibi tekrar hayata geçirmelidir.

Her yıl il içi, iller arası ve mazeret tayinleri kontenjan yetersizliğinden dolayı büyük sorun oluşturmuştu. 2023 yılında da aynı sorunlar yaşanmasın.

Bir çok kurumda uygulanan BECAYİŞ Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da uygulanabilir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Karşılıklı olarak yer değiştirme:” başlıklı 73. Maddesinde; “ Madde 73 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul; 15/5/1975 - 1897/1 md.) Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.” şeklinde hüküm vardır.

Öğretmenler, aynı Kanunun 4. Maddesinin (A) bendindeki hükümde yazılı olduğu üzere, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır

Karşılıklı olarak yer değiştirme:” TBMM tarafından kabul edilen Yasaya göre tüm memurlara tanınan bir hak olup bu haktan tüm memurların yararlandırılması gereklidir. 

 Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Memurları Kanununda bulunan karşılıklı olarak yer değiştirme hakkından öğretmenleri yararlandırmamaktadır. Bu hakkın Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde düzenlenmemiş olması bu hakkın kullandırılmaması için hukuki ve haklı bir gerekçe olamaz.

 


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

AES: MEB BECAYİŞ UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRMELİDİR