Gazi Mustafa Kemal Atatürk
AES ÖĞRETMENLERİN EKONOMİK DURUMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI

AES ÖĞRETMENLERİN EKONOMİK DURUMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI

19/04/2023

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterliği tarafından hazırlanan Öğretmenlerin Ekonomik Durumları Hakkındaki Görüşleri Anketi sonuçlarını açıkladı.

6327 öğretmene uygulanan anket sonuçlarına göre;

Öğretmenler maaşlarını yeterli bulmuyor. Ankete katılan öğretmenlerin %96.3’ü maaşının yetersiz olduğu görüşünde.

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmenler odasında ayrım yarattı. Ankete katılan öğretmenlerin %66.8’i uzman-başöğretmenlik ücretlerinin maaşlara yansımasının öğretmenler odasında ayrım oluşturduğunu söylüyor.

Öğretmenlerin çoğu kredi kartı borcunun sadece asgarisini ödeyebiliyor. Öğretmenlerin %50,8'i kredi kartı borcunun asgarisini ödeyebilirken borcun tamamını ödeyebilen öğretmen oranı %44,2'dir.

Öğretmenler kredi borçlusu. Ankete katılan öğretmenlerin %78.3’ü kredi borcunun olduğunu ifade etmiştir.

Öğretmenler geçinemedikleri için ek iş yapmak zorunda kalıyor. Ankete katılan öğretmenlerin %59,8'i daha iyi şartlara sahip olmak için ek iş yaparken %40,2'si ek iş yapmamaktadır.

  

1) Öğretmenlerin %96,3'ü maaşlarını yeterli bulmuyor.

 

 2) Ailesinin maddi ihtiyaçlarını karşılamakta çoğu zaman güçlük yaşayan öğretmen oranı %47,4 iken %23,8'i her zaman yaşıyor

 

3) Öğretmenlerin %66,8'i Uzman/Başöğretmenlik ücretlerinin maaşlara yansımasının öğretmenler odasında ayrışmaya yol açtığını düşünürken %33,2'si ayrışmaya yol açtığını düşünmüyor.

4) Öğretmenlerin %92,3'ü verilen zammın; kira, alışveriş gibi giderlerinizi karşılamada yeterli olmadığını düşünüyor.

 

5) Öğretmenlerin %46,8'i ailesinden bazen maddi destek alırken %14,7'si çoğu zaman ailesinden maddi destek almaktadır.

 

6) Öğretmenlerin %53,7'sinin borçları sebebiyle mesleki motivasyonu çoğu zaman düşerken %27,1'nin mesleki motivasyonu her zaman düşük durumdadır.

 

7) Öğretmenlerin %94,9'u maaşının yaşam standartlarını karşılayabilecek düzeyde olmadığını düşünüyor.

 

8) Öğretmenlerin %63,5'i maaşlardaki düşüklüğün toplumdaki saygınlığını azalttığını her zaman düşünürken %25'i çoğu zaman böyle düşünüyor.

 

9) Maaşıyla birikim yapamayan öğretmen oranı %92,4 iken öğretmenlerin %7,6'sı birikim yapabildiğini belirtmiştir.

 

10) Öğretmenlerin %78,3'ünün kredi borcu bulunmaktadır.

 

11) Öğretmenlerin %50,8'i kredi kartı borcunun asgarisini ödeyebilirken borcun tamamını ödeyebilen öğretmen oranı %44,2'dir.

 

12) Öğretmenlerin %66,6'sı evini veya arabasını alırken kredi çekerek almışken %15'i ailesinin yardımıyla almıştır. Ayrıca öğretmenlerin %15'3'ünün kendine ait evi veya arabası yoktur.

 

13) Öğretmenlerin %97,7'si maaşının hobilerine ve özgürce seyahat etmesine yetmediğini düşünmektedir.

 

14) Öğretmenlerin %59,8'i daha iyi şartlara sahip olmak için ek iş yaparken %40,2'si ek iş yapmamaktadır.

 

15) Öğretmenlerin %68,5'i öğretmen maaşlarının 30.000-40.000 aralığında olmasını isterken %29,6'sı öğretmen maaşlarının 20.000-30.000 aralığında olmasını istemektedir.

 

16) Öğretmenlerin %70,4'ü ekonomik koşulları daha iyi olan bir iş teklifi alsa öğretmenlik mesleğini bırakacağını düşünürken %29,6'sı bunu düşünmemektedir


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

AES ÖĞRETMENLERİN EKONOMİK DURUMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI