Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Üniversitelerde görevde yükselme kriterleri değişti

Üniversitelerde görevde yükselme kriterleri değişti

15/04/2014

Yükseköğretim kurumlarında çalışan memurları ilgilendiren görevde yükselme yönetmeliği 12 Nisan 2014 tarihi itibariyle değişti.  

Yapılan değişiklik sırasında  şube müdürü ve müdür yardımcısı kadrolarına başvurmada aranan şartlarda önemli bir değişiklik olmadı. Mezuniyet şartı aynı kaldı. Sadece sivil savunma uzmanlarının da müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına başvurmasına hak tanındı.

Şef kadrosunda yapılan düzenlemede ise \unvan değişikliğine\ tabi kadrolarda çalışanların da, şeflik kadrolarına görevde yükselmek üzere başvurmasının önü açıldı. Mühendisler ise şeflik için açılacak sınava başvuramayacak.

En geniş çaplı değişiklik ise uzman, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri ve müze araştırmacısı kadrolarında yapıldı.

GÖREVDE YÜKSELMEDE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Şube Müdürü

Eski Şart

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) İlan tarihi itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Uzman, Araştırmacı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı, Çözümleyici, Baş Hemşire, Müdür Yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik kadrolardan (Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Avukat, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Kütüphaneci, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, Çocuk Gelişimcisi, Ebe, Sağlık Fizikçisi) birinde bulunmak

Yeni Şart

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan (**) birinde çalışıyor olmak,

 

 

Müdür Yardımcısı

Eski Şart

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) İlan tarihi itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Ayniyat Saymanı, Sıhhi Malzeme Saymanı, Sayman, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Baş Hemşire, Uzman, Araştırmacı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı, Çözümleyici veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik kadrolardan (Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Avukat, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Kütüphaneci, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, Çocuk Gelişimcisi, Ebe, Sağlık Fizikçisi) birinde bulunmak.

Yeni Şart

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, sayman, şef, koruma ve güvenlik şefi, başhemşire, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan (**) birinde çalışıyor olmak,

Şef

Eski Şart

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan kadrolarından birinde çalışıyor olmak.
(1- Ayniyat Saymanı, Sıhhi Malzeme Saymanı, Sayman,
2- Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Ambar Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Sekreter, Veznedar, Satınalma Memuru, Ayniyat Memuru, Yurt Yönetim Memuru, Tahsildar, Mutemet, İkmal Malzeme Sorumlusu, Raportör, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi)

Yeni Şart

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) (*) bendinde sayılan kadrolardan birinde veya mühendis hariç olmak üzere unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak (**)

(*)1- Ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, sayman,
2-Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, anbar memuru, santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satınalma memuru, ayniyat memuru, yurt yönetim memuru, tahsildar, mutemet, ikmal malzeme sorumlusu, raportör, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi

Koruma ve güvenlik şefi

Eski Şart

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak.

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak.

Yeni Şart

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

Araştırmacı, uzman, basın ve halkla ilişkiler müşaviri ve müze araştırmacısı kadroları

Eski Şart

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) İlan tarihi itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Ayniyat Saymanı, Sıhhi Malzeme Saymanı, Sayman, Koruma ve Güvenlik Şefi ve Şef kadrolarından birinde çalışıyor olmak.

Yeni Şart

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlan tarihi itibarıyla yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, sayman, koruma ve güvenlik şefi, şef ve 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde sayılan kadrolar ile en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak.

 

 

Çözümleyici

Eski Şart

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bilmek, bu konuda tecrübeli olduğunu belgelemek.

3) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak.

4) Programcı unvanında çalışıyor olmak.

Yeni Şart

1) Dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bildiğini belgelemek,

3) ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu düzeye denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak

Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, anbar memuru, santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satınalma memuru, ayniyat memuru, yurt yönetim memuru, tahsildar, mutemet, ikmal malzeme sorumlusu, raportör

Eski Şart

 

1) En az orta öğretim mezunu olmak

Yeni Şart

1) En az ortaöğretim mezunu olmak.
2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (f)* bendinde sayılan kadrolardan birinde çalışıyor olmak, 
(* Aşçı, bahçıvan, bekçi, berber, dağıtıcı, garson, gassal, hademe, hastabakıcı, hayvan bakıcısı, hizmetli, kaloriferci, laborant yardımcısı, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen yardımcısı, terzi.)

 

Şoför

Eski Şart

1)    En az ortaöğretim mezunu olmak.

2)    En az 5 yıllık (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak.

 

Yeni Şart

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

2) En az 3 yıllık (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

(**) Mühendis, mimar, şehir plancısı, bölge plancısı, avukat, jeolog, hidrobiyolog, hidrolog, jeomorfolog, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci, ekonomist, kimyager, heykeltıraş, arkeolog, astronom, kaptan, veteriner, sosyal çalışmacı, biyolog, psikolog, sosyolog, bakteriyolog, fizyoterapist, diyetisyen, odyolog, pedagog, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, sağlık fizikçisi, kütüphaneci, programcı, mütercim, antrenör, öğretmen, kameraman, sinema tv uygulayıcısı, sağlık teknikeri, odyometri teknikeri, tıbbi teknolog, tekniker, teknik ressam, grafiker, restoratör, teknisyen, rasatcı, ressam, makinist, matbaacı, gemi adamı, fotoğrafçı, dekoratör, desinatör, imam, hemşire, sağlık memuru, ebe, laborant, hayvan sağlık memuru, sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknisyeni.

Üniversitelerimizde özveriyle çalışan tüm üyelerimizin bilgisine sunuyor, soru ve sorunlarında yanlarında olduğumuzu tekrar ve ilanen duyuruyoruz. İletişim için 0 312 232 55 35 ve hukuk@aes.org.tr .

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

 

 

 

 

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Üniversitelerde görevde yükselme kriterleri değişti