Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası

AES: İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERDE SIRA SİSTEMİ HAYATA GEÇİRİLMELİDİR

22 Mayıs, 2023

Öğretmenlerin il içi yer değiştirmelerinde önemli bir sorunu çözecek olan il içi sıra sisteminin çalıştırılması için MEB’e resmi talepte bulunduk. İl içi sıra sistemi çalıştırılarak yıl içerisinde boşalan kadrolara sıra bekleyenler atanmalıdır.

 

 

Sayı:  211-23/7601                                                                                      Tarih:22.05.2023

Konu:  İl İçi Yer Değiştirmelerde Sıra Sisteminin Çalıştırılması Talebi

 

T.C.

 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 52. Maddesi ve devamında İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri dahil olmak üzere yer değiştirme işlemleri düzenlenmiştir.

Bu yer değiştirmelerde öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın genellikle 30 Eylül tarihi itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecekleri kabul edilmektedir. Madde 54 ve devamında yer değiştirmelerde değerlendirme ölçütleri belirlenmiştir. Tercihe bağlı yer değiştirmelerin hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacağı, hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son gününün esas alınacağı gibi kriterler belirlenmiş, iller arası yer değiştirme talepleri karşılanmayanlara “istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar aylıksız izinli sayılmalarını isteyebilecekleri kabul edilmiştir.

Yönetmelikte, ili içi isteğe bağlı yer değiştirmelerde yer değiştirmenin gerçekleşmemesi halinde bu öğretmenlerin yer değiştirme isteklerinin nasıl korunacağı, yıl içinde norm kadro değişikliği, emeklilik vb. nedenlerle yer değiştirmeye uygun hale gelen okulları tercih edenlerin taleplerinin nasıl değerlendirileceğine ilişkin bir düzenleme yoktur.

Bakanlık tarafından geçmişte uygulanan il içi isteğe bağlı yer değiştirmelerde sıra sisteminin tekrar uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Yönetmelikte buna engel bir düzenleme yoktur. Yer değiştirme takviminin tamamlanmasından, tüm nedenlere bağlı yer değiştirmeler yapıldıktan sonra öğretmen kadrolarında oluşan değişiklikler, kadroları devam etse de mazeretleri nedeniyle fiilen ders veremeyen öğretmenlerin varlığı, emeklilik, istifa, aylıksız izin, ölüm  vb. nedenlerle oluşan öğretmen açığının hemen doldurulması bakımından sıra sistemi okul ve kurumların ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştıracaktır.

Ders ücreti karşılığı görev yapan “ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER”in sayısının özellikle büyükşehirlerde çok sayıda olmasının da önüne geçilmesi bu şekilde mümkün olacaktır. Yine il içinde bulunduğu okulda aylık karşılığı ders görevi dışında ders yükünün azlığı ya da norm kadronun fiili durumu nedeniyle yıl içinde kendi okul ve kurumlarında hizmetinden yeterince yararlanılamayan öğretmenlerin yer değiştirmelerine imkan tanınması öğrencilerin nitelikli eğitim alma haklarını da sürdürülebilir yapacaktır.

Yukarıda anılan nedenleri çoğaltmak mümkündür. İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelerde sıra sisteminin uygulanmasına yeniden başlanmasını, bu yıl ilan edilecek takvime göre yapılacak yer değiştirmeler bakımından yayınlanacak kılavuzda bu imkanına da yer verilmesini hizmetin gereği ve kamu yararı bakımından önemlidir. Bu konu hakkında gerekli çalışmaların yapılarak tarafımıza bilgi verilmesi hususunda;

Gereğini talep ederiz.

Yorum Yap