Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

01 Haziran, 2023

Sendikamız Olağanüstü Genel Kurulu 17 Haziran 2023 Cumartesi günü “İzmir 2. Cad, No:34, Kat: 4, TURTES İş Merkezi, Kızılay/ANKARA” adresinde saat 12.00’da aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 24 Haziran 2023 Cumartesi günü çoğunluk şartı aranmaksızın aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündemle yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

 

GÜNDEM:

  1. Açılış,

  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

  3. Divan teşekkülü,

  4. Genel Başkanın açış konuşması,

  5. Tüzük Değişikliği,

  6. Dilek ve temenniler,

  7. Kapanış,

Yorum Yap