Siyasilerin Değil, Tüm Eğitim Çalışanlarının Sendikası

AES 7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİNİ AÇIKLADI

24 Temmuz, 2023

Kamu Görevlileri Sendikaları ile Hükumet arasında Ağustos 2023’te 7. Dönem (2024-2025) Toplu Sözleşme dönemi ile ilgili eğitim çalışanları için taleplerimiz aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

ANADOLU EĞİTİM SENDİKASI OLARAK 7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ ŞUNLARDIR:

 1. En düşük öğretmen maaşı yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır.
 2. Öğretmenlere her 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 1 maaş ikramiye verilmelidir.
 3. Öğretmenler arası ek ders adaletsizliği giderilmeli, tüm öğretmenler için maaş karşılığı 15 saat olmalıdır.
 4. Öğretim yılına hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında verilmelidir.
 5. Sözleşmeli statü tamamen kaldırılmalı, mevcut sözleşmeliler kadroya geçirilmelidir.
 6. Dereceye gelen tüm eğitim çalışanları 3600 ek göstergeden faydalanmalı.
 7. Atama ve görevde yükselmelerde MÜLAKAT uygulaması kaldırılmalı, EHLİYET ve LİYAKAT esas alınmalıdır.
 8. Vatandaş tarafından tehdit, şiddet ve hakarete maruz kalan eğitimcileri koruyucu yasal tedbirler alınmalıdır.
 9. Vergi dilimi adaletsizliği son bulmalı, ek ders ve sınav görevleri gibi ek ücretler vergi dışı bırakılmalıdır.
 10. Gündüz ek ders ücretleri net 150 TL olmalıdır.
 11. Toplumdaki saygınlığını korumak için öğretmenlere de bir maaş tutarında giyim yardımı yapılmalıdır.
 12. Toplu taşıma öğretmenler ve eğitim çalışanları için ücretsiz olmalı. Toplu taşıma bulunmayan yerler için aylık yol yardımı verilmelidir.
 13. Engelli personeller engelsiz çalışma hayatına kavuşmalıdır.
 14. Hafta sonları eğitim çalışanlarının yıllık izinden düşmemeli, yıllık izinde iş günleri esas alınmalıdır.
 15. Öğretmenler için 4 yıla 1 olacak şekilde yıpranma payı verilmelidir.
 16. Akademik personelinin özlük hakları iyileştirilerek, mazerete bağlı atama ile isteğe bağlı atama konularında düzenlemeler yapılmalıdır. Üniversitelerde bilimsel çalışma ile kadrolaşma sağlayacak tedbirler alınmalı.
 17. Üniversite idari personelleri için her yıl düzenli olarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılmalı, mülakat kaldırılmalıdır.
 18. İdari izinde çalışanlara mesai ücretleri ödenmelidir.
 19. Yönetici ve öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara ödenecek ek ders ücretleri %20 ve % 40 artırımlı olmalıdır.
 20. Öğretmenler için unvan kaldırılmalı, meslekte 5 yılını tamamlayan öğretmenlere şimdi verilen uzmanlık, 15 yılı tamamlayanlara ise başöğretmenlik tazminatı verilmelidir. Doktora yapmış bir öğretmen 15 yılı beklemeden, yüksek lisans yapan öğretmenlere de 5 yılı beklemeden ilgili tazminatlar ödenmelidir. Herkesin statüsü ÖĞRETMEN olmalı, sadece kıdeme göre maaş artışları yapılmalıdır.
 21. Öğretmenevi şartları iyileştirilmeli, öncelikle öğretmen ve tüm eğitim çalışanlarının etkin faydalanabilmesi sağlanmalıdır. Öğretmen evlerinin yarı kapasitesi yalnızca öğretmen ve eğitim çalışanlarına ayrılmalıdır.
 22. Şef kamu çalışanlarının ek ödeme oranları ve özel hizmet tazminatlarının artırılmalıdır.
 23. Becayiş öğretmenler ve eğitim çalışanları için uygulanmalıdır.
 24. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı, mezuniyetlerine göre uygun memur kadrolarına atanmalıdır. Okullara temizlik personeli istihdamı sağlanmalıdır.
 25. Üniversite idari personelleri için keyfi olarak kullanıma açık olan geçici görevlendirme 13-b/4 maddesi tamamen kaldırılmalıdır.
 26. Üniversitelerin idari kadrolarına üniversite dışından yapılan atamalar yerine kurum içinde görevde yükselerek gelen idari personeller değerlendirilmelidir.
 27. Yetenek dersleri içinde özlük haklarına etkisi olacak şekilde DYK benzeri kurslar açılmalıdır.
 28. İdare izinli günlerde egzersiz ücretin ödemesi yapılmalıdır.
 29. Koordinatör öğretmenlere yol parası verilmeli.
 30. Okul idarecileri yasal statüye kavuşmalı, müdür-müdür yardımcısı olanlar tayin isterken bu kadrolarla isteyebilmelidir. Eğer istediği yerde idari kadro yoksa öğretmen olarak da tayin isteme hakkını elinde bulundurmalıdır.
 31. Okul idarecilerinin ücretleri hakkında düzenleme yapılmalı, müdür ve müdür yardımcıları için makam tazminatı ödenmelidir.
 32. Okullarda öğle yemeği idareci ve öğretmenleri de kapsamalı
 33. Boş derslere giren her öğretmene ek ders ücreti verilmeli
 34. Banka promosyonları MEB eliyle tek elden yapılmalıdır.
 35. Öğretmenlik mesleği alımlarında kaynak olarak sadece eğitim fakülteleri esas alınmalı. Formasyon uygulaması kaldırılmalı
 36. Öğretmenler tuttuğu her nöbet için 5 saat ek ders almalı, bu ücretler tutulan her nöbet için verilmelidir.
 37. Öğretmenin elektronik ürünlere ulaşımı kolaylaştırılmalı. Okul için olmazsa olmazlardan olan tablet-bilgisayar-yazıcı gibi ürünlerden KDV ÖTV gibi vergilerin alınmaması sağlanmalıdır.
 38. Öğretmenlik mesleğinin etik değerlerinin korunması ve itibarının arttırılması için tedbirler alınmalı. Şiddet uygulamaya çalışan öğrenci ve veliler için ciddi yaptırımlar uygulanmalı.
 39. Dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına ilave tazminatı verilmeli.
 40. Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin ihtiyaca uygun yenilenmeli. Adil, öngörülebilir ve teşviği de içeren yeni bir yönetmelik için taraflar ile birlikte çalışma yapılmalıdır.
 41. Eğitim çalışanı ve öğretmenlere mobbinge yönelik yasal düzenlemelere toplu sözleşmede ver verilmeli.
 42. Sınıfta öğrenci olmadığı günlerde öğretmenlerin ek dersi kesilmemeli
 43. Ek ders ödemelerinde haftalık değil günlük girilen dersler esas alınmalı, raporlu veya gelinmeyen günlerde sadece o günün ek dersi kesilmelidir.
 44. Okul öncesi eğitim öğretmenlerine 2 kez 15 dk ihtiyaç molası hakkı verilmeli.
 45. Çocuğu şehir dışında eğitim görecek olan öğretmenler ve eğitim çalışanlarına mazeret tayini hakkı verilmeli.
 46. Yüksek lisans ve doktora yapmış okul idarecileri ve rehber öğretmenler fiili ders ek dersleri artırımlı ödenmelidir.
 47. İl içi sıra tayinleri tekrar çalıştırılmalı.
 48. İYEP ücretleri DYK gibi artırımlı ödenmeli.
 49. Ders saatleri dışındaki keyfi toplantılar, seminerler son bulmalı. Mesleki gelişimler uzaktan eğitim veya online olacak şekilde planlanmalı., 

Yorum Yap