Gazi Mustafa Kemal Atatürk
MEB Yer Değiştirme Takvimine İlişkin Bilgi Notudur

MEB Yer Değiştirme Takvimine İlişkin Bilgi Notudur

07/05/2014

2009 Yılında il-ilçe emrine atamaların kaldırılmasıyla başlayan, zorunlu hizmet affıyla kangrenleşen, 4+4+4 sistemine plansız geçiş ve alan değişiklikleri yüzünden kanserleşen öğretmen sirkülasyonu sorunu 2014 yaz dönemine de damgasını vurmak üzere.

Öğretmen ve idarecilerin zorunlu, isteğe bağlı ve özür grubu yer değiştirmelerine ilişkin takvim, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerin eksikleri muhafaza edilerek yayınlandığı için yeni ve umutlu sonuçlar bekleyemiyoruz. Bakanlığımıza dair onlarca başlıkta acil sorun meclis gündeminde yer bulamazken yalnızca dershaneler ekseninde kilitlenen eğitim gündemi yüzünden yanlış yönetmeliklere takvim hazırlanmıştır. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan atama ve yer değiştirme takvimi özetle kör bir tayin dönemine gireceğimizi, kervanın yolda dizileceğini göstermektedir.

 

Sendikamızın adil ve kalıcı bir yer değiştirme sisteminin tesisi için sunduğu rapor ve öneriler MEB bürokratlarınca beğeni ile karşılanmış olsa da,  Bakanlar Kurulu Kararı ve ek bütçe gerektirdiği için Meclis gündemine getirilmediğinden sorunlar sürmektedir. Zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan öğretmenlere pozitif ayrımcılık getirilmesi üzerine temellenen öneri paketimizde, alanlar sorunu, MEBSİS üzerinden yıl boyu kayıt alınabilecek becayiş başvuru modülü, özür gruplarına ilişkin çözümler, norm güncellemeleri ve atama takvimi sırası gibi başlıklar ayrı ayrı ele alınarak detaylanmış olup devletin ihtiyaçlarıyla ve olanaklarıyla uyumludur.

 

Kamuoyuna yansıdığı halde takvim içeriğinde olmayan becayiş konusunda sendikamız temkinli davranmış, müjde ya da kara haber vermekten kaçınmıştır. Takvim içeriğinde olmayan, kılavuzlarda yer almayan birçok uygulamanın (alan değişikliği, zorunlu becayiş, ek atama, ekin eki atama vs.) plansız şekilde uygulanabildiğini geçmiş yıllardaki tecrübemizden bilmekteyiz. MEB ilgili yönetmelikte yer vermemiş olsa da mevcut 657 Sayılı Kanun üzerinden aynı statüdeki adaylığı kalkmış iki memurun karşılıklı yer değiştirebilmesi mümkündür. Kanunların yönetmelikler üzerinde olduğu gerçeği ile, eşleşme yaşayan üyelerimizin becayiş başvuruları sendikamızca yapılacak, takip edilecektir.

 

12 Mayıs 2014 Pazartesi Günü başlayacak yer değiştirme maratonu ile okulların dönüşüm, norm güncellemeleri konularında oldukça sorunlu olduğunu bir kez daha idrak etmiş olacağız. Geçtiğimiz ay içinde okul idareleri açısından bir gün için açılan norm güncelleme modülünden çoğu idareci ve öğretmen yararlanamamış, yaptığımız haber, toplu mesaj ve mail yoluyla ulaşabildiğimiz binlerce öğretmen son dakikalarda normlarını kurtarma fırsatı bulabilmiş, bazıları için ilçe ve il MEM lere müdahale etmemiz gerekmiştir. Yanlış normlar il içi ve il dışı yer değiştirmeler önünde en büyük engeldir. Öğretmenlerimizin açık olduğunu bildiği halde tercih listesinde yer almayan kurumları tutanak altına almaları, itiraz etmeleri, atama sonuçlarında bu kurumların yeni durumunu araştırmaları yararlarınadır. Muhtemel bir açıkta kalma, atanamama durumunda lehte delil olması bakımından önemlidir.

 

İlgili takvimde il içi yer değiştirmeler ve il dışı yer değiştirme sonrası norm güncellemesi yer almamaktadır. Bu eksiklik kabul edilemez. Konuya ilişkin itirazımız saklıdır, takipçisi olacağız.

 

Öğretmenleri endişe yönelten 31 Mayıs Tarihi, eğitim hizmet sınıfı dışındaki MEB personeli memur, hizmetli ve diğer personeli ilgilendirmektedir. Göreve başlama tarihleri açısından birkaç gün ile mağdur olabilecek memur ve yardımcı hizmetler personeli üyelerimizin yanında olacağımız bilinmelidir.

 

Mevcut yönetmelik ve takvime göre bulundukları ilde (il içi yer değiştirme için ilçede) eylül itibariyle 3 yılını dolduran öğretmenler yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Yer değiştirmeye esas çalışma sürelerinde 31 Aralık Tarihinin baz alınması taleplerimiz arasındadır. İlk atama takvimlerindeki değişiklikler, göreve başlama tarihlerindeki farklılık, askerlik gibi pek çok etkenle öğretmenin mağdur edilmemesi gerekir. İsteğe veya özre bağlı yer değiştirme başvurusu yapmanın atanma anlamına gelmediği bilinmeli, puan ve kontenjana göre sıralama yapılacağı unutulmamalı, başvuru sayısının artmasından endişe duyulmamalıdır. Bu noktada özür grubu kapsamında başvurusu kabul edildiği halde yer değiştiremeyecek olanların açacakları davaları kazanma olasılığı artacaktır.

 

 

İl içinde norm fazlası olduğu için re’sen başka bir ilçeye atananların hakları korunmalıdır. Aynı kapsamda ilçesinde 3 yılını doldurmadığı halde alanında norm fazlası olanların il içi yer değiştirmeye başvurma hakları vardır.

 

İsteğe bağlı yer değiştirecek öğretmenlerden zorunlu hizmete tabi olanlar zorunlu hizmet görevlerini tamamlamak üzere başvuruda bulunacakları anlaşılmaktadır.

 

Alan değiştirenler, alana dönmek isteyenler, yeni alanında sertifika eğitimi alanlar için açılacak boş norm ve atamaya esas alan konusunda belirsizlikler vardır. Haziran 2014 içinde başlayacak olan alan sertifika eğitimi bu takvimde dikkate alınmamış, alana dönüş, alan değişikliği ile yer değiştirme başvurularına yer verilmemiştir.  Bakanlığın bu eksikliği acilen gidermesi gerekmektedir.

 

İlk atama bekleyen yüz binlerce öğretmen için bakanlığımızın branş bazında adil ve gerçekçi bir dağılım yapması için destek olacak, ihmal edilen branşlara pozitif yaklaşılmasını talep edeceğiz.

 

Milli Eğitim Temel Kanunu başta olmak üzere teşkilata ilişkin radikal değişiklikler getiren torba kanun ile sorunlu ve görevlendirmeye tabi makamlar haline gelen il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin isteğe bağlı ve zorunlu yer değiştirme işlemlerini yakından takip edeceğimiz bilinmelidir. Diğer atama ve yer değiştirme işlemlerinden farklı olarak daha göz önünde ve şaibelere açık olan idareci atamalarında MEB İKGM’nün camiayı şaşırtmasını ve liyakat esasıyla işlem yapmasını arzu etmekteyiz.

 

Başvurular, onay ve sonuçların açıklanması aşamalarında ülke geneli ve yerelde yaşanabilecek aksaklıklara müdahale edebilmemiz için bize hukuk@aes.org.tr adresinden ulaşabilir, bilgi paylaşabilirsiniz.

 

Tüm bu takvim içinde ve devamında gerekebilecek hukuksal danışmanlık ve hizmet sendikamız üyeleri için hukuk servisi tarafından ücretsiz olarak verilecektir. Son olarak, başvuru ve tercih sayfaları ile sonuç ekranı görüntülerinin kopyalanarak muhafaza edilmesi gerektiğini, olası bir mağduriyette davaya esas evraklara ihtiyaç olacağını hatırlatıyor, öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz için hayırlı sonuçlar diliyoruz.

 

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Merkezi

 

 

 \\

 

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

MEB Yer Değiştirme Takvimine İlişkin Bilgi Notudur