Gazi Mustafa Kemal Atatürk
2014 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeleri Hakkında

2014 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeleri Hakkında

12/05/2014

Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Yılı Öğretmenlerin İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değişikliği duyurusunu yayınladı ve ilk göze çarpan günü kurtarmak adına hazırlanmış bir metinle karşı karşıya olduğumuzdur. Yer değiştirme işlemlerinin sorunsuz yaşandığı dönemlerde yayınlanan kılavuzlar her soruya cevap bulabildiğimiz, yalnızca baştaki yılın değiştiği kalıcı metinlerdi. Son birkaç yıldır değiştiği halde daha sorunlu olan yönetmelikler, çelişkili duyurular, yereldeki farklı uygulamalar yüzünden türlü sıkıntılar yaşamaktayız. Bunun yanında kervanı yolda dizme gayreti ile ek duyurular, ek işlerle boğuşan bir bakanlıkla muhatabız. Kurumsallıktan uzak bu durum yüzünden yayınladığı takvime uymakta zorlanan bakanlık yerleştirmeleri de ek ve ekin eki şeklinde yapmak durumunda kalmakta, iller hatta ilçeler bazında farklı uygulamalara sıklıkla rastlanmaktadır.

Devletin kurumsallığı ve devamlılığı kapsamında bakanlıkların da yasa, yönetmelik ve kılavuzlarında ciddi olması, kadro değişikliklerinin liyakatle gerçekleşmesi, değişen kadroların hizmeti aksatmaması beklenir. Ülkemizde yaşanan ise bakanlık kadroları bir gecede a’dan z’ye sil baştan değişebilirken görevlendirme ile hayati işler yapılmaya çalışılıyor, Mecliste 1 ayda kanun çıkabiliyorken bakanlıkta 6 ayda bir yönetmelik yazılamamaktadır.

Yaz dönemi yer değiştirme maratonu başlarken aksaklıkların ve plansızlığın faturası yine öğretmene kesilecek gibi görünmektedir. er değiştirme sürecinin ilk halkası olan il içi yer değiştirme başvuruları da böyle bir atmosferde bugün başladı.

Yayınlanan duyuru metnini tek başına değerlendirmek yanlış olur. Geçtiğimiz hafta başı yayınlanan yer değişikliği takvimine ilişkin sendikamız tespitlerini aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz:

http://aes.org.tr/index.php?git=haberler&op=view&id=meb-yer-degistirme-takvimine-iliskin-bilgi-notudur

İl içi yer değiştirme duyurusuna ilişkin olumsuz ve eksik gördüğümüz yönler ;

- Bakanlığın yaptığı en büyük yanlış norm kadro olayını çözmeyişidir. Bakanlığın burada günü kurtarmak yerine öğretmenine kulak verip kalıcı çözümler üretmesi gerek. Norm kadro yönetmeliğinin revize edilerek sınıf öğretmenliğindeki norm kadro sorununu çözmek üzere önerdiğimiz joker öğretmen uygulamasını hayata geçirmesinde büyük yarar görüyoruz (her 20 sınıf öğretmenine karşı kuruma ek olarak 1 sınıf öğretmenliği normu verilmesi il içi ve hatta il dışı yer değiştirmelerde sınıf öğretmenleri norm sorununa çözüm olacaktır).

- İl içi isteğe bağlı yer değişikliğinde eskiden olduğu gibi sıra tayinlerin olmaması taşrada puanı yüksek olan fakat sıra tayin olmadığı için yer değişikliği yapamayan öğretmenlere büyük bir haksızlıktır. Eskiden olduğu gibi sıralı tayin sistemine dönülmesi ve sıraların çalıştırılması yerinde olur.

- Okullarda norm belirleme mart ayında yapılıyor. Beri yandan gerek okul dönüşümleri gerekse de önümüzdeki yıl muhtemel kayıtları öngörülemiyor. Plansızlık yüzünden yanlış normlar belirlendiği için binlerce eğitimci yine mağdur olacaktır.

- 2014 yılı il içi yer değişikliği döneminde ataması yapılan öğretmenlerin, iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunamayacak olması manidar olmuş. Bakanlığın böyle bir kısıtlamaya gitmesini doğru ve adil bulmuyoruz.

- “İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar” maddesindeki “aynı kurum” engeli anlaşılabilir ancak aynı ilçeye yer değişikliğinde bulunulamaması gereksiz bir kısıtlama olarak göze çarpıyor.

Duyuruya ilişkin olumlu bulduğumuz yönler;

- Norm fazlası olan, kurum kapanması, kurumun dönüşmesi sonucu mağdur öğretmenlerin yer değişikliği başvurusunda süre sınırı olmaması,

- il içi yer değişikliği başvurularında en çok 25 (yirmi beş)eğitim kurumu tercih edebilir olması,

- Zorunlu görevi yapanların bulunduğu kurumda 3 yıllık süreyi tamamlaması halinde zorunlu görev olan başka bir kurumu tercih edebilmesi,

- İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu okul müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek olması önerilerimizin MEB içinde karşılık bulduğunu gösteriyor.

Yönetmelik, duyuru veya idareden kaynaklı başvuru hakkı engeliyle karşılaşabilecek üyelerimizin Anayasamızdaki dilekçe (başvuru) hakkı kapsamında yazılı olarak yer değiştirme talebinde bulunmaları olasıdır. E-devlet ve internet ortamı dışında bir seçeneğin bulunmadığını düşünen öğretmenlerimiz yanılgı içindedir. Hukuki bir sürece dönüşebilecek hak kayıplarında başvuru esastır. Hukukta talep edilmeyen özlük hakkının kaybı söz konusu olamaz. Bu noktada, MEB ekranını aşamayan, başvurusunu ekrandan yapamayan üyelerimizin normal bir dilekçe ile taleplerini kayda aldırmaları yerinde olur. Bir şekilde başvuru yapan tüm öğretmenlerin iş ve işlemlerin bir örneğini saklamaları hayati önem taşır. Arzu edilmeyen bir mağduriyet söz konusu oldursa hukuki işlemler için bilgi ve belge ihtiyacı doğacaktır.

Bakanlığımızdan özellikle boş norm ilanında, başvuru onaylarında sorumluluğu olan ilçe ve il Milli Eğitim Müdürlükleriyle eşgüdüm yapmasını, yansıtabileceğimiz sorunlara anında müdahale etmesini bekliyoruz. Üyelerimizden bize yansıyacak her türlü aksaklık ve sorun bakanlığımızın yerel ve merkez teşkilat yöneticilerine iletilecektir. İl içi yer değiştirme talebi olan tüm eğitimcilerimiz için hayırlı sonuçlar dileriz. 

Anadolu Eğitim Sendikası

 

Hukuk Sekreterliği

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

2014 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeleri Hakkında