Gazi Mustafa Kemal Atatürk
İl İçi Yolluk Haktır, Gasp Edilemez

İl İçi Yolluk Haktır, Gasp Edilemez

16/06/2014

Milli Eğitim Müdürlükleri 2014 Haziran ayı içerisinde yapılan il içi yer değişikliğine esas yolluk (harcırah) ücretlerini 06.12.2012 tarihli Büyükşehir Belediyesi Kanununu gerekçe göstererek ödememektedir. Ancak 5335 ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun geçici 4.Maddesi ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2. Maddeleri söz konusu harcırahın ödenmesine olanak tanımaktadır

- 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 23/7/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren (e) bendiyle 6245 sayılı Harcırah Kanununa eklenen geçici 4 üncü maddede;

'Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3 üncü maddenin (g) bendinin uygulanmasında dikkate alınmaz.'

hükmüne yer verilmiştir.

-6245 Sayılı Harcırah Kanunu 3. maddenin (g) bendi

g)Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;

 h) Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;

 İfade eder.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu

KANUN NO. 5216

GEÇİCİ MADDE 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu bir milyondan iki milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu iki milyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur.

Sonuç olarak;  06.12.2012 tarihli Büyükşehir Belediyesi Kanununu ile mali sınırlarda değişiklik olmuş olsa bile harcırah kanununda bir değişikliğe gidilmediğinden il içinde eğitim çalışanlarına harcırahlarının ödenmesi gerekmektedir. Ödenmediği takdirde hukuki yollara başvuru hakkı saklıdır. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığına bilgilendirme yapılmış, İl içi yer değiştiren öğretmenlerimizin mağdur olmaması için talep ve öneride bulunulmuştur.

Kamuoyuna Duyurulur…                                                                                                                                                  

  Fatih KAYA

   Anadolu Eğitim Sendikası

                                                                                         Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu

                                                                                           Genel Başkan Yardımcısı

 

 


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

İl İçi Yolluk Haktır, Gasp Edilemez