Gazi Mustafa Kemal Atatürk
AES İL İÇİ YOLLUK İÇİN DAVA AÇIYOR

AES İL İÇİ YOLLUK İÇİN DAVA AÇIYOR

19/06/2014

İlk olarak sendikamız tarafından dile getirilerek MEB gündemine taşınan il içi yolluk sorunu AES i takip eden sendikalarca da gündeme alınarak peş peşe başvurulara yol açmıştır. 

http://aes.org.tr/index.php?git=haberler&op=view&id=il-ici-yolluk-haktir-gasp-edilemez

 

Haklı talebimizden sonra bir açıklama yapmak durumunda kalan Milli Eğitim Bakanlığı ise Büyük Şehir Kanunu ile getirilen değişikliği dayanak göstererek merkez ilçe haline gelen yerleşimlere il içinde tayin edilmiş öğretmenlere yolluk ödenmeyeceğini açıklamıştır. Bir örnekle açıklamak gerekirse Kulu'dan  Konya’ya il içi tayini çıkan bir öğretmenin her gün toplam 270 km gidiş geliş yapacağı düşünülemez,  evini taşıması kaçınılmazdır. Bakanlığın zeten güçlükle yer değiştiren öğretmenini bir de maddi olarak zarara uğratması kabul edilemez.

 

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 62. Maddesinde “Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar. Bu maddede geçen \yer\ deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.” Denmektedir.

 

Yine 6245 sayılı Harcırah Kanunu geçici 4 üncü maddesinde de “'Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3 üncü maddenin (g) bendinin uygulanmasında dikkate alınmaz. “ denilmiştir. bir değişiklik yapılmadığı sürece söz konusu yollukların ödenmesi yasal zorunluluktur.

 

Daha önce uzlaşı içinde çözüm aradığımız il içi yolluk konusunda MEB in yapıcı olmadığı anlaşıldığından, bundan sonraki aşama hukukidir. Aşağıda örneğini paylaştığımız yolluk talep dilekçesini kullanarak süreci başlatacak olana üyelerimizin davaları hukuk servisimizce açılacak, takibi yapılacaktır. Dava, talebin reddini takip eden 60 gün içinde açılır. Saygılarımızla…

 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

 

…..… OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

-İlgili Makama İletilmek Üzere-

 

 

………………..İli……………….. ilçesinde…………………..kurumunda kadrolu  ……..…öğretmeni iken,……….. Tarih ve …….Sayılı Bakanlık Kararnamesiyle ……….İli………. ilçesinde …………….kurumuna atanarak …….. tarihinde göreve başladım. İlgili yer değiştirme nedeniyle tarafıma sürekli görev yolluğu ödenmemiştir.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 62. Maddesinde “Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar. Bu maddede geçen \yer\ deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.” Denmektedir.

Yine 6245 sayılı Harcırah Kanununa eklenen geçici 4 üncü maddede;

'Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3 üncü maddenin (g) bendinin uygulanmasında dikkate alınmaz.' İbaresi yer almaktadır.

Bu kapsamda ekli atama kararnameme esas, yer değiştirmemden kaynaklı sürekli görev yolluk bedelinin hesaplanarak yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesi için gereğini arz ve talep ederim.

 

 

Tarih

İsim imza

 

 

 

 

Adres:

 

Eki : Atama Kararnamem

                                                                                                                                                                           

 

 


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

AES İL İÇİ YOLLUK İÇİN DAVA AÇIYOR