Gazi Mustafa Kemal Atatürk
YÖNETİCİ ATAMADA DANIŞTAY KARARININ UYGULANMASINI TALEP ETTİK

YÖNETİCİ ATAMADA DANIŞTAY KARARININ UYGULANMASINI TALEP ETTİK

19/06/2014

04/08/2013 Tarihli ve 28728 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği sendikamız hukuk servisi tarafından dava edilmiş, sürmekte olan davaya ilişkin yönetmeliğin ilgi eki olan Ek-1 belgesindeki bazı kısımlarının yürütmesi  Danıştay tarafından durdurulmuştu. Bakanlığın bu mahkeme kararını takiben yönetici atamalarında sıralamayı yeniden yapması ve hak kayıplarını telafi etmesi beklenirdi. Şu ana kadar bazı illerde ve talep edilmesi halinde bireysel işlem olarak yapılan atama değişikliklerinin yurt genelinde ve talebe bağlı olmaksızın gerçekleştirilesi gerekir. 

Sendikamız üyeleri üzerinden iller bağlamında bu talepleri ayrı ayrı dile getirmekle yetinmeyerek, yürütmesi durdurulan EK 1 hükümleri dışında oluşan puanlarla yeni sıralamanın yapılması için bakanlığa talepte bulunmuştur.  * 

Bakanlığın bu yargı kararını uygulama yükümlülüğünü en kısa sürede yerine getirmesini bekliyoruz.  Görevlendirme Yönetmeliği şeklinde yeni bir düzenlemeye gidilmiş olsa da, bahse geçen atamalar döneminde yürürlükte olan yönetmelik hükmüne getirilen iptal, yönetmelik kapsamında ataması yapılmış, yapılmamış tüm öğretmenleri ilgilendirir, hak doğurur.    

 İllerde yönetici atamaya esas EK 1 yüzünden sırası değişen, iptal kararı ile sırası değişebilecek olan  üyelerimiz hukuk servisimizden yardım alabilir.

*Bakanlığa gönderdiğimiz talep yazısı aşağıdadır.

 

                                                                                              Anadolu Eğitim Sendikası

 

                                                                                                   Hukuk Sekreterliği\\


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

YÖNETİCİ ATAMADA DANIŞTAY KARARININ UYGULANMASINI TALEP ETTİK