Gazi Mustafa Kemal Atatürk
İl İçinde Ek Atama, İl Dışı Ve Özür Grupları Muamma

İl İçinde Ek Atama, İl Dışı Ve Özür Grupları Muamma

20/06/2014

Milli Eğitim Bakanlığı yılın 11 ayı nadasa kalıp, son 1 ayda hatta haftada eğitime dair bekleyen ne kadar mevzuat değişikliği varsa paketledi. 

Geçtiğimiz hafta MEB Müsteşarı Sayın Yusuf TEKİN, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sayın Hamza AYDOĞDU ve Öğretmen Atama Daire Başkanı Sayın Bekir ERDOĞAN’a durum raporu ve çözüm önerilerini sunan AES yönetimi, peşi sıra yayınlanan yönetmelik, kılavuz ve genelgelerde sendika raporumuzun bakanlığa ve dahi diğer sendikalara yansımasını izlemekteyiz.

Bir kısmı aynen sendika raporumuz ve taleplerimizle uyumlu, bir kısmı da revizyona muhtaç acil ve acele düzenlemeler eğitim camiasının başını döndürmüştür.

Bakanlığın yaptığı mevzuata dair son değişikliklerden bazıları müstakil basın açıklamalarımıza konu olacak şekilde şerhlidir.

Yalnızca yer değiştirmelere özel olacak şekilde gelişmeleri yorumlamak ve taraf olmak gerekirse:

·         MEB aylar öncesinden yazılı olarak uyardığımız norm güncellemelerini atama öncesi gerçekleştirmediği için isteğe bağlı il içi yer değiştirmelerde amaç hasıl olmamıştır.

·         Norm yönetmeliği güncellenmeden atama ve yer değiştirme yapmak doğru değildi.

·         MEB önce atama yer değiştirme takvimi, sonrasında il içi ve dışı kılavuzları yayınlayıp, en sonra norm yönetmeliği değiştirerek saçmalama rekoru kırmıştır.

·         Dönüşen, dönüşecek olan okullar gözetilmeden il içi yer değişikliği yapılmasına rağmen, yeni norm yönetmeliği üzerinden ve dönüşen okullar dikkate alınarak il içinde ek yer değişikliği talebimiz MEB tarafından kabul görmüştür.

·         İsteğe veya özre bağlı, il içi veya dışı TÜM tayinler için acil olarak MÜFREDAT GÜNCELLEMESİ yapılmalıdır. Bu sayede özellikle teknoloji tasarım, FKB  gibi bazı branşların norm sorunu çözülebilir. Bu konuda taleplerimiz bakanlığa iletilen durum raporumuz içinde detaylandırılmıştır.

·         Okul idarelerinin ve milli eğitim müdürlerinin 30 Haziran - 18 Temmuz tarihleri arasında açılacak ekrandan DOĞRU normları güncellemesi hayati önem taşır.

·         Norm benzeri il içi ile ortak gerekçelere rağmen, tercihleri alınmakta olan İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER körleme yapılacaktır ki kabul edilemez.

·         AES in bakanlığa sunduğu raporda önerilerimiz arasında bulunmasına rağmen, birlikte veya ayrı ayrı açılsa dahi il içi ve dışı yer değiştirmeleri adil yerleştirmek olası değildir.

·         2014 il içinde başvurusu kabul edilmiş, ataması yapılmış öğretmenler 2. Kez il içi tayinlerde açılacak bazı okulları daha önce seçemediği için mağdur olacaktır. Yer değiştirmiş olan bu öğretenlerin de yeniden tercih yapabilmesi gerekir.

·         Bir ilin uzak bir ilçesinde uzun yıllarca çalışan öğretmenin doğuda puan biriktirmiş bir öğretmenle yarışması mümkün değildir, zorunlu hizmet bölgesinden memleketine gitmek isteyen ve ÖZRÜ olmayan öğretmenin de sabrı kalmamıştır.

·         Halen bakanlık nezdinde değerlendirilmekte olan BECAYİŞ konusu acilen sisteme dahil edilmelidir.

·         Bakanlığın Temmuz 18 Sonrası yeniden başvuru alacağı il içi yer değiştirmeleri ile il dışı tayin taleplerini birlikte alması, yeni normlar ve yönetmeliği çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirmesi yerinde olacaktır.

·         Yeni büyükşehirler başta olmak üzere aynı ilin uzak ilçelerinde çalışan eşler, tedavi olan öğretmeler açısından özür gruplarının da gözetilmesi gerektiğini, atamalarda yeni ÖZÜR DURUMU yaratılmaması hususunu ayrıca önemsiyoruz.

Gördüğümüz, şahit olduğumuz işler gösteriyor ki; Milli Eğitim Bakanlığı iş ve işlemleri yürütürken “yaptım oldu” mantığı ile yaklaşmaktadır. Yanlışların yapılmış olması kesinlikle plansızlıkla ilgilidir ancak geri dönülmeyeceği anlamına gelmez. Hatta zararın neresinden dönülse kardır. Bu noktada “telafi edeceğiz” derken yeni yanlışlar yapılmaması için koordineli çalışılmalı, sahadaki sendikaların ve öğretmenlerin görüşler MUTLAKA alınmalıdır. Yeterince kafa yorulmayan, doğrusunun yapılması için irade gösterilmeyen konular, öğretmene, ailesine ve elbet öğrenciye zarar verir. Sendikamız en adil ve en doğru yer değiştirme için bakanlık nezdindeki çalışmalarını sürdürecektir.

 


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

İl İçinde Ek Atama, İl Dışı Ve Özür Grupları Muamma