Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Meclis Çalışıyor, Bize de Durmak Yok!

Meclis Çalışıyor, Bize de Durmak Yok!

26/06/2014

Güya Soma faciasını telafi edecek olan hükümet, hazırladığı torba kanun içerisinde türlü aflar, ayrıcalıklar ve idari yargıyı felce uğratacak düzenlemeleri de katarak adeta ölümden siyasi rant devşirmeye kalkmıştır.

6/1/1982 Tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu değiştirmek üzere olan Meclisin, bu taslağı Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmesi de ayrı bir skandaldır.

Tüm kamu çalışanlarının iş güvencesini ve hukuk devleti ilkelerini ayaklar altına alacak şekilde ortadan kaldıran hükümler karşısında sendikamız, yanlıştan geri adım atılana kadar her türlü mücadeleyi yürütecektir.

Bu çerçevede 26/06/2014 tarihinde mecliste yürütülen “Plan ve Bütçe Komisyonu” çalışmalarına MYK üyelerimizle birlikte katılan Genel başkanımız Cansel GÜVEN’in konuyla ilgili olarak yaptığı basın açıklaması şöyledir:

***

Meclise eğitim çalışanlarının koşulları, özlük haklarımız ve eğitim sistemini dile getirmek üzere gelmiş olmayı dilerdik. Ne yazık ki varlık yokluk savaşı için buradayız.

Memurları ilgilendiren idari hukuk düzenlemeleri (MADDE 82) komisyonda henüz görüşmeye başlanmadı ise de muhalefet partisi milletvekili komisyon üyelerinin hukukun üstünlüğünden yana tavır aldıklarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Sendikacı geçmişine yakışır şekilde heyetimizle ilgilenen Ankara Milletvekilimiz Sayın İzzet Çetin’e ayrıca teşekkür borçluyuz.

Bu aşamada;  karşı karşıya kaldığımız tehlikenin sağcı-solcu almakla ilgisi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukuk devleti olarak kalıp kalmayacağı ile ilgilidir. Hukuktan yana olanlarla TEK PARTİ DEVLETİ arzulayanları tanıma fırsatı bulduk.

Soma maden faciasından sonra çalışma hayatımızı iyileştirme vaadiyle çalışmaya başladığını müjdeleyen hükümet, birbirinden alakasız onlarca kanunlu torba içine biz memurların iş güvencesini kaldıran hükümleri de sokuşturuvermiştir.

Soma cinayetinde öldürülen işçilerimizin acısı üzerinden adeta “bir mezar hırsızı gibi” memurun iş güvencesini bitirecek kanun değişikliklerini torbalayanların ayıbı büyük.

Bu torba kanun güya iş hayatımızı düzenleme adına çalışılmış, memurun başına geçirilmiş çuval olmuştur.

Tasarıdan henüz haberi bile olmayanlar için özetlemek gerekirse; 

Keyfi ya da kötü niyetli olarak bir memuru görevden almak 147 benzeri ihbar hatlarıyla bile mümkün iken, haksızlığa karşı YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı aldırmak mümkün olmayacak, “idari tasarruf” kapsamında hukuksuzluk iptal edilemeyecektir.

Re’sen ve idari tasarruf kılıfıyla sürgün, görevden alma, memuriyete son verme işlemleri kolayca gerçekleşecektir.

Haksız işlem yaptığı, memurunu mağdur ettiği yargı kararıyla tespit olunsa dahi, bir amire cezai işlem uygulanmayacaktır.

İdari işlemi iptal eden mahkeme olursa, idare söz konusu kararı uygulamak zorunda olmayacaktır.

Göreve iade tamamen işverenin inisiyatifine bırakılmaktadır.

Bugüne kadar Anayasa güvencesinde olan, yargının bağımsızlığı ilkesini çiğneyen, memurları devletin değil, partilerin adamı haline dönüştürecek İHANET TASARISINI lanetliyoruz!

Sendikamız, bu facia tasarı yasalaşmasın diye TBMM Başkanlığına, Plan ve Bütçe Komisyonuna, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin başkanlık makamlarına ayrı ayrı başvurmuş durumdadır. 

Aynı gerekçeyle sendikal yapılarla ORTAK EYLEMLİLİK yürütmenin zorunlu koşulları oluşmuştur. Bu geleceğimize ihanet kanunu yasalaştıktan sonra mücadele etmektense “testi kırılmadan sendikacılık” yapmak gerekir. Anadolu Eğitim Sendikası, kamu çalışanlarını ilgilendiren hayati tehlikeleri BİRLİKTE savuşturmak adına her türlü özveriyi gösterecek, iş bırakma dahil tüm enstrümanlarıyla kanun yapıcı üzerinde etkili eylemler kurgulayacaktır.

Tüm iş kollarında temsil yetkisini elinde bulunduran Memur-Sen Genel Başkanlık makamına gönderdiğimiz çağrıya rağmen bu gün burada olmamaları itiraf niteliğindedir. Memurları TEMSİL DEĞİL, TESLİM ETMİŞLERDİR. Bu ayıp unutulmaz! Sarının da en koyusu sendikacılığın ayıbı boyunlarına, faturası da tüm kamu çalışanlarınadır.

Torba kanunun taslağının ilgili maddelerinin görüşülmesi beklenen bu gün Mecliste olacak, komisyon çalışmalarına katılacağız. Plan ve Bütçe Komisyonu başkanı başta olmak üzere tüm siyasi partilerin komisyon temsilcileri ile konuyu müzakere etmek, torbanın yasalaşması halinde sürdürülecek hukuki eylemlilikte kararlı olduğumuzu anlatmak için görevdeyiz.

Kuruluş gerekçemiz ve tüzüğümüzün bize görev kıldığı sorumluluk gereği, iş güvencemize sonuna kadar sahip çıktığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

***

Anadolu eğitim Sendikası Basın Sekreterliği

 

 


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Meclis Çalışıyor, Bize de Durmak Yok!