Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Zorunlu Hizmet Muafiyeti Dilekçesi

Zorunlu Hizmet Muafiyeti Dilekçesi

04/07/2014

06/05/2010 tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 36. Maddesine göre memur statüsünde çalışmakta iken kurumlar arası atama yolu ile Milli eğitim Bakanlığına öğretmen olarak geçiş yapanlar ekli dilekçe ile müracaat ettiklerinde dilekçelerine red cevabı verilmesi durumunda süreci başlatabilirler. Üyelerimizin davaları hukuk servisimizce açılacak, takibi yapılacaktır. Dava, talebin reddini takip eden 60 gün içinde açılır. Saygılarımızla…

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

hukuk@aes.org.tr

 

 

GÖREVİ                                : Öğretmen

ÜNVANI                                :  …………..öğretmeni

ADI VE SOYADI                   :

BABA ADI                            :

ÖĞRETMENLİK ÖNCESİ

MEMURİYETİ                       :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ    :

EMEKLİ SİCİL NO                :

T.C.KİMLİK NO                    :

ÖZÜ                                         : Zorunlu Hizmet Muafiyeti talebi

 

 

…………………………..    …..OKULU/LİSESİ  MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                  ……………………………

 

   657 Sayılı Devlet Memurları kanununa göre memurlar zorunlu hizmete tabidir.Aynı kanunun 36. Maddesindeki Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında olan öğretmenler  de zorunlu hizmet yükümlülüğü olan memurlardandır.06/05/2010 tarihinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme  Yönetmeği ile beraber o tarihte kadrolu öğretmenlere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında çalışıp çalışmasına ve görev süresine bakılmaksızın zorunlu hizmet muafiyeti verildi.Daha sonra MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri konulu 26/03/2014 tarihli yazısında da belirttiği gibi o tarihte 657 sayılı Devlet Memurları kanunu 4B(sözleşmeli) statüsündeki öğretmenlere de zorunlu hizmet muafiyeti getirilmiştir.            

  Ben ,06/05/2010 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları kanunu 36. Maddesi …….. …. Hizmet sınıfında ………olarak memur statüsünde çalışmaktaydım.Kurumlararası atama yolu ile Milli eğitim Bakanlığına öğretmen olarak ………………öğretmen olarak göreve başladım. Milli eğitim Bakanlığına öğretmen olarak ………………öğretmen  geçmeden önce ………………………..süre devlet memuru olarak  …………….ili ………………ilçesinde  görev yaptım. Üstelik memuriyetim esnasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda zorunlu hizmet sayılan ......... ili ........... ilçesi'nde de ....... yıl ....... ay görev yaptım..Bu nedenlere bağlı olarak anayasal eşitlik ilkesine dayanarak tarafıma da zorunlu hizmet muafiyetinin verilmesi hususunda;

Arz ederim.                                                              

                                                                                                                                     _/0../2014 

 

 

 

 Adres:  

………………………….

………………Öğretmeni                         

 

EK   1: Görev yeri belgesi

        2: Memuriyet görev yeri belgesi 

 

 

 

 


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Zorunlu Hizmet Muafiyeti Dilekçesi