Gazi Mustafa Kemal Atatürk
MEB Taslak Yönetmelikteki Teklifimizi Kabul Etti ve Maddelere Ekledi

MEB Taslak Yönetmelikteki Teklifimizi Kabul Etti ve Maddelere Ekledi

17/03/2015

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı hakkında görüşlerimizi bakanlığa gerek rapor halinde gerek bakanlık yetkilileri ile birebir görüşerek sunmuştuk. Yıkıcı değil yapıcı olmak için çıktığımız sendikal yolda birçok görüşümüzün kabul görmesi bizleri mutlu ediyor. Anadolu Eğitim Sendikası olarak önerilerimizden bakanlıkça kabul gören konulardan biri de zorunlu hizmet bölgelerde çalışan öğretmenlerimiz adına sunduğumuz madde oldu. Sendika olarak sadece bizim önerdiğimiz zorunlu hizmet bölgesinde çalışan öğretmenlere fazladan çalıştığı her sene için ekstradan hizmet puanı verilmesi bakanlıkça kabul gördü ve yönetmeliğe ekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan KAynakları Genel Müdürü bizim ile iletişime geçerek zorunlu hizmet bölgesinde çalışan öğretmenlerin fazladan çalıştığı her yıl için artırımlı hizmet puanı verilmesini öngören görüşümüzün çıkacak olan yönetmeliğe eklendiğini söyledi. MEB, zorunlu hizmet bölgelerindeki öğretmenlerimize zorunlu hizmet yükümlülüğü bittikten sonraki ilk yıl için yüzde 25, ikinci yıl için yüzde 50, üçüncü yıl için yüzde 100 oranında ek hizmet puanı vereceğini söyledi. Böylece zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan bir öğretmenin diğer bölgelerde görev yapan öğretmenlere göre daha fazla hizmet puanı olacak ki doğuda çakılı kalan öğretmenlerimizin yer değiştirme işlemlerini rahatlatacak. Ayrıca öğretmen bulunmasında zorluk çekilen bölgelerdeki öğretmenlerin kalmasına olumlu katkısı olacaktır. Önerilerimize karşı hassasiyetlerinden dolayı bakanlığa teşekkür ediyoruz. Diğer önerilerimizin de kabul görerek asıl yönetmelikte bulunmasını bekliyoruz.

              24 Ekim 2014 Cuma günü sendikamızın ilgili birimlerince değerlendirilerek görüş ve öneriler başlığındaki, adil bir atama-yer değiştirme mevzuatına kavuşturulması açısından yararlı olacağına inandığımız raporumuzu sunmuştuk. Ardından 12.11.2014 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığınca davet edilip yetkililer ile taslak yönetmelik üzerine toplantı yapmıştık. Anadolu Eğitim Sendikasını Genel Başkanımız Sayın Cansel GÜVEN ile genel sekreterimiz Sayın Adem ÇELİK’İN katıldığı toplantıda, MEB Müsteşarı Sayın Yusuf TEKİN bey, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sayın Hamza AYDOĞDU ve diğer bakanlık yetkililerine; zorunlu hizmet bölgelerinde uzun yıllardır fedakarca çalışan (çoğu bekar olan veya eşiyle birlikte doğuda unutulan) öğretmenlerin isteğe bağlı tayinlerinin gerçekleşmesi için çalışma güçlüğüne göre puanlanacak kurumların 1000 Liraya varan tazminatlarla, yıla göre katlanacak hizmet puanlarıyla özendirilmesi gerektiğini izah etmişlerdi.  Bakanlık bürokratlarına “ Zorunlu hizmet yükümlülüğü bittikten sonraki her yıl için görev yaptığı okul için öngörülen hizmet puanının iki katı hesaplanır, bu hesaplama her yıl için 20 hizmet puanından aşağı olamaz” hükmü ile “zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülen okullarda yapılan 4. Hizmet yılından sonraki her yıla o eğitim kurumu için belirlenen hizmet puanının iki katı verilir” hükümlerinin yönetmeliğe eklenmesi yönünde önerimizi sunmuştuk. Beklentimiz taslak yönetmelikte  görüşlerimiz doğrultusunda revizyona gidilmesiydi. Görüyoruz ki önerilerimiz doğrultusunda da yönetmelikte revizyon yapılıyor. Sendikamız taslak yönetmelikte yer alan ve muhalefet ettiğimiz hükümlerin de değiştirilmesi, eksiklerin giderilmesi için mücadelesini sürdürecektir.

http://aes.org.tr/index.php?git=haberler&op=view&id=atama-ve-yer-degistirme-taslagi-onerilerimizi-ikgm-ne-sunduk

http://aes.org.tr/index.php?git=haberler&op=view&id=atama-ve-yer-degistirme-taslagini-bakanlikla-muzakere-ettik

 

 

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Merkezi 


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

MEB Taslak Yönetmelikteki Teklifimizi Kabul Etti ve Maddelere Ekledi