Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Bakanlık Bakmıyor!

Bakanlık Bakmıyor!

13/06/2013

Bakanlık makamının el değiştirmesiyle başlayan iyimser hava yerini giderek artan bir sabırsızlığa ve hayal kırıklığına bırakmış durumda. İl içi-il dışı isteğe bağlı ve özür grubu yer değiştirmeler başta olmak üzere, yönetici atamalar, alan değiştiren öğretmenler, okul dönüşümleri, norm fazlası öğretmenler, rotasyon, yeni öğretmen atamaları gibi onlarca başlıkta sorun ve soru ortadayken yeni bakanımız yurt gezilerine devam ediyor. Dışarıdan bakınca bakanlığı dertsiz tasasız, tüm işleri de tıkır tıkır işliyor sanmanız olası. 

Bakanlık; bakanımızın güzel yurdumuzun çeşitli köşelerinde uzatılan mikrofonlara verdiği yanıtlar dışında yarına dair hiçbir bilgi sızdırmıyor. “Olabilir”, “çalışıyoruz”, “düzenleyeceğiz”,… şeklindeki beyanların değiştirilen Yönetici atama yönetmeliği dışında SOMUT tek bir ürünü yok. Onunla da tek bir yönetici bile atanmış değil, bakanımız “revize edeceğiz” dediği ve takvim içermediğinden olsa gerek iller elleri bağlamış olarak beklemektedir.

Son bir iki hafta içinde Eskişehir, Bilecik, Manisa, İzmir, İstanbul, KKTC ve hatta Finlandiya’ya bile giden Sayın Avcı, Hollanda Milli Günü, Robot yarışması, Türk Film Araştırmalarında yeni yönelimler konferansı, Genç Doğa Bilimciler konferansı, TED Eğitim Konferansı, Türkiye-Gine Ekonomik işbirliği  Komisyon toplantısı, Sırbistan KEK toplantısı gibi çok sayıda etkinliğe de bizzat katılarak rekor bir performans sergilemiş, bakanlıkta olduğu anlarda UNİCEF, TUSİAD, heyetlerini, Japonya, ABD büyükelçilerini, Çeşitli bakan ve başbakan yardımcılarını, Diyanet İşleri Başkanını, Filistinli öğrencileri, Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanını, …. kabul etmiştir. Kendileri bunca yoğun bir koşuşturma içindeyken zaman ayırıp da yönetmelik değişikliklerine göz atmasını, kılavuzları çıkartmasını, sendikalarla görüşmesini, talep ve raporlara göz atmasını istememiz insafsızlık gibi duruyor.

Bakanın bakanlıkta olmadığı veya misafir ağırladığı zamanlarda genel müdürlerin, grup başkanlarının iş yapmamasını da saygı ile açıklayabiliriz. Padişahlık mantığıyla işleyen kurumların bakan buyurmadan iş görmemesine alıştık. Hatta kimi bakanların bizzat Başbakan buyurmadan iş yapmadığını da tecrübe etmişliğimiz var. Bu durumda “ne zaman, nasıl” gibi basit sorulara “bakanımız bilir” şeklinde yanıt veren grup başkanlarını, genel müdürleri tebessümle dinliyoruz.

Mayıs ayı geldiğinde yönetici atama süreci çoktan tamamlanmış, normlar toparlanmış, il içinden başlayarak yer değiştirme takvimi-şekli belirlenmiş olurdu. Oysa kapı duvar. Sık aralıklarla yazılı-sözlü olarak ilettiğimiz sorulara tuhaf yanıtlar almaya devam ediyoruz.

12.04.2013 Tarihinde bakanlığa yönetici atamalara ilişkin yönelttiğimiz 7 soru şu şekildeydi:

1- Sayın Bakanımızın yapılacağını ifade ettiği Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni revize etme çalışmalarına başlanmış mıdır?

2- Bu revize çalışmasını bakanlıkta hangi birim yapmaktadır/yapacaktır?

3- Revizyon kapsamında hangi maddeler üzerinde değişiklik düşünülmektedir? (Mülakat, İl MEM lerin insiyatifi, müdür başyardımcılığı, alan değiştirenler, dönüştürülen kurumlar, kazanılmış haklar vs)

4-Bir eğitim sendikasının temsilcileri, ilgili revizyon üzerinde aktif görev aldıklarını, aksayan yönleri gidereceklerini, yönetmeliği bu sebeple yargıya taşımadıklarını iddia etmektedir. Yönetmeliği revize eden/edecek olan komisyonda her hangi bir sendikacıya, sendikalara görev verilmiş midir?

5-Yayınlanan yönetmelikte atamalara ilişkin bir takvim yer almadığı gibi bakanlığımızca ayrıca bir bilgilendirme yapılmamıştır. 2013 yılı çalışma takvimi içinde ilgili yönetici atamalarının HANGİ TAKVİMDE yapılacağı öngörülmektedir?

6-Revizyon çalışması sürerken yürürlükteki yönetmeliğe göre ilana çıkabilecek her hangi bir il MEM, atamaları tamamlamadan yönetmelikte bir değişikliğe gidilmesi durumunda oluşacak yasal sıkıntı için her hangi bir önlem düşünülmekte midir?

7-Yönetici rotasyonları için ayrıca bir çalışma, yeni bir düzenleme yapılacak mıdır? Yapılacak ise yönetici atama takvimi ile nasıl bir ayarlama düşünülmektedir? (Önce, birlikte, sonra)

 

http://www.aes.org.tr/portal/haberler/2081-snava-dayal-yoenetici-atamalarn-bakanla-sorduk

30.04. 2013 Tarih ve 915.02/779086 Sayılı MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü antetli yanıt ise kısaca şöyle: Yönetici Atama Yönetmeliği falan tarih filan sayı ile yürürlüğe girmiştir, Bilgi Edinme Kanununun falan maddesi, filan hükmü gereği İŞLEM TEKEMMÜL ETMEMİŞ (olgunlaşmamış) olduğundan SİZİ CEVAPLAYAMIYORUZ.

Bakanlığın işlemleri TEKEMMÜL edinceye kadar biz daha da olgunlaşarak TEKAMÜL edeceğiz gibi görünüyor.

Yazışarak anlaşmak mümkün olmayınca sözlü iletişime geçen sendikamız adına genel başkan sıfatım ile bizzat görüştüğüm Öğretmen Atama ve Yer Değiştirmeden Sorumlu Grup Başkanı Sayın Bekir Erdoğan, Yönetici Atama Yönetmeliğinin revize hali olduğu iddia edilen taslağı sahiplenmediği gibi, “bir takım çalışmalar var ama yayınlanan taslak bizimki mi bilmiyorum” demiştir. Yer değiştirme konusunda özür gruplarının Ağustos içinde gerçekleşeceğini söyleyen Erdoğan, öğrenim özrüne yer verilip verilmeyeceğini bilmediğini, il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin Mayıs ayı içinde netleşeceğini söyleyerek büyük bir belirsizliği gidermiştir. Yönetmelik değişiklikleri hakkında kendi başkanlığında bir çalışma yürütülmediğini, bu konuda bilgisi olmadığını söyleyen ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME GRUP BAŞKANININ samimiyetine güveniyor, sözlerini resmi bilgi olarak kabul ediyoruz.

Geldiğimiz noktada, anladığımız kadarıyla;

Seyahat ve resmi temaslar açısından son derece yoğun bir bakan, bakanlık mevzuatında bir takım düzenlemeler, revizyonlar yapılacağını söylemiş olmasına rağmen, söz konusu çalışmaların başlayıp başlamadığı, başladıysa kimler tarafından yapıldığı, yapılıyorsa ne zaman, ne şekilde sonuçlanacağı belirsizdir. 652 Sayılı KHK ile sadeleştirilen bakanlık teşkilatı ne şekle girerse girsin hala bakan eli, şefkati, şefaati beklemekte genel müdür ve grup başkanları “aman haddimizi aşmayalım da” şeklinde bekleşmektedir. Atanmayı, yönetici olmayı, yer değiştirmeyi, alan değiştirmeyi, alanına dönmeyi bekleyen on binlerce öğretmen biz sendikacılardan NET BİR BİLGİ, NET BİR TAKVİM beklemekte, yapacağımız yorumlara derin anlamlar yüklemektedir.

Sözün özü; yollar yürümekle bakanlık yazışmakla aşınmaz. Elimize üşenmez yine yazar, yine sorarız. Lakin bakanlığa bakan yok…

Cansel GÜVEN

Anadolu Eğitim Sendikası

 

Genel Başkanı

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Bakanlık Bakmıyor!