Gazi Mustafa Kemal Atatürk
100. YILINDA ÇANAKKALE ZAFERİ

100. YILINDA ÇANAKKALE ZAFERİ

17/03/2015

Yıl 1915. Mart ayının 18’i…

 

Tüm dünyanın akın akın geldiği bir zamanda, vatan toprağı için tarihteki en çetin mücadelelerinden birini verdi kahraman milletimiz. 

Çanakkale Zaferi nedir?

Çanakkale, bir vatanın yeniden dirilme yolunda büyüklüğünün ispatıdır...

Çanakkale, emperyalist güçlerin hiçbir zaman aşamayacağı bir cesaretin, duruşun, azmin simgesidir. Çanakkale; tutsaklığın karşısında siper olan tüm halkın bir zafer öyküsüdür. Çocuk-genç demeden, kadınıyla, yaşlısıyla herkesin dünyaya “DUR” dediği bir dönüm noktasıdır…

Zaferlerin mimarları vardır. Çanakkale’de ki zaferin mimarı; bitmiş bir imparatorluğun yerine, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurma yolunda, Kurtuluş savaşında da zaferini devam ettiren kahraman milletimiz ve başındaki komutanlardır.

Tarih yalan söylemez. Tarih, zaferlerin sonucunda bu topraklar için şehit düşmüş ve gazilik ünvanıyla bu topraklar için mücadele etmiş büyük insanları yazmaktadır.

Bu büyük insanlardan birisi Mustafa Kemal’dir. Yarbay Mustafa Kemal, o savaşlarda askerlik dehasının bir ürünü olarak meydana çıkmış ve Anafartalar’da, Conkbayırı’nda zaferin emperyalistler aleyhine dönmesini sağlamıştır. 

Mustafa Kemal’i Çanakkale’de bu cephelerde yaptığı kahramanlık, aynı zamanda yarbaylıktan albaylığa geçmesine de yol açmıştır. Onun kahramanlığı 1915 yılında yayınlanmış olan Harp Mecmuasında ayrıntıları ile yazılmıştır.

Mustafa Kemal, kara cephesindeki savaşların o kanlı günlerinde, Conkbayırı’ndaki taarruz sırasında göğsündeki saate isabet eden şarapnel parçası sayesinde kurtulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Atatürk bu saati, bu olaydan sonra saati cephede  Alman komutan Liman Von Sanders’e sunmuştur. Bunun üzerine Liman Von Sanders’te kendi saatini çıkararak Atatürk’e vermiştir. 

5.Ordu komutanı Alman Liman Von Sanders şu tespiti yapar:

“Anafarta civarında toplanan bütün birliklerin komutasını, Arıburnu cephesinin kuzey kanadında bulunan 19. tümen komutanı Albay Mustafa Kemal Bey’e verdim. İlk askeri başarısını Trablusgarp’te gösteren Mustafa Kemal, sorumluluk ve görevden sevk duyan bir komutan özelliğine sahipti. Daha 25 Nisan sabahı 19 tümen ile ve hiçbir yerden emir almaksızın kendiliğinden muharebeye müdahale ederek düşmanı sahile kadar püskürtmüş ve bundan sonra üç ay süre ile kırılmaz bir azimle devamlı düşman saldırılarına karşı koymuştu. Ona tam anlamıyla güvenilebilirdi.” 

Yine Liman Von Sanders 1915 yazında Enver Paşa’ya gönderdiği yazıda şunları yazmıştır:
“Mustafa Kemal Bey, 5 ay önceki ilk karaya çıkış hareketinden beri 19. Tümenin başında parlak şekilde savaşmış ve İngilizlerin Anafarta kanadında son büyük çıkarma hareketleri esnasında müşkül bir anda kumandayı ele almak zorunda kalmıştır. Albay Mustafa Kemal Bey burada da görevini büyük bir cesaret, iyi ve açık durarak görevini yerine getirmiştir. Öyle ki kendisine  vazifem gereği olarak takdirimi ve şükranımı ifade ettim.”

İngilizlerin meşhur liderleri Vinston Churcill’de Atatürk’ün Çanakkale Savaşlarındaki konumu için şu tespiti yapmıştır: “Mukadderatın adamı...” 

Bize bu vatanı miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onunla birlikte mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz.

Ruhları şad olsun…

 

 

ANADOLU EĞİTİM SENDİKASI


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

100. YILINDA ÇANAKKALE ZAFERİ