Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Atama Yer Değiştirme Yönetmeliğine Danıştay’da dava Açtık

Atama Yer Değiştirme Yönetmeliğine Danıştay’da dava Açtık

30/04/2015

Anadolu Eğitim Sendikası olarak 17 Nisan 2015 Cuma Günü 29329 Sayılı Resmi Gazete Yayınlanan MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin hukuken sorunlu maddelerine öncelikle yürütmesinin durdurulması talebiyle 28 Nisan 2015 Tarihinde Danıştay nezdinde dava açtık. 

Daha önceden de olumlu olumsuz yanlarını üyelerimizle değerlendirdiğimiz, kamuoyu ile paylaştığımız şekilde; Danıştay’a sunulan dava dilekçesinde yer alan, iptalini istediğimiz dava konuları şu şekildedir;

1.       Aday Öğretmenlere mülakat uygulanmasının iptali,

2.       Dershane öğretmenlerinin KPSS şartı aranmaksızın ve mülakat ile atanmasının iptali,

3.       Aday Öğretmenlerinin performans değerlendirmesinin iptali,

4.       Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerine “öğretmenlerin mesleklerinde ve alanlarındaki başarılarının tümüyle göz ardı edilerek sırf hizmet puanına göre atanmalarının” iptali,

5.       Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresini(Rotasyon) düzenleyen maddelerin iptali,

6.       Afet bölgesindeki öğretmenlerin yer değiştirme hakkının bakanlığın inisiyatifine bırakılmasının iptali,

7.       Eğitim Özrünün yönetmelikte olmayışı,

8.       Tüm öğretmenlerin okul müdürlerince değerlendirmesini öngören maddenin iptali,

9.       Denetim ve soruşturma sonunda yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yapamayacağı tespit edilenlerin farklı hizmet sınıfına geçirilmesini öngören maddenin iptali,

10.   Dershane öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığına atanabilmesi için “en az altı yıl çalışma” ve “sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere “şart ve hükmünün  iptali,

11.   Ek-3 Değerlendirme Formunun;A1-4, A2-6,7,8,9,10, A3-11,12,13,14,15, A5-21,22,23,24,25, A9-42,43,44,45,A10-46,47,48,49,50, maddelerinin iptali,

12.   Ek-4 Aday Öğretmen Sözlü Değerlendirme Formunun iptali,

13.   Tanımlar MADDE 4’te “becayiş” tanımının yapılmamış  olması  ile yönetmeliğin Dokuzuncu bölümü olan “isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri” başlığının içine, becayiş atama usul ve esaslarının belirlendiği bir maddenin olmamasına,

14.   “Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir” hükmü

15.   Madde 49’da boşanma mazereti  olmayışına eksik düzenleme yönünden iptali,

16.   Soruşturma sonucunda öğretmenlerin başka ilçe veya illere gönderilmesinin ve 3 yıl boyunca geri dönmesini engelleyen 50 maddenin iptali,

17.   Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenleri mağdur edecek ilgili 49. Maddedeki hükmünün iptali.

 

16.08.2014 Tarih ve 29090 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ilgili maddelerinin MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri için üst hukuk normudur. Yönetmeliğin 49/1. maddesinde eşi SSK iştirakçisi olanlardan 3 yıllık sigortalılık koşulu aranmasına dönük somut bir düzenleme bulunmadığından ve bu hususta DMY'na ve Genel Yönetmeliğe atıfta bulunulmakla yetinildiğinden; öğretmenin eş özrüne bağlı naklen atama isteğinde bulunulması halinde, mağduriyet ortaya çıktığında bireysel uygulama işlemine karşı dava açılması ve aile bütünlüğünün bozulması gerekçesine dayandırılarak bireysel davalar açmak da mümkündür, daha hızlı sonuç alınabileceği öngörülmüştür. Yer değiştirme takvimi içinde genel davanın karar bağlanmamış olması halinde, üyelerimizin uğrayabileceği her türlü mağduriyet sendikamız avukatları ile bireysel davalar da açılabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

 

 

 

 

 

 


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Atama Yer Değiştirme Yönetmeliğine Danıştay’da dava Açtık