Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 Norm Fazlası Olan Öğretmenlerimizin Dikkatine

Norm Fazlası Olan Öğretmenlerimizin Dikkatine

13/06/2013

Öğretmenleri, öğrencileri ve velileri uzun zamandır tedirgin eden konulardan biri olan okul dönüşümleriyle, beraberinde getirdiği sorunlar  eğitim-öğretimdeki başarı ve motivasyonu düşürmeye devam etmektedir.

 

 

 

 

Bakanlıkça yayınlanan yer değiştirme takvimine göre öncelik, dönüştürülen okul öğretmenleri ve norm fazlalarına verilmiş olup, bu durumdaki öğretmenler çalışma sürelerine bakılmaksızın atanacaktır. Bu noktada da sınıf öğretmenlerinin kendi sınıflarında eğitime devam etmesi ve sınıf birleştirme yoluyla norm fazlalığı yaratılmaması konularına dikkat çekilmiştir.

 

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ihtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri başlıklı 41. maddesinde, ders kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmenlerin, öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri ve özürleri de dikkate alınarak atanabilecekleri belirtilmiştir. Ancak herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerlerinin il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın re’sen belirleneceği de madde kapsamında hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm gereğince, norm fazlası olan öğretmenlerimize öncelikle tercih hakkı verilmesi ve özür durumlarının atamalar sırasında dikkate alınması gerekmektedir.

 

Norm fazlalığında, önceki dönemde uygulandığı haliyle re’sen atama öncesi isteğe bağlı atama yönteminin uygulanacağı, öğretmenin tercihte bulunmaması halinde re’sen (idare takdiri ile zorla) tayin edileceği anlaşılmaktadır. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalabilecek üyelerimize normun doğru tespit edilip edilmediği, norm fazlası durumunun doğruluğundan emin olunması, tercih için açılan okullar dışında açık ilan edilmemiş ve branşında açık olan kurumun bulunup bulunmadığı konuları takip etmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. (İsteğe bağlı ve re’sen atamalarda gözetilen puan kriteri, normal şartlarda yüksek puanla gidilebilecek ilçe ve il merkezilerine düşük puanla yer değiştirme ile de sonuçlanabilmektedir. )

 

Özellikle bir özre, kazanılmış bir hakka dayalı olarak çalışan öğretmenlerin, kazanılmış haklarını gönüllü olarak teslim etmeleri yerine re’sen atamayı yargıya taşıyabilecekleri noktasında uyarıyoruz. Bir özre veya mahkeme kararına dayalı olarak atanmış öğretmenlerin norm fazlası olarak yer değiştirmeleri ilçe içinde ve büyük şehir kapsamında merkez ilçeler arasında yapılabilir.

 

Norm kadro fazlası öğretmenler, tercih hakkı verilmesi durumunda, kendilerine uygun eğitim kurumlarını tercih edebilirler. Eğer idare, öğretmenlerimize tercih hakkı vermeden ya da özür durumlarını dikkate almadan, re’sen atama yoluna giderse, yapılan atamanın iptali için atama kararnamesinin ilgiliye tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava yoluna başvurulabilir. Tercih yapıp, atama sonrası davacı olmak hukuken doğru değildir, idarenin elini güçlendirir.

 

Şu ana kadar yapılan dönüşümlerin gerçek ihtiyaçlar ve sağlıklı bir planlama ile yapıldığını söylemek mümkün değildir. Sendikamıza ulaşan bilgiler pek çok ilçe ve ilde okul dönüşümlerine birkaç kişi ve makamın karar verdiği, bu kararlar doğrultusunda yanlış dönüşümler nedeniyle öğretmen, veli ve öğrenci mağduriyetinin yaşandığı yönündedir.  Şu ana kadar yapılan dönüşümler ve kadro aktarımlarındaki hataların sürmesi durumunda milli eğitim müdürlüklerinin ve bakanlığın çok sayıda davaya muhatap olacağı aşikardır. Özellikle re’sen atamalarda mağduriyet yaşayabilecek tüm üyelerimize gereken hukuksal destek sendikamız tarafından verilecek, davaları avukatlarımızla yürütülecektir.

 

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

hukuk@aes.org.tr

 

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Norm Fazlası Olan Öğretmenlerimizin Dikkatine