Gazi Mustafa Kemal Atatürk
AES KILIK KIYAFET EYLEMİNE DEVAM DEDİ

AES KILIK KIYAFET EYLEMİNE DEVAM DEDİ

31/08/2015

Saç-sakal özgürlüğü dahil serbest kıyafet eylem kararımız 1 eylülden öğretim yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

Karar içeriği şu şekildedir.

 

Anadolu Eğitim Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri sendika genel merkezinde karar yeter sayıda toplanarak sendika üyelerinin kamu hizmeti sırasında giyecekleri kılık kıyafetler ve saç sakal serbestliği konusunda:

1-      Öğretmenlerin görünüşlerinden önce donanımları ile öğrenciye karşı dini,siyasi,felsefi açıdan tarafsız tutumlarının önemsenmesi gerektiğini,

2-      Öğretmenin her şeyden önce fikren ve şeklen özgürleşmesi, sınıf ortamında rahat hareket etmesini engelleyecek temiz giysilerle derse girmesinin esas olduğunu,

3-      08/10/2013 tarih ve 28789 sayılı resmi gazetede yayınlanan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik ile yalnızca başörtüsü yönünden kısmi özgürleşme sağlansa da erkek eğitim çalışanlarının dışlandığı, kadın çalışanlar içinde kısıtlayıcı hükümler içerdiğini, bu haliyle Anayasamızdaki eşitlik ve özgürlük ilkeleri ile çeliştiğini,

4-      Öğrencilerin okullara serbest kıyafetle gelmeleri konusunda kararı velilerin ortak hükmüne bağlayan düzenlemeler yapılırken, öğrenciler saç kesimleri ile özgürleşirken, öğretmenlerin saç sakal tıraşına karışılmasının. Kot pantolon spor ayakkabı giymesinin engellenmesinin mantık ve çağ dışı olduğunu,

5-      Kendi kişisel tarzını yansıtan öğrenci karşısına, öğretmenlerin takım elbise ve kravatla çıkarılmasının eğitim disiplinini bozduğunu,

6-      Yurttaş yetiştirmek için güvenilen öğretmenlerin giyinmesini, tıraş olmasını yönetmelikle düzenlenmenin yakışıksız olduğunu tespit ederek:

Başta 4688 sayılı kanun, emsal yargı kararları ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imza koyduğu uluslar arası sözleşmeler güvencesinde ‘’sendikal eylem kapsamında’’ , mesleğin gerektirdiği beceri ve çalışmaları yerine getirirken hem rahat hareket etmek hem de kendi kişiliklerinin farklılıklarıyla, tarzlarıyla ifade edecek şekilde bir kılık kıyafet yönetmeliği düzenlenmesi için örgütlü mücadele etmeye karar vermişlerdir.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle Sendika MYK; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin kılık kıyafetlerine dair yönetmeliğin 5. Maddesindeki çalışanları tek tip hale getiren kısıtlamalar ve sınırlamalar son bulana kadar 1 Eylül 2015 tarihinden başlayarak, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonu, seminer dönemi dahil olmak üzere, üyelerimizin serbest kıyafet ve saç sakal tıraşı ile kurumlarına gitmelerine karar verilmiştir. Karar aşağıda isim ve imzası bulunan MYK tarafından OYBİRLİĞİ ile imza altına alınmıştır.

 

ANADOLU EĞİTİM SENDİKASI


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

AES KILIK KIYAFET EYLEMİNE DEVAM DEDİ