Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Banka Promosyon Komisyonunu Usule Aykırı Kuran Milli Eğitim Müdürlükleri

Banka Promosyon Komisyonunu Usule Aykırı Kuran Milli Eğitim Müdürlükleri

14/09/2015

   İl ve İlçe Mili Eğitim Müdürlükleri, bünyesinde personellerin alacakları maaşlarının yatırılacağı bankaları ve anlaştığı bankadan tüm personellere dağıtılacak banka promosyon ücretlerinin belirlemesi amacıyla Banka Promosyon İhale komisyonunu kurar.Komisyonda kimlerden oluşacağı 2007/21 sayılı genelgenin 2. Maddesinde net ifadeyle hükme bağlanmasına rağmen birçok milli eğitim müdürlüğünün usule aykırı komisyonların oluşturulduğuna dair duyumlar aldığım gibi bizzat da şahit olmaktayım.

   En son şahit olduğum anekdot  ise  Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan Banka Promosyon İhale komisyonu oldu.Normalde 3 kişiden oluşması gereken komisyon, 8 kişilik üyeden oluşturuldu ve bu komisyon tarafından bankalar ile ihale süreci yürütülüyor fakat usule aykırı oluşturulan komisyonun iş ve işlemlerinin karar ve çalışmalarının  hukuki olarak yok hükmünde olacağını hatırlatmak isterim.Üç kişinin dışında diğer üyelerin ise sendikal ortaklıkları ise ayrı bir konu.Ayrıca Banka promosyonları konulu 2007/21 sayılı genelgenin 7. Maddesinde yapılacak”… uygulamalar kurum personelinin rahatlıkla bilgi edinebileceği şekilde ilan panoları ve internet siteleri yoluyla ilan edilecek, aleniyet ilkesine titizlikle riayet edilecektir” denmesine rağmen banka promosyon çalışmalarından ilgili kimselere dahi haber verilmemektedir. Komisyonda bulunanlar ya mevzuat bilmiyorlar yada bilmelerine rağmen göz göre göre mevzuata aykırı hareket ediyorlar.Her iki durum da sakıncalı çünkü mevzuat bilmiyorlarsa,mevzuatı bilmeyen kişiler promosyon antlaşmasına nasıl karar verecekler ki zaten çalışmaları yok hükmünde (!) Yok Eğer mevzuatı bilmelerine rağmen bu şekilde komisyon çalışmalarını yürütüyorlarsa da bilerek devletin işleyişini çiğnemektedirler… Bunun bir izahını yapabilirler mi acaba merak konusu !

   Banka Promosyon İhale komisyonlarının Milas ilçesinde olduğu gibi birçok il ve ilçede de mevzuata aykırı oluşturulduğunu düşünecek olursak, komisyonun oluşturulmasına yasal ve mevzuat çerçevesinde bakmakta yarar olduğunu düşünüyorum.

 Banka Promosyon İhale Komisyonu 3 Üyeden oluşur

   Banka Promosyon Komisyonun kurulması 20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı genelgenin 2. Maddesinde belirlenmiştir ve  “Aylık ve ücretlerin hangi banka aracılığı ile ödeneceği, oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle tespit edilecektir. Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az % 10'unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşacaktır. Yetkili sendikadan üye bulunmadığı durumlarda üçüncü üye ilgili birimde görev yapan personel arasından harcama yetkilisi tarafından seçilecektir. Protokol, komisyon tarafından belirlenen banka ile harcama yetkilisi tarafından imzalanacaktır.” Hükmü ile ifade edilmektedir.

   Buna göre ;Maddenin ilk cümlesinden de anlaşılacağı üzere komisyon 3 kişiden oluşturulması gerekmektedir.Dikkat edecek olursak ‘en az’ veya ‘en fazla’  ifadeleri bulunmayan bu hükümle komisyonun 3 kişiden daha az veya daha fazla oluşturulamayacağı emredildiği şekilde rahatlıkla görülebilmektedir.

  Bu Maddeye Göre Oluşturulacak 3 Kişilik komisyon üyeleri ise ;

1)  Komisyon, Milli Eğitimde Harcamadan sorumlu Yetkili başkanlığında kurulur.Harcamadan sorumlu yetkilisi İllerde İl Milli Eğitim Müdürü İlçelerde ise İlçe Milli Eğitim Müdürüdür.Fakat bazı durumlarda  ise Üst yöneticinin belirleyeceği başka kişiler de olabilir( örneğin ilgili şube müdürü veya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı)

2) Komisyonun 2. Üyesi Yetkili sendika temsilcisidir.Komisyonda yetkili sendika temsilcisinin bulunabilmesi için ise o kurumdaki ( tüm ilçede veya ilde ) görev yapan kurumun personelin en az % 10'unun sendikalı olması şartı var.Eğer Tüm personelinin %10’u sendikalı değil ise Harcama yetkilisi tarafından görev yapanlar arasından herhangi bir personel üye olarak belirlenir.

Dipnot: Normal şartlarda Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulan diğer komisyonlarda çoğunlukla kurumdaki en çok üyeye sahip  3 sendikadan temsilci bulunması esas iken Banka Promosyon İhale komisyonu için bahsettiğim genelge maddesiyle sadece yetkili sendika temsilcisinin bulunması istenmiştir.

3) Komisyonun üçüncü üyesi ise amir tarafından belirlenen kurumda görev yapan tüm çalışanlar arasından herhangi bir personel belirlenir.( örneğin ilçedeki bir okul müdürü)

    Banka Promosyon Komisyonunun kurulma esasları bu kadar net iken Milli Eğitim Müdürlüklerinin genelge ve mevzuata riayet etmemelerini anlamakta zorlanıyorum.Devletin resmi dili yazışma dilidir ve kamu düzeninin sağlanması,birlikteliğinin sağlanması için kendini yasa, kanun, yönetmelik ve ilgili genelgelerde bulur.Burada amaç hiç kimsenin kendi kafasına göre iş yapmamasıdır karışıklığın önüne geçilmesidir! O yüzden her şeye rağmen  Banka Promosyon Komisyonunu 3 kişi olacak şekilde oluşturmayan Milli Eğitim Müdürlüklerinin amaçlarını ciddi şekilde sorgulamak gerekir.Kendilerini Devletin üstünde mi görmektedirler ?Oluşturdukları usule uygun olmayan komisyonun hükümsüz olduğunun farkında değiller mi,öğretmenleri mağdur ettiklerinin farkında değiller mi?

    Unutmadan 2007/21 sayılı genelgenin 7. Madde de hüküm altına alınmasına rağmen promosyon komisyonunun uygulamalarının kurum personelinin rahatlıkla bilgi edinebileceği şekilde ilan panolarına ve internet siteleri yoluyla ilan edilmemesi ve aleniyet ilkesine riayet edilmeden yürütülen komisyon iş ve işlemleri Milli Eğitim Müdürlüklerini zan altına bırakarak personellerin akıllarında sorular oluşturmaktadır.

    Kısacası Oluşturulan Banka Promosyon İhale komisyonu üç üyeden oluşturularak komisyonun iş ve işlemleri personellerinin bilgi alabileceği şeffaf şekilde ilan edilmelidir.En önemlisi Milli Eğitim Müdürlüklerinin kendini yasaların üstünde görmeden genelge hükümlerine uymaları gerekir.Bu,idarelerin hukuk devleti ilkesi gereği bir zorunluluktur.

 

Sedat DEGER

Anadolu Eğitim Sendikası

Hukuk ve TSS Genel Başkan Yardımcısı

 

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Banka Promosyon Komisyonunu Usule Aykırı Kuran Milli Eğitim Müdürlükleri