Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Atanan Öğretmenin Göreve Erken Başlamasının Faydaları

Atanan Öğretmenin Göreve Erken Başlamasının Faydaları

17/09/2015

Anadolu Eğitim Sendikası hukuk servisi olarak atanan öğretmenlerimizin göreve erken başlamasının faydalarını kamuoyuna sunmanın faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Öğretmenler özellikle ilk atandıklarında gerek özlük haklarını ve gerek mali haklarını bilmedikleri için bazen göreve başlarken yavaştan alabiliyorlar. Fakat ilk  atama yolu ile atanan öğretmenlerin görevlerine erken başlanmasının bazı faydaları vardır.Bu yüzden atanan öğretmenlerin göreve erken başlamasının nasıl kazanımlar sağlayacağını eğitimci arkadaşlarımızın önüne sunmak istiyorum.Özellikle atanan öğretmenlerimizin göreve başlar başlamaz paraya ihtiyaçları olduğunu düşünürsek erken başlayanın  daha fazla ilk maaşını alacağının altını çizmek istiyorum.Fakat ilerleyen zamanları düşündüğümüzde ise göreve erken başlamanın paradan daha önemli olan hususları da  var.O da yer değiştirirken kullanacağı hizmet puanıdır.

 Öğretmenler maaşlarını çalışmadan peşin olarak alır . 657 sayılı Kanunun Aylığın ödeme zamanı ve Esasları bölümü 164. maddesinde \Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz” denilmektedir . Ayrıca 3472 sayılı  Devlet Memurları İle Diğer Kamu Görevlilerinin Aylıklarının Ödeme Zamanının Değiştirilmesine Dair 9.9.1987 Tarih Ve 289 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulune Dair Kanun 1. Maddesi’nde “Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerine ilişkin kanunlarda yer alan “aybaşı” ibareleri “ayın 15′i” olarak uygulanır” denildiği için ay başı olarak her ayın 15. Günü kabul edilir ve bir aylığa esas olan maaş hesabı da 15. Gün ile diğer ayın 14. Gün arasını kapsar .Öğretmenlerin maaş hesabı  çalıştıktan sonra hesaplanmadığı için; 15’inden önce göreve başlanan fazladan her gün için alacağı 1 aylık maaşın üzerine daha fazla para hesabına yatırılır.Örnek vermek gerekirse, eğer öğretmen 17 Eylül  2015 tarihinde görev başı yaparsa fazladan gün olan Eylül ay’ının 17’si ila diğer ayın 14’ü arasındaki günlerin “günlük parası” hesaba katılır ve 1 Ay 28 Gün olarak maaşlarını Ekim 2015 maaşını alır.Göreve ilk başlayan öğretmenin maaşı şu anda 2205 tl civarı olduğuna dayanarak 1 ay 28  gün için öğretmenin Ekim 2015 maaş ödemesinde alacağı  para aşağı yukarı 4263 tl civarı olacaktır.

Diğer bir husus hayati bir değere sahip olan hizmet puanıdır çünkü Öğretmenlerin il içi/iller arası tayinleri ile özür durumuna bağlı tayinleri, hizmet puanları üstünlüğüne göre yapılıyor.Öğretmenin çalıştığı okulun hizmet bölge ve alanı gereği her çalışılan yıl için hizmet puanı verilir.Bu puanın hesaplaması ise Mebbise öngörülen puan üzerinden 12 aya bölünerek her ay işlenir .Yani  hizmet puanı  her ay öğretmenlerin mebbis alanındaki kişisel verilerine eklenir.Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da hizmet puanları aylık olarak hesaplanırken öğretmenin göreve başladığı gün geldiğinde eklenmesidir.Yani öğretmen ayın 17’nde göreve başlamışsa ayın 17’s i gelmeden hizmet puanı hanesine eklenmez.Dolayısıyla sonradan yapacağınız yer değiştirme esaslı atama başvurularında(il içi/dışı veya özür durumu atamaları) hizmet puanlarının esas alınacağı tarih, eğer sizin göreve başladığınız tarihten bir gün önce olursa (örneğin ayın 16’sı) o ayın hizmet puanını hanenize bir günden dolayı eklenmeyecek ve atanırken hizmet puanı eksikliğinden dolayı eksiklik hissedebileceksin.Yer değiştirme işlemlerinde hizmet puanına dayalı olarak dezavantajlı duruma düşebilirsiniz.Bir örneklem üzerinden konuyu açmak gerekirse.Diyelim ki 2016 yılı Yaz Dönemi özür durumuna bağlı yer değiştirme başvurularının alındığı en son gün olarak 16 Ağustos 2016 tarihini belirlediğini düşünelim.17 Nisan 2015 Tarihinde yayınlanan Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde hükmü bulunan “Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır.” İfadesinden dolayı öğretmenlerin 16 Ağustos  2016 tarihindeki hizmet puanları hesabın içinde kalırken 16’sından sonra göreve başlayanların o ayın hizmet puanları hesaplanmayacak.Yani 16 Eylül 2015 tarihinde göreve başlayan öğretmen o ay için çalıştığı hizmet puanı alırken 17 Eylül’de göreve başlayan öğretmen ise 1 günden dolayı o ayın hizmeti puanı alamayacak.Bu hususun göz önünde bulundurarak öğretmenlerin göreve başlamasını şiddetle tavsiye ediyorum.

  Ayrıca bir duruma daha vurgu yapmak istiyorum.Yer değiştirme suretiyle atamalarda tercihlerine yerleşirken öğretmenlerin hizmet puanının eşit olması hâlinde; öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana(daha fazla gün öğretmenlik yapan) öncelik verilir.Bu mevzuat çerçevesinde hizmet puanların eşit olması durumunda görev süresi fazla olan dolayısıyla göreve daha erken başlayanın tayinin yapılacağını da unutmamak  gerekir.

  Bahsettiğimiz konular üzerine aklınıza takılan soruları siz değerli öğretmenlerimiz için Anadolu Eğitim Sendikası olarak bundan sonra da yardımcı olmaya çalışacağız.

 

Yeni görevleriniz hayırlı olsun.Saygılarımla.

Sedat DEGER

Anadolu Eğitim Sendikası

Hukuk ve TSS Genel Başkan Yardımcısı

 

 

 

 


Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Atanan Öğretmenin Göreve Erken Başlamasının Faydaları