Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Adaylık Eğitimi Verilmeden Yapılması Planlanan Adaylık Sınavının İptalini İstedik

Adaylık Eğitimi Verilmeden Yapılması Planlanan Adaylık Sınavının İptalini İstedik

06/10/2015

Öğretmenler ders anlatmadan öğrencilere sınav yapamaz ama her ne hikmetse Milli Eğitim Bakanlığı adaylık eğitimi vermeden Aday öğretmenleri Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavına tabi tutmaya çalışıyor. Anadolu Eğitim Sendikası olarak Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak 11 Ekim’deki Adaylık Sınavının acilen iptal edilmesini ve yanlıştan dönülmesini istedik.

Düşünün ki bir öğretmen var ve ders anlatmayacak ama öğrencilerden sınav yapıp bir de başarılı olmalarını bekleyecek. Sizce de bu şekilde bir öğretmenin uygulaması saçma olmaz mı ve Milli Eğitim Bakanlığı buna izin verir mi? Ne yazık ki, Aday Öğretmenlere her hangi bir eğitim/ders vermeyen Milli Eğitim Bakanlığımız da 11 Ekim’de aynen örnekteki öğretmen gibi Aday öğretmenleri sınava sokma yolunda ve bu sınavdan bir de başarılı olmalarını beklemekte. Bakanlık beklide çok basitmiş gibi olaya yaklaşsa da iş olduğundan daha da çok hassas çünkü bu sınavın sonucuna göre aday öğretmenlerinin hayatları söz konusu. Göz göre göre onca yıllık emekleri kendilerinden olmayan hatadan dolayı heba olacak. Bir insanın geleceği bu kadar kolay olmamalı.

Bilindiği gibi 11 Ekimdeki Adaylık sınav sorularının  %50 ağırlığını kanun ve yönetmeliklerin oluşturduğu mevzuat soruları oluşturacak. Öğretmenlerin atanmadan önce aldıkları lisans eğitiminde öğretmenlik mesleğine hazırlık ise 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 43. Maddesi uyarınca genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanmaktadır. Yani adaylık sınavında sorulacak ve sınavın yarısını oluşturacak mevzuat soruları öğretmenlere verilmediği gibi sahip olduğu bilgilerde değil. Bu yüzden mevzuat bilgileri üniversite eğitimleri esnasında verilmeyen aday öğretmenlere sınavda çıkacak mevzuat konuları üzerine adaylık eğitimi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Burada Milli Eğitim bakanlığının üzerine düşen görev aday öğretmenleri yetiştirmesi idi.

Zaten adaylık işlemlerinin özünü de asli göreve geçme esnasında, görevi ile ilgili beklenen özellik ve bilgileri kazandırmak ve sonucunda bu donanımlara sahip olup olmadığına bakarak asaletini vermektir Fakat sınava sayılı günler kalmasına rağmen bakanlığımız adayları mevzuat odaklı herhangi bir eğitime tabi tutmadı. Yani ülkemizde tüm aday memurlar 18090 sayılı ve 27/6/1983 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu yönde önce eğitim alıp sonra sınava sokulurken sadece aday öğretmenler eğitim verilmeden sınava tabi tutulmak istenmektedir. Bir de bunu yapan Milli Eğitim Bakanlığı. Düşünün…

İşin özünü ifade etmek gerekirse; aday öğretmenleri sahip olmadıkları ve adaylık sürecinin özünü oluşturan mevzuata dair hiçbir eğitim vermeden sınava tabi tutmak haksızlık olduğu gibi ölçme ve değerlendirme ilkelerine de aykırıdır. Ayrıca Bakanlığımız Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavı öncesinde uyumu sağlayıcı adaylık eğitimi vermeden aday öğretmenleri sınava tabi tutması diğer aday memurların önce eğitim sonra sınava tabi tutulmasına dayanarak Devletimizin içindeki tüm aday memurlar arasında eşitlik ilkesine de aykırıdır. Nasıl ki bir öğretmen ders anlatmadan öğrencilere sınav yapamaması gerekiyorsa bakanlığımız da aday öğretmenlere adaylık eğitimi vermeden sınava tabi tutması o denli yanlış olacak, hukuki olarak da sorun yaratacaktır.

Bu yüzden ,sorunlu olan Adaylık Sınavını bahsetmeğimiz nedenlere bağlandırarak acilen iptal edilmesini bakanlıktan istedik.Buna rağmen MEB bu haksız sınavda ısrarcı olursa sınava girip haksızlığa uğramış aday öğretmenlerimizin her türlü yanında olacağız ve hukuki olarak yardımcı olacağız.Sınava girenlerin sözde başarı puanını geçemeyerek başarısız olduklarında ise gerekli hukuki adımlarında yanlarında olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Sedat DEGER

Anadolu Eğitim Sendikası

Hukuk ve TSS Genel Başkan Yardımcısı

 

 

Adaylık Sınavının İptalini İstediğimiz Resmi Yazı ;

 

 

 

 

 

 

Sayı: 1551-15/4013                                                                  Tarih: 06/10/2015                                                                                                             

Konu: Aday Öğretmenlerin Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavının İptali

İlgi: a) (4688) Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

c) 17 Nisan 2015 tarih 29329 Sayılı MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

ç) 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

d) 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

e) 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

f) 6569 Sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

g) 18090 sayılı ve 27/6/1983 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik

TC

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

Bilindiği üzere İlgi( d ) ile ilgi ( e ) 95. maddesi ve ilgi ( f ) 24. Maddeleriyle ilgi ( ç ) Madde 43’te yapılan yasa değişikliği sonrası bu tarihten sonra atanan öğretmenlerin adaylık işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları kanunun dışına çıkarılmış ve Aday Öğretmenlerin Asli Öğretmenliğe Geçiş iş ve işlemleri İlgi ( c )’de hüküm altına alınmıştı.Fakat yönetmelikte  Aday öğretmenlerin Asli Öğretmenliğe geçişi için iş ve işlemlerinde aday öğretmenlerin yetiştirilmesine dair ne hizmet içi eğitim ne de  uyum derslerinin verilmesi hüküm altına alınmadığı için Aday Öğretmenler Bakanlığımızdan  herhangi bir eğitim almadan 11 Ekim 2015 Pazar günü uygulanacak olan Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavına gireceklerdir.

 

Diğer aday memurların asli memurluğa geçiş iş ve işlemleri ise ilgi ( g ) belirlenmiş olup; Adaylık süresi içinde Temel, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj devrelerinin her birinde başarılı olanların asli memurluğa geçişleri sağlanmaktadır.Emsallerine baktığımızda genel yönetmelik ile diğer memurların önce adaylık eğitimine tabi tutuldukları ve ardından sınava tabi tutulduğu görülmektedir ki ilgi ( d ) yayınlandığı 14/03/2014 tarihine kadar da Aday öğretmenlerimiz aynı usul ile önce eğitim alıp daha sonra adaylık sınavına tabi tutulmaktaydılar.

 

Öğretmenliğin tanımının yapıldığı ilgi ( ç ) madde 43’e göre Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanmaktadır. İlgili mevzuattan görüldüğü üzere aday öğretmenlerimiz “ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ YAZILI SINAVI BAŞVURU KILAVUZU(2015)” ile ilgi ( c ) 20. Madde 2. Fıkra a ve b bentlerine göre 11 Ekim 2015 tarihinde yapılacak sınavın %50’sini oluşturan mevzuat sorularına kaynak herhangi bir donanım ve bilgiye  sahip olmadığı aşikardır.Dolayısıyla aday öğretmenleri sahip olmadıkları ve adaylık sürecinin özünü oluşturan mevzuata dair hiçbir eğitim vermeden sınava tabi tutmak haksızlık olduğu gibi ölçme ve değerlendirme ilkelerine de aykırıdır.Ayrıca Bakanlığımız Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavı öncesinde uyumu sağlayıcı adaylık eğitimi vermeden aday öğretmenleri sınava tabi tutması diğer aday memurların önce eğitim sonra sınava tabi tutulmasına dayanarak Devletimizin içindeki tüm aday memurlar arasından eşitlik ilkesine de aykırıdır.Nasıl ki bir öğretmen ders anlatmadan öğrencilere sınav yapamayacağı gibi bakanlığımız da aday öğretmenlere adaylık eğitimi vermeden sınava tabi tutması o denli yanlış olacak,hukuki olarak da sorun yaratacaktır.

 

Bu yüzden bahsettiğimiz tespitler ışığında 11 Ekim 2015 tarihinde yapılacak olan, hukuken ve ölçme ve değerlendirme ilkelerine aykırı olan Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavının telafisi mümkün olmayan durumlara sebebiyet vermemesi adına acilen iptal edilmesini ve sınavın iptal edilip edilmediği bilgisini ilgi ( b ) uyarınca tarafımıza bildirilmesini, arz ve talep ederiz.

 

 

 

 

                 Sedat DEGER                                                                                         Adem ÇELİK

Hukuk ve TSS Genel Başkan Yardımcısı                                                            Genel Sekreter

 

                                                                                                                 

 

 

  Facebook'ta Paylaş      

Yorum Yaz


İlgili Etiketler

Adaylık Eğitimi Verilmeden Yapılması Planlanan Adaylık Sınavının İptalini İstedik